מאגרי עבודות וסיכומים

זיהום מקורות מים ממפעלי תעשייה (עבודה פרה-סמינריונית במוסר ועסקים)

#6751
שם הקובץ:
מוסר-ועסקים.docx

להורדת הפריט

ממ"ן 11 מוסר ועסקים
עבודה פרה-סמינריונית בנושא:

זיהום מקורות מים ממפעלי תעשייה

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. היבטים אתיים של זיהום מים ממפעלי תעשיה 4
2.1. מימד השיפוט 4
2.2. מימד המוטיבציה 5
3. דרכים לצמצום זיהום המים ממפעלי תעשיה 7
3.1. שרשרת האספקה 7
3.2. טכנולוגיה 9
3.3. תקשור המסר ומקור המסר 9
4. ביקורת מוסרית על הדרכים האינסטורמנטליות 11
5. סיכום 12
6. בבליוגרפיה 13

1. מבוא

כחיפאי, בעיית זיהום המים ממפעלי תעשיה קרובה ללבי. נחל הקישון, המוכר מקרוב לכל תושב חיפה והקריות, מהווה מטרד במקום להיות מקור לגאווה. הקורס מוסר ועסקים מהווה מבחינתי הזדמנות לבחון את הנושא לא רק מבחינה ציבורית (מטרד ציבורי, פגיעה אקולוגית, פעולות או מחדלי הרשויות המוניציפליות) אלא גם מבחינה מוסרית. כיוון שמקורות הזיהום הם מפעלי תעשיה, הצגת הנושא ככלול באחריות המדינה או הרשויות היא הצגה מעוותת, והאחריות המוסרית הראשונית מוטלת על מפעלי התעשיה המזהמים. הצגה זו מזכירה את הכינוי "וויסות" להרצת מניות הבנקים (גבע, 2000). הרשויות פועלות לשיפור המצב, מבלי לטפל בשורש הבעיה:
בתכנית האב של רשות נחל הקישון נאמר "כ – 30% מעלות יישום התכנית הינה בגין סילוק המזהמים. סילוק המזהמים הינה חובה חוקית ומוסרית בכל מקרה, אף אם לא יתבצע כלל תהליך של שיקום נחל הקישון" (http://www.kishon.org.il/pages/publications/master-takzir.php). למרות שחלק ניכר מכספים אלו כבר הושקעו, מפעלי התעשיה ממשיכים להזרים את הפסולת המזהמת לנחל, כך שההשקעה הציבורית הגדולה ירדה לטמיון (שם), דבר שמדגיש את הצורך להתעמת עם הבעיה האמיתית, שהיא בעיה של התרצות מוסרית, ולא דוקא של אי אלו טונות בוצה רעילה במעמקי הנחל.
הסבר זה לא בא לנתח לעומק את מקרה נחל הקישון, אלא להסביר מדוע בחרתי לעסוק בנושא הכללי יותר, זיהום מקורות מים ממפעלי תעשיה. מטרת עבודה זו היא לבדוק מה היא הדרך הנכונה למנוע או לצמצם את זיהום מקורות המים ממפעלי תעשיה. המונח "נכונה" איננו מקרי, והוא מכיל שני מרכיבים. מרכיב אחד אומר שעל הדרך להיות אפקטיבית. דרך שאיננה מביאה למטרה לא יכולה להחשב לדרך נכונה גם אם היא מוצדקת מבחינה מוסרית ופילוסופית. מצד שני, על הדרך להיות גם מוסרית. דרך אינסטורמנטלית בלבד מפספסת את המטרה כיוון שנחל נקי כשלעצמו איננו יכול להוות מטרה אלא ההיבטים האנושיים המוסריים. יתרה מכך, פעולה בדרך אפקטיבית אך לא מוסרית עשויה לפגוע פגיעה מיותרת בציבור או באנשים מסויימים. לכן אפרט בפרק הבא על ההיבטים האתיים של זיהום מים ממפעלי תעשיה. דיון זה יהווה בסיס לתיאור הדרכים האפקטיביות לצמצום זיהום המים ממפעלי תעשיה, כפי שעולה ממחקרים שונים. לבסוף אערוך דיון ביקורתי על הדרכים האינסטרומנטליות, ואחתום בסיכום מסקנות העבודה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?