מאגרי עבודות וסיכומים

יחסים בין מורים והורים כפי שהם נתפסים בעיני מורה: ניתוח ראיון מצולם

#7222
שם הקובץ:
מטלת-סיום.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי
שם הפקולטה / מסלול

מטלת סיכום בקורס:
שם הקורס

בנושא:

יחסים בין מורים והורים כפי שהם נתפסים בעיני מורה: ניתוח ראיון מצולם

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
יחסי מורים-הורים ומעורבות הורים 4
החשיבות של יחסי מורים-הורים עבור התלמידים 5
תוכניות ומדיניות לקידום יחסי הורים-מורים 6
מתודולוגיה 8
ממצאים 9
דיון 12
רפלקציה 14
ביבליוגרפיה 15
נספח מס' 1 – שאלות הראיון 17

 

מבוא

יחסים טובים וקרובים בין המורה לבין הורי התלמידים נמצאו קשורים באופן חיובי למדדים לימודיים והתנהגותיים של התלמידים, ומכאן נובעת חשיבותם (Powell et al., 2010). התרומה של מערכת יחסים טובה בין המורים וההורים, המתבססת על אמון ממעורבות פעילה של ההורים, להישגי התלמידים (הלימודיים וההתנהגותיים) היא הגורם למדיניות השואפת להגביר את המעורבות של ההורים בבית הספר ולשפר את יחסי האמון בין המורים וההורים (משרד החינוך, 2001).
בעבודה זו ייבחנו היחסים בין המורים וההורים, מעורבות ההורים בבית הספר, והדרכים לשפר את היחסים בין המורים וההורים, כפי שאלה נתפסים על ידי מורה בכיתה מקדמת במגזר הערבי.
המחקר מתבסס על ראיון חצי מובנה מצולם בוידאו שנערך עם המורה.
תוצאות המחקר יוכלו לתרום למורים ולהורים להבין את היחסים ביניהם על מנת להפיק את המירב מיחסים אלה, וכן לקובעי מדיניות להבין מה משמעותם של יחסים אלה וכיצד ניתן לשפר אותם.
הפרק הראשון של העבודה יציג סקירת ספרות הבוחנת מחקרים קודמים בנושא. הפרק שלאחריו יציג את שיטת המחקר, ובפרק השלישי יוצגו הממצאים. לבסוף יערך דיון בממצאי העבודה ורפלקציה על תהליך הכנתה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס פילוסופיה של החינוך סמסטר סתיו 2024 (2024א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10765 | פילוסופיה של החינוך | חוברת הקורס - סתיו 2024א | החוברת כוללת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?