מאגרי עבודות וסיכומים

ניתוח מערכת התגמול והשכר בסוכנות ביטוח

#2837

ניתוח מערכת התגמול והשכר בסוכנות ביטוח

תוכן עניינים
רקע תיאורטי 2
מערכת התגמול והשכר בארגון 3
תיאור המערכות 3
מערכת התגמולים 3
המלצות להמשך 5
ביבליוגרפיה 7

רקע תיאורטי
עובדים העוסקים במכירות נדרשים לעמוד ביעדים. מערכות התגמול של ארגונים נדרשים להתאים עצמם לתהליכים המתחוללים בשוק. בעבודה הנוכחית הניתוח יתבסס על שני מודלים מרכזיים: תיאוריית ההוגנות ותיאוריית ההכוונה העצמית. שתי התיאוריות עוסקות במידה רבה בגורמים המניעים עובדים. תיאוריית ההכוונה העצמית שמה דגש על תגמולים חיצוניים וגורסות כי בבניית מערכת של תגמולים, יש לוודא כי התגמול, עבור החברים בארגון, בעל ערך גבוה ושהתגמול אפקטיבי בביצוע חיזוק ההתנהגות. לארגון קיימות אופציות תגמול רבות מאד (בונוסים, רכב, ארוחות ועוד), ולמרות זאת בדרך כלל משתמשים בתגמולים כספיים. ראיין ודסי (Deci & Ryan, 2000) טענו כי תגמולים חיצוניים מערערים את המוטיבציה הפנימית וכי איומים, תכתיבים ותחרותיות מורדים את רמת המוטיבציה ולא רק תגמולים מוחשיים…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בנושא: | ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידות 11 ,10 …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?