מאגרי עבודות וסיכומים

מטלה מסכמת בקורס "מבוא לטראומה"

#5257
שם הקובץ:
מבוא-לטראומה-מטלת-סיום.docx

להורדת הפריט

מטלת סיום קורס בקורס "מבוא לטראומה"
עליכם לצפות באחד הסרטים העוסקים בהתמודדות עם פוסט
טראומה מורכבת.
אזהרה- חלק מהסרטים קשים לצפייה ועלולים להיות טריגריים.
"- Tell Me Who I Am.1ספר לי מי אני" תיעודי/דרמה 86דקות
(ספר לי מי אני)- נטפליקס2019
" .2סיביל" ( )2007סרט
89 –Sybilדק' – דרמה
" .3היהלום שבפנים"- סרטה הדוקומנטרי של קרן שפע לב
" .4אל תספרי" –
La Bestia Nel Cuoreאיטליה/אנגליה/ספרד/צרפת
2005
120דקות
" .5פרשס"-
)2009דרמה/אינדי 110דקות
, דקות88 : אורך
The Wisdom Of Trauma" . "חכמת הטראומה6
קנדה, ארה"ב ()2019
ענו על השאלות תוך הסתמכות על ספרות רלוונטית:
.1באיזה שלב בחייה של הגיבור.ה מתרחשת הטראומה?
.2כיצד מתבטאות השלכות הטראומה באישיות הגיבור.ה?
.3איך מתייחסת הסביבה לגיבור.ה ולהתנהגותו.ה?
.4בחר.י את אחת הדמויות הנוספות בסרט ונתח.י את מערכת
היחסים שיוצרת איתה הגיבורה האם יש קשר לטראומה?
.5אמירה אישית: היכן פגשה אותך חווית הצפיה בסרט?
התרגיל יכלול ביבליוגרפיה בה לפחות 3פריטים הרשומים לפי
הכללים.
בתוך
גוף התרגיל ישובצו מראי המקום לפי הכללים המקובלים.
התרגיל בכללותו יהיה בן 4עמודים (לא כולל עמ' בבליוגרפיה). אנא
הגישו את העבודה בגופן
david בגודל 12וברווח כפול לאתר המודל
של הקורס.

*הסרט שנבחר: Tell Me Who I Am- "ספר לי מי אני"

*יש תשובות לכל הסעיפים

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה סמינריונית בחינוך: חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית | …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

עבודה סמינריונית איכותנית

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. …

לפרטים נוספים

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

עבודה סמינריונית איכותנית

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית | תוכן עניינים | תקציר 2 …

לפרטים נוספים

תרומתה של פעילות ספורטיבית לבני נוער בסיכון בחינוך הבדואי בישראל

עבודה סמינריונית איכותנית, פרויקט גמר

תרומתה של פעילות ספורטיבית לבני נוער בסיכון בחינוך הבדואי בישראל | תוכן עניינים | מבוא 3 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?