מאגרי עבודות וסיכומים

לימוד מתמטיקה ואינטואיציה: השוואת הישגי תלמידים בין מטלות שפתרונן הנכון תואם לאינטואיציה לבין מטלות שפתרונן הנכון אינו תואם לאינטואיציה – המקרה של השוואת היקפים של צורות גיאומטריות | עבודה סמינריונית אמפירית כולל שאלונים!

#7429
שם הקובץ:
השוואת-היקפים.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי
שם הפקולטה / מסלול

עבודה סמינריונית בנושא:

לימוד מתמטיקה ואינטואיציה: השוואת הישגי תלמידים בין מטלות שפתרונן הנכון תואם לאינטואיציה לבין מטלות שפתרונן הנכון אינו תואם לאינטואיציה – המקרה של השוואת היקפים של צורות גיאומטריות

מגישה:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

הצגת הבעיה 3
רקע תיאורטי 4
תאוריית החוקים האינטואיטיביים 4
מטלות השוואה 5
השוואת ההיקפים של צורות גאומטריות 5
רציונל המחקר 8
שאלות המחקר 9
השערת המחקר 9
מתודולוגיה 10
אוכלוסיית המחקר 10
כלי המחקר 10
מהלך המחקר 10
ממצאים 12
שכיחויות 12
בדיקה סטטיסטית 14
דיון ומסקנות 16
מקורות 18
נספח א' – השאלון 20

 

הצגת הבעיה

במחקרים נמצא תלמידים נוטים לטעון, כאשר הם מתבקשים להשוות היקפים של שני מצולעים כי למצולעים בעל השטח הגדול ביותר יש גם היקף גדול יותר, בין אם התשובה נכונה מבחינה גיאומטרית-מתמטית ובין אם התשובה אינה נכונה גיאומטרית-מתמטית. תשובה זו תואמת את הכלל האינטואטיבי "יותר מ-A יותר מ-B". על מנת לבדוק הטייה זו, ניתנו לתלמידים בכתה ט מטלות השוואה בהם מצוירים שני מצולעים ולכל מטלה ניתנת תשובה של תלמיד הטוען, בהתאם לכלל "יותר מ-A יותר מ-B" כי מצולע בעל השטח הגדול יותר הוא גם בעל ההיקף הגדול יותר. לצורך ביקורת, ניתנו גם מקרים בהם התלמיד טען בניגוד לכלל.
אבדוק האם תלמידים נוטים להסכים עם התשובה המוצגת במטלה כלומר להסכים עם הטעון לפיו "יותר מA יותר מB"

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?