מאגרי עבודות וסיכומים

ייצוגי מתנחלים בתכנית ארץ נהדרת כמקרה בוחן של ייצוגי קבוצות בתכניות סאטירה בתקשורת הישראלית

#7127
שם הקובץ:
ייצוג-מנתנחלים-בתקשורת.docx

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

ייצוגי קבוצות בתכניות סאטירה: המקרה של ייצוגי מתנחלים בתכנית ארץ נהדרת

 

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. סאטירה כז'אנר בתקשורת 4
2.2 ייצוגים בתקשורת 7
2.3. מיעוטים בחברה הישראלית 10
2.4. מתנחלים 11
3. מתודולוגיה 14
3.1. דגימת הפרקים 14
3.2. תוכן המערכונים והרקע החדשותי 15
4. ממצאים 17
4.1. נשים מול גברים – חלוקת תפקידים מסורתית 17
4.2. מתנחלים כאלימים 18
4.3. גזענות כלפי ערבים והיחס למיעוטים אחרים 20
4.4. היחס לחיילי צה"ל 22
4.5. סילוף המציאות והתנערות מאחריות 23
5. דיון 25
6. רשימת מקורות 28

1. מבוא

עבודה זו תעסוק בייצוגים של מתנחלים בתוכניות סאטירה. שאלת המחקר בה תתמקד העבודה היא כיצד מוצגת אוכלוסיית המתנחלים בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת". ננסה לתאר את המצב הקיים באמצעות ניתוח תוכן של פרקים נבחרים בעונות שונות של התוכנית, ולעמוד על ההשלכות של אופן הצגה זה.
נושא ההתנחלויות הוא נושא שנוי במחלוקת בישראל. המתנחלים הם קבוצת מיעוט אידיאולוגית, בעלת ייצוג פוליטי בחברה. ישנם אנשים שתומכים בהתנחלויות, ולדעתם המתנחלים הם התגשמות החלון הציוני ומושיעים של המולדת היהודית (Feige, 2009). המתנגדים, לעומת זאת, רואים את המתנחלים כמחסום בפני פשרה עם הפלסטינאים ואף כמסחטת כספים וכעול על משלם המיסים (Gazit, 2014).
אחת הדרכים למחות נגד העוולה הנתפשת של המתנחלים היא באמצעות סאטירה. המסגרת של הסאטירה כסוג של קומדיה נועדה להתעמת ישירות עם המציאות, ולהדגיש את הפערים בין המציאות החברתית לבין מה שצריך להיות, בין אם מדובר בשחיתות של פוליטיקאים, התנהגות של קבוצות, או בצביעותם או התחסדותם של אנשים רגילים. בדומה לקריקטורה, הייצוגים של קבוצות ושל פרטים באמצעות הסאטירה הם מוגזמים, והם עלולים לגרור ביקורת, לפגוע ברגשותיהם של חלק מהאוכלוסייה, ואף להשפיע על תפישת המציאות של הצופים (לוין, 2013).
ההצגה של המתנחלים בתקשורת אינה מנותקת מהמציאות – ייצוגים אלו מוצגים על המחלוקת סביב נושא המתחלים, על רקע של תקריות של אלימות בקרב מתנחלים, ובפרט סביב נושא ההתנתקות ופינוי של מאחזים (Gazit, 2014). עם זאת, כמובן שקיים פער גדול בין המציאות המוצגת בתוכניות סאטירה לבין המציאות האובייקטיבית.
הנושא של הצגת המתנחלים בסאטירה והצגה של קבוצות מיעוטים בתקשורת בכלל, הוא בעל רלוונטיות רבה לחיינו ולתפישתנו את המציאות. התקשורת משפיעה על האופן בו אנחנו תופשים את המציאות. עבור חלקים גדולים מאוכלוסיית ישראל, ההיכרות היחידה עם מתנחלים מגיעה מצפייה בטלוויזיה, וייצוגי המתנחלים כפי שהם מוצגים בתקשורת בכלל ובסאטירה בפרט עלולים להיתפש כמדויקים ומייצגים. משום כך, מעניין יהיה לבחון את האופן בו מוצגים מתנחלים בתוכנית הסאטירה היחידה שעדיין משודרת בטלוויזיה הישראלית (Shiffman, 2012).

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?