מאגרי עבודות וסיכומים

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

#7302
שם הקובץ:
כתב-כאמצעי-להיקש-במונחים-של-טכנולוגיה-קוגניטיבית.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת תל-אביב
החוג לפילוסופיה

עבודה מסכמת בקורס:

אנתרופולוגיה פילוסופית

בנושא:

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

מרצה:
מגיש:
ת.ז.

תוכן עניינים

מבוא 3
התשובה של קאנט בביקורת התבונה הטהורה 3
כתב מושגים כאמצעי להיקש 6
כתב מושגים כטכנולוגיה קוגניטיבית 9
דיון 12
מקורות 13

 

מבוא

מטרת עבודה זו היא בחינה מחודשת של השאלה הראשונה של קאנט: מה נוכל לדעת? לאור התפתחות הטכנולוגיה הקוגניטיבית. הטענה היא, שיתכן כי בעקבות התפתחות טכנולוגיה קוגניטיבית שלא היתה ידועה לקאנט, התרחבה אפשרות הידיעה שלנו באופן הפורץ את גבולות הידיעה שטבע קאנט, ולא רק מרחיב את הידיעה בתוכם.
ברצוני לבדוק אפשרות זו, באמצעות דוגמא אחת של טכנולוגיה קוגניטיבית שפותחה לאחר קאנט והיא כתב מושגים של פרגה. במלים אחרות ברצוני לשאול, האם כתב מושגים, פורש בפנינו אפשרויות היקש חדשות, שלא היו בימי קאנט, והאם אלה מרחיבות את תחום הידיעה האפשרי, מעבר לתחום הצר שהגדיר קאנט.
לשם כך אציג תחילה את התשובה של קאנט לשאלה הראשונה. לאחר מכן אפרט את החידושים בכתב מושגים על הלוגיקה שקדמה לו. על רקע זה אבחן את כתב מושגים כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית שיסייעו לי לענות על השאלה האם בכך חל שינוי מהותי בתשובה לשאלה הראשונה של קאנט. לבסוף אדון בהשלכות הפילוסופיות של התשובה, כלומר, עד כמה תוכל, אם בכלל, התפתחות הטכנולוגיה הקוגניטיבית להרחיב את גבולות הידיעה, והאם המונחים של הטכנולוגיה הקוגניטיבית מסייעים לבחינת שאלה זו.
הנושא הוא שיטתו של פרגה לשימוש בכתב כאמצעי להיקש, מן הפרספקטיבה של הגישה אל הכתב כאל טכנולוגיה קוגניטיבית כאשר המטרה הקוגניטיבית היא ההיקש. העבודה לא תעסוק בשימושים אחרים של כתב כטכנולוגיה קוגניטיבית כגון זכירה, תקשורת וכד'. כמו כן העבודה לא תעסוק בגישות שונות לכתב כאמצעי להיקש מלבד זו של פרגה, למעט אלו הנדרשות ע"מ להבין את עיקרי החידוש של פרגה, לדוגמא: ההבדלים בין פרגה ובין קודמיו ביחסם לקשר שבין הכתב לחשיבה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | עמנואל לוינס | בנושא: | הצגת הפילוסופיה …

לפרטים נוספים

פרדוקס העורבים השחורים: פרדוקס האישוש על פי J. L. Mackie

עבודה מסכמת

[תאריך] | [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | [שם הקורס] | פרדוקס האישוש על פי J. …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?