מאגרי עבודות וסיכומים

מחול בשירתו של חזי לסקלי

#7308
שם הקובץ:
מחול-בשירתו-של-חזי-לסקלי.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

[שם הפקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

מחול בשירתו של חזי לסקלי

מגיש:
ת.ז.

המרצה:

[תאריך]

ראשי פרקים

1. מבוא 3
2. מחול ושירה 4
3. חזי לסקלי כאמן בין-תחומי 6
4. המחול בשירתו של חזי לסקלי 13
5. סיכום 24
6. ביבליוגרפיה 26

1. מבוא

שילוב אמנויות הוא אחת התופעות המעניינות שהביא עימו הפוסטמודרניזם. שילוב בין אמנויות אמנם היה קיים הרבה לפני כן, אך גיבוש ההכלאה האמנותית כסוגה מאפיין את הפוסטמודרניזם (רוטנברג, 2002). הבדיקה המחודשת, שהתפרשה על כל תחומי החיים, הביאה להרחבה של גבולות המדיה ולפריצתם והיא שהזינה המסלולים האמנותיים בדרכם לקראת מפגש (אשל, 2002). קשר בין מחול לאמנויות אחרות יכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונות:
אמנות משולבת מכילה יסודות מבניים מסוגים שונים, כאשר יצירה אחת מוטמעת באחרת. למעשה כל שילוב של כוראוגרפיה ומוסיקה הוא דוגמא לאמנות משולבת. במיזוג (סינתיזה) המרכיבים מאבדים את זהותם המקורית בתהליך ההכלאה ומופיעים בצורה השונה משמעותית ממצבם הטהור (רוטנברג, 2002). שימוש במילה בתוך המחול יכול להיות סוג של מיזוג, אם תפיסת המחול משתנה עקב כך כמו במקרה של תיאטרון תנועה (אשל, 2002). החבר הוא צורת שילוב בה שתי צורות אמנות המצטרפות יחד להציג יחידה הגדולה מסך כל מרכיביה. דוגמא להחבר יכולה להיות שימוש בטקסט במחול כל עוד המחול כשלעצמו לא משתנה אלא רק הופך להיות חלק ממכלול גדול יותר. צורה נוספת ומרתקת ביותר של שילוב בין אמנויות היא הטרנספורמציה. בשילוב מסוג זה חומרים של אמנות אחת המועברים לאמנות אחרת, ושתיהן אינן תורמות באותה מידה לתוצאה הסופית. צורה מקובלת שילוב כזה בין מחול לשירה היא כוראוגרפיה שנכתבה בעקבות שיר, כמו ב"פרפר הכתום" של רמי באר (רוטנברג, 2002). הצורה המפתיעה יותר של שילוב מסוג זה בין מחול ושירה היא שירה שנכתבת בעקבות מחול. בדומה לדגה, שהיה אמן ויזואלי המרותק לתנועה וניסה לגעת בה ביצירותיו הויזואליות, חזי לסקלי הוא משורר המוקסם מן המחול ומנסה לגעת בו בשיריו. אולם בניגוד לדגה, חזי לסקלי עצמו היה גם כוראוגרף ומבקר מחול. מטרת עבודה זו היא להתחקות אחר ייצוגי המחול בשירתו של לסקלי ולתאר את יחסו אל המחול כפי שהוא בא לידי ביטוי בשירתו. לשם כך אפתח בתיאור הקשרים, המתחים ונקודות ההשקה בין מחול וטקסט, אמשיך לסקירה קצרה על חייו של לסקלי, כשבסופה דיון עליו כאמן בין-תחומי. לבסוף אנתח את הצורות השונות של ייצוגי המחול בשירתו של לסקלי, תוך הצבעה על הקשרים המרתקים בין שתי האמנויות בדמותו ססגונית של לקסלי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית באמנות: ניתוח דמויות נבחרות ביום הדין האחרון (The last judgement) של מיכלאנג'לו

עבודה סמינריונית

שם המוסד האקדמי | שם המחלקה | ניתוח דמויות נבחרות ביום הדין האחרון (The last judgement) של …

לפרטים נוספים

הדיבוק של אנ-סקי: הקול הנשי

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת חיפה | החוג לתיאטרון | עבודה סמינריונית בקורס: | הדיבוק הלך בשדות | בנושא: | הדיבוק …

לפרטים נוספים

זיקנה בשירה: הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" מאת ט. כרמי ו"חיי המתים" מאת חנוך לוין

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | [פקולטה] | [תאריך] | הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" / ט. כרמי ו"חיי המתים" …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?