מאגרי עבודות וסיכומים

מודיעין והפתעה – סיכום מאוחד של הקורס (כל השיעורים)

#3356
שם הקובץ:
מודיעין-והפתעה-סיכומי-שיעורים.docx

להורדת הפריט

מודיעין והפתעה

תוכן עניינים
מודיעין והפתעה- שיעור 1 2
מודיעין 2
ארגון המודיעין המורכב ביותר בעולם- CIA 3
עץ המבנה של הCIA 4
אגף המחקר של הCIA- 5
שיעור 2 7
גופי המודיעין המוכרים בארץ 7
ההבדל העיקרי בין מדע ומודיעין 7
מטרות המודיעין 7
שיעור 3 9
מעגל המודיעין 9
המאפיינים העיקרים של התחנות במעגל המודיעין 10
שיעור 4 11
שיעור 5 12
הכשלים בתהליך המודיעין 12
הפתעה אסטרטגית 13
שיעור 6 15
איכות ההתרעה המודיעינית 15
הקריטריונים לטיפולוגיה של מתקפת הפתע 16
מבצע ברברוסה 17
שיעור 7 18
הבעיה האסטרטגית הגרמנית 1914 18
הסברים לכשל הסובייטי 19
הפסיכולוגיה של סטלין: שלושה מרכיבים מרכזיים 20
שיעור 8 21
ההבדל בין ברברוסה לפרל הארבור 21
אפיון מקבלי ההחלטות של יפן 22
ההסלמה ביחסי ארה"ב-יפן בעשור שלפני המתקפה היפנית 22
התהליך המודיעיני בארה"ב 23
שיעור 9 25
היחסים בין ישראל למצרים אחרי מלחמת ששת הימים 25
התפיסה הישראלית של תנאי הסף למלחמה במצרים וסוריה ("הקונספציה") 27
הערכת המודיעין של ישראל: קיץ 1972 28
תוכנית המלחמה המקורית – "גראניט 41" 28
תוכנית המלחמה 28
תכנית המלחמה החדשה: "הצריחים הגבוהים" 28
במידע בצד הישראלי 29
מרץ 73': תוכנית המלחמה המצרית החדשה בידי ישלראל 29
אפריל 73': התרעות מלחמה קונקרטיות 29
תוואי המלחמה על פי מרואן – אפריל 73' 29
ה-18 באפריל: המטבח של גולדה: הערכת ההסתברות למלחמה 30
דיין בישיבת מטכ"ל לקראת אפשרות מלחמה (21 מאי 73') 30
שיעור 10 30
הפתעת יום הכיפורים 30
פברואר 1973: הצעת השלום המצריות בשיחות קיסינג'ר- חאפז איסמעיל 31
המידע בצד הישראלי 31
מרץ 1973- תכנית המלחמה המצרית החדשה בידי ישראל 32
אוגוסט- ספטמבר 1973 32
שיעור 11 35
ספטמבר עד 6 באוקטובר 1973: הידיעות שלא הצליחו לערער את הקונספציה 36
אי הפעלת האמצעים המיוחדים: המפתח לאי התכוננות למלחמה 37
אי הפעלת האמצעים ערב המלחמה 38
השקר בענין אי הפעלת האמצעים- תוצאות 38
ייחודה של הפתעת יום הכיפורים 39
הצורך בסגירות קוגנטיבית כהסבר להפתעת יום הכיפורים 39
אלי זעירא 40
על מה נשען ביטחון זעירא במתן ההתרעה? 40
הסבר זעירא לאי הפצת ידיעת "יחמור" כ-20 שעות לפני פרוץ המלחמה 40
שיעור 12 41
הגורמים לכישלון תהליך הרתעה- תגובה 42
מלחמת יום הכיפורים 43
שיעור 13 44
הגורמים לכישלון תהליך ההתרעה- תגובה 44
הטיות ומקורות כשל בתהליכי עיבוד מידע 44
מקורות כשל בתהליך התרעה- תגובה 47

מודיעין והפתעה- שיעור 1

מודיעין
1) ארגון או קהילה (קבוצת ארגון), לדוגמה CIA, אמ"ן, מוסד, MI6, ארגוני מודיעין חוץ.
MI5, שב"כ, FBI- שירותי ביטחון שעובדים כלפי פנים.
ישנם ארגוני מודיעין שמתמודדים עם איומים חיצוניים על ביטחון המדינה ויש עם איומים פנימיים. בברה"מ לשעבר הק.ג.ב ביצע גם מודיעין חוץ וגם פנים.
מודיעין יכול שיהיה ארגון או קב' של ארגונים, כגון קהילת המודיעין, בארץ מדובר בשלושה גופים דומיננטיים: שב"כ, מוסד, אמ"ן.
למשרד החוץ ישנה מחלקת מחקר, גוף קטן יחסית שלא נוטה להשפיע משמעותית על המודיעין.
בדגם הבריטי- המוסד היה צריך להיות שייך למשרד החוץ. בהמשך ביטלו את הפונקציות המודיעיניות של משרד החוץ וב-1/4/51 הוקם המוסד.
באנגליה קהילת המודיעין מורכבת מ-MI5, GCHQ- מקביל ל8200, MI6.
2) ייצור תמונת מצב- תפקידו של המודיעין הוא לתאר בפני מקבלי ההחלטות בצורה המדויקת ביותר את תמונת המצב הרלוונטית לקבלת החלטות בנושא ביטחון לאומי………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

דילוג לתוכן