מאגרי עבודות וסיכומים

התנהגות סיכון בישראל: עישון בקרב בני נוער

#6566
שם הקובץ:
עישון-בקרב-בני-נוער.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / מסלול]

עבודה מסכמת בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

התנהגות סיכון בישראל:
עישון בקרב בני נוער

שם המרצה: ____________

שם המגיש: __________
ת.ז. _______________

[תאריך]

תוכן העניינים

מבוא 3
פרק א' – התנהגות סיכון 4
פרק ב' – גורמים לעישון בקרב בני נוער 5
פרק ג' – השלכות 6
סיכום 7
רשימת מקורות 8

 

מבוא

עישון הוא אחד מגורמי הסיכון הגדולים ביותר שקשור למחלות ולהשלכות שליליות על הבריאות (Lundborg & Anderson, 2008). בארה"ב, כ-435,000 מתים בשנה בגלל השפעות העישון, ולפיכך העישון הוא הגורם הראשון במעלה למוות (Lundborg & Andersson, 2008).
באופן כללי, העישון נפוץ יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים (Lundborg & Anderson, 2008). עישון של סיגריות יותר פופולארי בקרב המגזר הערבי מאשר במגזר היהודי, אבל בקרב נשים העישון פופולארי יותר במגזר היהודי מאשר במגזר הערבי (Korn & Magnezi, 2008).
בישראל, קיימים בני נוער רבים שמעשנים. בפרט, בשנים האחרונות עישון טבק באמצעות נרגילה הפך לתחביב פופולארי ומקובל בקרב בני נוער בישראל. השימוש בנרגילה הוא לא חדש במזרח התיכון, אבל הפופולאריות של נרגילה בקרב בני נוער היא חדשה יחסית (Korn & Magnezi, 2008).
ידוע כי יש קשר בין עישון סיגריות ונרגילה לבין סרטן ומחלות נוספות, אך עובדה זו אינה מרתיעה בני נוער רבים שמעשנים (קורן והראל, 2005). מחקרים רבים בוחנים את העישון כהתנהגות כלכלית ומתמקדים בעיקר במחירים והשפעה של מדיניות נגד עישון בבחינת התופעה (Lundborg & Anderson, 2008). בסקירה זו ננסה לבחון את תופעת העישון מנקודת מבט סוציולוגית, ולענות על השאלה מדוע העישון פופולארי כל כך בקרב בני נוער, מה הגורמים שמובילים אליו ומה הגורמים שמנבאים אותו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?