מאגרי עבודות וסיכומים

התפתחות נפשית נשית בחברה פטריארכלית בסרט נערה עם קעקוע דרקון (2011) ובמיתוס אמור ופסיכה

#6888
שם הקובץ:
נערה-עם-קעקוע-דרקון.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם המסלול]

עבודה פרוסמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

התפתחות נפשית נשית בחברה פטריארכלית בסרט נערה עם קעקוע דרקון (2011) ובמיתוס אמור ופסיכה

מגישה:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
השוואה על פי אריך נוימן 4
השוואה על פי נעמי וולף 6
השוואה על פי לינדה שירס-לנארד 8
השוואה על פי לורה מאלווי 10
סיכום ומסקנות 12
רשימת מקורות 13

 

מבוא

עבודה זו דנה בשתי יצירות העוסקות בהתפתחות נפשית של אישה בחברה גברית. שתי היצירות הן: הסרט נערה עם קעקוע דרקון בבימויו של דייוויד פינצ'ר, 2011; והסיפור אמור ופסיכה, מאת לוקיוס אפוליאוס, משנת 150 לספירה לערך.
על אף הפער ההיסטורי והתרבותי הרחב בין שתי היצירות, יש ביניהן קווי דמיון רבים, שכפי שנראה אינם מקריים, אלא מכילים משמעות עמוקה לגבי התפתחות היסוד הנשי בנפש בחברה פטריארכלית. כמו כן, מטבע הדברים, יש בין שתי היצירות גם הבדלים עמוקים, שיש בהם בכדי להאיר על הנושא בהן עוסקות היצרות ולאפשר לנו מבט מורכב יותר על הדברים.
אם כן, באמצעות ההשוואה בין שתי היצירות נוכל ללמוד מהדומה על היציב והקבוע בנוגע להתפתחות הנפשית הנשית בחברה פטריארכלית, ומהשונה נוכל ללמוד על התפתחות היסטורית או על דעות שונות המשקפות את המורכבות הרבה של הנושא.
לצורך ההשוואה אשתמש בארבעה מאמרים, שכל אחד מהם מאיר אספקט אחר של היצירות האמורות. אספקט זה ישמש כציר להשוואה. יחד, ארבעת האספקטים שייבחנו יספקות נקודת מבט רחבה על היצירות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

ניתוח הסרט "סוס מלחמה" ויחסו לקיטש בקולנוע

עבודה סמינריונית

סמינר בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | ניתוח הסרט "סוס מלחמה" ויחסו לקיטש בקולנוע | מרצה: …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?