מאגרי עבודות וסיכומים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

#7523
שם הקובץ:
דיאלוג.docx

להורדת הפריט

[מוסד אקדמי]

עבודה מסכמת בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

חינוך דיאלוגי

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן עניינים

מבוא 2
דיאלוג 2
דיאלוג על פי בובר 2
דיאלוג על פי בכטין 5
דיאלוג על פי טיילור 5
סיכום והשוואה 6
ביבליוגרפיה 8

 

מבוא

בחברה הפוסטמודרנית של היום, המדגישה רב-תרבותיות, התייחסות סובייקטיבית למציאות וחשיבות לשמיעת קולו של האחר, אין פלא שחל עיון מחודש במשמעותו של הדיאלוג, ובתפיסות שונות לגבי מהותו והקשריו.
בעבודה זו בחרתי להתמקד בשלוש גישות שונות לדיאלוג: הדיאלוג על פי בובר (הדו-שיח הבובריאני), הדיאלוג של דוסטויבסקי, כפי שהוא מוצג על ידי בכטין, והדיאלוג על פי טיילור. בעבודה אציג שלוש גישות אלה, ואשווה ביניהן.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?