מאגרי עבודות וסיכומים

ייצוגי כדורסל לנשים בשיח הציבורי בישראל: ניתוח הסיקור התקשורתי של המשבר בליגת העל לנשים

#7000
שם הקובץ:
כדורסל-נשים.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

ייצוגי כדורסל לנשים בשיח הציבורי בישראל: ניתוח הסיקור התקשורתי של המשבר בליגת העל לנשים

מגיש: [שם הסטודנט]
ת. ז.
המרצה: [שם המרצה]

[תאריך]

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
ספורט וגלובליזציה 4
ספורט ומגדר 8
המשבר בליגת העל לנשים 11
שיטת המחקר 13
מטרת המחקר ושאלת המחקר 13
מתודולוגיה 13
מדגם 14
הליך 14
ממצאים 15
גלובליזציה / גלוקליזציה 15
מגדר 22
דיון ומסקנות 27
רשימה ביבליוגרפית 30

 

מבוא

כיוון שהסיקור התקשורתי של הספורט מתמקד בספורט ולא בנושאים חברתיים, ניתן להתייחס לאופן שבו מיוצג הספורט בתקשורת בבחינת "המשיח לפי תומו" על סוגיות חברתיות. במובן זה, ניתוח הסיקור התקשורתי מאפשר לנו להבין כיצד מיוצג ומובנה היחס לנושאים שונים בחברה הישראלית (Shor & Yonay, 2010). Shor & Yonay (2010) בוחנים בדרך זו את גבולות הקולקטיב הישראלי, והיחס ללאומיות היהודית-ישראלית בחברה הישראלית.
אך היחס ללאומיות היהודית-ישראלית הוא רק דוגמא אחת למגוון הנושאים שניתן לבחון באמצעות ייצוגי הספורט בתקשורת. כאשר מדובר בכדורסל לנשים, עולה גם הסוגיה המגדרית. כיוון שכדורסל נחשב לספורט גברי (Chimot & Louveau, 2010), ייצוגי כדורסל לנשים בתקשורת עשויים לחשוף גם את התפיסה המורכבת לגבי היחס בין ספורט ומגדר, ולגבי היחס לנשים כספורטאיות בחברה הישראלית.
בנובמבר 2011, ליגת הנשים נקלעה למשבר בשל מחלוקת בין ההנהלה לשחקניות שנוצרה בעקבות החלטת ההנהלה לצרף שחקניות זרות נוספות, ובעקבות התנגדותן של השחקניות להחלטה זו. הנושא עלה לסדר היום וזכה לסיקור תקשורתי בכלי התקשורת השונים.
מקרה זה מהווה הזדמנות לבחון שתי סוגיות מעניינות בסוציולוגיה של הספורט: היחס לשחקנים זרים והיחס למגדר. מטרת עבודה זו היא לתאר את הייצוגים של נושאים אלה בשיח התקשורתי ולנתח דרכם את תפיסת הזהות הישראלית, היחס לשחקניות זרות, תפיסת המקצועיות בספורט, היחס לספורט נשי והאופן בו נתפסות נשים העוסקות בספורט שנחשב לגברי.
שאלת המחקר: כיצד מיוצגת ליגת הכדורסל לנשים בשיח הציבורי הישראלי כפי שהוא משתקף בסיקור התקשורתי של המשבר בליגת העל לנשים בכדורסל?
הניתוח יתמקד בשיחים של מקצוענות, מגדר וגלובליזציה/גלוקליזציה (הגדרות הכוללות בתוכן נושאים כגון זהות לאומית, זהות מקומית והתמסחרות). המחקר מתבסס על ניתוח תוכן של כתבות עיתונאיות שעסקו במשבר.
תיאור מפורט של המקרה ניתן למצוא בחלק השלישי של סקירת הספרות, אחר הצגת הרקע התיאורטי על ספורט וגלובליזציה, ועל ספורט ומגדר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?