מאגרי עבודות וסיכומים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

#7508
שם הקובץ:
מדיניות-לשונית-עמדות-ויחסי-כוח-המקרה-של-הלשון-הערבית-והלשון-הרוסית-בישראל.docx

להורדת הפריט

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח:
המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

מגיש: __________
ת.ז.: __________
מרצה: __________
תאריך: __________

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
3. שאלת המחקר 8
4. מתודולוגיה 9
5. ממצאי הניתוח 10
א. מקורות רשמיים של גופי ממשל שונים 10
ב. מקורות של מוסדות שאינם מייצגים את מדינת ישראל 11
6. דיון ומסקנות 13
7. ביבליוגרפיה 15

1. מבוא

עבודה זו עוסקת בזכויות הלשוניות המוענקות לציבור דוברי הערבית בישראל, כפי שהן באות לביטוי במדיניות הלשונית של מדינת ישראל. השפה נתפסת בעיקר ככלי תקשורת (May, 2006), אך יש לה גם תפקיד חשוב בהבניית הזהות הלאומית של הפרט והקבוצה. מסיבה זו, המדיניות הלשונית הנהוגה במדינה היא בעלת תפקיד חשוב בהגדרת וייצוג יחסי הכוחות בין הקבוצות השונות במדינה (May, 2006; Yitzhaki, 2010). דרך המדיניות הלשונית של מדינה ניתן להשפיע על הניידות החברתית של חברי קבוצות המיעוט (May, 2006) ועל המוטיבציה שלהם לשמור על מאפייני התרבות שלהם (Spolsky, 2004). חשיבותן של הזכויות הלשוניות באה לידי ביטוי בשיח על הזכויות הלשוניות שמגיעות לדוברי שפות שאינן שפת הרוב. זכויות אלו נובעות ממקורות שונים כמו זכויות הפרט הבסיסיות, זכותן של קבוצות לשימור מורשת הפרט (פינטו,2006; May, 2006), קשרן של קבוצות אלו למדינה (פינטו, 2006; Yitzhaki, 2010) והצרכים הפונקציונאליים של חברי אותה קבוצה (Yitzhaki, 2010).
השיח בנושא זכויות לשוניות מקבל משמעות מיוחדת בישראל, עקב הקיום זה לצד זה של מספר קבוצות דוברות שפות שונות זו לצד זו. בעבודה זו נתמקד בשתי הקבוצות ששפותיהן מוגדרות כשפות רשמיות בישראל: הרוב דובר העברית, וחברי המגזר הערבי (פינטו, 2006). בתוך המציאות הלשונית והפוליטית הסבוכה של ישראל, מתקיים שיח מתמיד ביחס לזכויות הלשוניות המגיעות לציבור דוברי הערבית, ושיח מקביל המתייחס לציבור דובר הרוסית (Yitzhaki, 2010). מטרתה של עבודה זהו היא להבין טוב יותר את מערכת היחסים בין המיעוטים השונים בישראל דרך הבחינה של שיח זה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?