מאגרי עבודות וסיכומים

חוברת הקורס שונות בחינוך סתיו 2023א

#5475

האוניברסיטה הפתוחה
10807
שונות בחינוך
היבטים עיוניים ויישומיים
חוברת הקורס – סתיו א2023

תוכן העניינים
התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס 3
מאמרי חובה 4
לוח זמנים ופעילויות 5
מטלות הקורס 7
ממ"ן 11 9
ממ"ן 12 11
ממ"ן 13 13
ממ"ן 14 15

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה סמינריונית בחינוך: חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית | …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

עבודה סמינריונית איכותנית

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. …

לפרטים נוספים

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית? | תוכן עניינים | מבוא 3 | מין, …

לפרטים נוספים

נתונים עבור שאלון הרגלי גלישה ברשת לילדים ובני נוער

קובץ נתונים

קובץ נתונים עבור שאלון הרגלי גלישה ברשת לילדים ובני נוער | הקובץ כולל נתונים מהשאלון (מגדר+שעות גלישה+52 …

לפרטים נוספים

שאלון הרגלי גלישה ברשת לילדים ובני נוער

שאלון

הקובץ כולל: | תיאור הכלי לצורך פרק שיטת המחקר | השאלון (52 פריטים+מגדר+שעות גלישה) | …

לפרטים נוספים

עבודת גמר תואר שני: הבדלים מגדריים בחשיפה של ילדים ובני נוער לסיכונים באינטרנט ובדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו (עבודה אמפירית כולל שאלונים!)

תזה

הבדלים מגדריים בחשיפה של ילדים ובני נוער לסיכונים באינטרנט ובדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?