מאגרי עבודות וסיכומים

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

#7546
שם הקובץ:
שביתת-העובדים-הסוציאליים.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה פרו-סמינריונית בקורס:

יחסי עבודה

 

בנושא:

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים בשנת 2008

מגיש:
ת.ז.
המרצה:

 

ראשי פרקים

1. מבוא 3
2. שביתה – הבטים משפטיים וחברתיים 4
3. שביתת העובדים הסוציאליים 7
4. סיכום 10
5. בבליוגרפיה 11

מבוא

שביתה היא כלי עוצמתי בידי העובדים לקדם את האינטרסים שלהם אל מול המעבידים. לא לחינם נקרא כלי זה "נשק השביתה". השביתה היא גרימת נזק במכוון, ולכן השימוש בו איננו מובן מאליו, בחברה המעלה את ערך הקניין. בעבודה זו אני מתכוונת לבדוק באילו תנאים ומדוע בכל זאת נעשה שימוש לגיטימי בכלי זה.
מעניינת אותי במיוחד שביתת העובדים הסוציאליים בשל ייחודה בכך שמטרותיה כוללות דרישות שאינן באופן ישיר עבור העובדים הסוציאליים עצמם, אלא עבור מטופליהם. יש כאן מקרה של מעין שביתת אהדה, אך לא בין קבוצות עובדים שונות אלא בין עובדים למטופליהם. כמו כן האמביבלנטיות של תוצאותיה מאפשרות לבחון דרכן את יחס הגורמים השונים המעורבים, לשביתה.
לשביתה, כתחום ביחסי עבודה, אספקטים והשלכות רבות. בעבודה זו אבקש להתמקד באלו הרלוונטיים לשביתת העובדים הסוציאליים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות – 13038 | מספר השאלות: 7משקל המטלה: % …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5,4מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בריתות אסטרטגיות גלובליות אביב 2019 (2019ב')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13038 | בריתות אסטרטגיות גלובליות | חוברת הקורס אביב ב2019 | כוללת את שאלות …

לפרטים נוספים

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

עבודה מסכמת

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה | תוכן עניינים | מבוא 1 | …

לפרטים נוספים

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?