מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין מודעות מורפולוגית בערבית ללקויות למידה

#6479
שם הקובץ:
מורפולוגית.docx

להורדת הפריט

ליקויי למידה ומורפולוגיה בערבית: החשיבות של מודעות מורפולוגית

תוכן העניינים

1. מודעות מורפולוגית 1
1.1. התפתחות המודעות המורפולוגית 2
2. מודעות מורפולוגית בקריאה ובהבנת הנקרא 5
3. מורפולוגיה בערבית 10
4. ליקוי למידה ומורפולוגיה 16
רשימת מקורות 18

1. מודעות מורפולוגית

מורפולוגיה היא מדע החוקר את צורת ומבנה המילה, ואילו המודעות המורפולוגית היא היכולת להפיק משמעות לתבנית הפונולוגית של המילה לצד היכולת לעשות מניפולציה במורפמות שונות בכדי לפענח מילים, בין אם הן מוכרות ובין אם אינן מוכרות, או מילים מורכבות (Kuo & Anderson, 2006).
המורפמה היא היחידה הקטנה ביותר הנושאת משמעות (מילה, שורש, בניין, מוספית או משקל). בכל השפות, מורפמות הם קומבינציה של שורשים ומוספיות בתחילת או בסוף המילה, ומלבד חלק מהשפות השמיות, כדוגמת הערבית והעברית, ישנן מוספיות באמצע המילה. המורפמות כוללות בתוכן חוקים תחביריים וסמנטיים, העשויים להביא לשינוי המבנה הצורתי של המילה. שליטה בחוקים אלו תורמת להגברת הרגישות והערנות המורפולוגית, שבסופו של דבר משפיעה על האפקטיביות של הקריאה והבנת הנקרא (Carlisle, 2003).
המודעות המורפולוגית מצריכה מיומנויות קוגניטיביות גבוהות, על מנת לעשות מניפולציה בחוקים התחביריים על המבנה הצורני של המילה לצורך חילוץ הפירוש וההיגוי המדויקים למילה הכתובה תוך עמידה בקצב הקריאה הנורמלי. דרך התנהלות התהליך המורפולוגי בסימני הדפוס סווג לשלושה סוגים לפי הגישה הקרוס-לינגוויסטית: מורפולוגיה נטייתית (Inflectional Morphology), מורפולוגיה גזרונית (Derivation morphology), ומורפולוגיה………….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?