מאגרי עבודות וסיכומים

חוברת הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים – 20407 – סמסטר סתיו 2022 (2022א')

#3272

תוכן העניינים

אל הסטודנטים א

 1. לוח זמנים ופעילויות ג
 2. תיאור המטלות ה
  2.1 מבנה המטלות ה
  2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות ה
  2.3 ניקוד המטלות ו
  2.4 הנחיות לכתיבת אלגוריתמים ו
  2.5 הגשה עצמאית ז
  2.6 הנחיות לכתיבת פרויקט הרצה ח
  2.6.1 כתיבת קוד ח
  2.6.2 תיעוד ט
 3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ט
  ממ"ן 11 1
  ממ"ן 12 5
  ממ"ן 13 9
  ממ"ן 14 – תכנותי 13
  ממ"ן 15 17

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס למידה חישובית

סיכום קורס

סיכום קורס למידה חישובית | תוכן עניינים | הרצאה 1 3 | מדוע צריך ML? 3 | …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מערכות ספרתיות

סיכום קורס

סיכום הקורס מערכות ספרתיות | תוכן העניינים | קודים בינאריים Coding 3 | קוד בינארי של השיטה …

לפרטים נוספים

תורת האינפורמציה – סיכום קורס

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת האינפורמציה | כולל סיכומים של 13 הרצאות ו-13 תרגולים | כולל נוסחאות ותרשימים | …

לפרטים נוספים

הסתברות למדעי המחשב 1 – סיכום הרצאות

סיכום קורס

סיכום הרצאות הקורס התסברות למדעי המחשב …

לפרטים נוספים

תרגיל בהוראת מתמטיקה: הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף הפונקציה הקדומה

תרגיל

מה הקשר? גרף הפונקציה וגרף הפונקציה הקדומה | במהלך השיעור שירטט המורה על הלוח את גרף הפונקציה …

לפרטים נוספים

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE להתאמה בין אונטולוגיות ברשת הסמנטית

ניתוח מאמר

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE | השאלות מתייחסות למאמר: | Doan, A., Madhavan, J., Dhamankar, R., …

לפרטים נוספים