מאגרי עבודות וסיכומים

ממן 13 יסודות השלטון המקומי – ציון 90!

#961
שם הקובץ:
יסודות-השלטון-המקומי-ממן-13-ציון-90-1.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) – 13חובה
הקורס: – 10459השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק

חומר הלימוד למטלה: פרקים 6 ,5בספר הקורס
סמסטר: 2022ב' משקל המטלה: 7נקודות
מועד אחרון להגשה: 22.5.202

חלק א'
בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 50נקודות.
מסגרת המקום המומלצת לתשובה היא כשלושה עמודים.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.
שאלה 1
בפרק ( 5בספר הקורס) למדנו על כלכלת השלטון המקומי:
בחודש נובמבר האחרון, אישרה שרת הפנים את המלצת הוועדה הגיאוגרפית על חלוקה של 32
מיליון ₪ מההכנסה השנתית מארנונה של מועצה אזורית תמר, בין 10רשויות שכנות.

א. הסבירו את ההחלטה של שרת הפנים, מהו העיקרון המנחה אותה, מהי מטרתה ועם איזו
בעיה יסודית ההחלטה של שרת הפנים מבקשת להתמודד. הציעו דרך נוספת בה ניתן
להתגבר על הבעיה האמורה, על בסיס החומר הנלמד. ( 20נקודות)
ב. על בסיס החומר שנלמד לגבי הגורמים לאי-שוויון ולפערים בין רשויות מקומיות, העריכו
והסבירו את אי-השוויון והפערים המתקיימים בין עיר במרכז הארץ לבין עיר הנמצאת
בדרום הארץ או בצפונה. ( 20נקודות)
ג. באילו כלים יכולה להשתמש רשות המעוניינת בכך, למשוך אליה אוכלוסייה ממעמד חברתי-
כלכלי גבוה? ( 10נקודות)

חלק ב'
בחלק זה שתי שאלות. משקל כל שאלה 25נקודות.
מסגרת המקום המוקצבת לכל תשובה היא עד עמוד אחד.
בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.
שאלה 2
מתוך פרק ( 5בספר הקורס) – כלכלת השלטון המקומי:
הסבירו את הגורמים לתחרות ביו רשויות מקומיות ואילו אמצעים עומדים לרשות הרשויות
בתחרות זו. הסבירו בהרחבה את היתרונות והחסרונות של התחרות בין הרשויות
המקומיות, ובאילו כלים יכולה הממשלה להתערב ולהשפיע.

שאלה 3
מתוך פרק ( 6בספר הקורס) – הרשויות המקומיות הערביות:
הסבירו בקצרה את החסמים המונעים שוויון בין הרשויות הערביות לבין הרשויות היהודיות.
האם ניתן לדעתכם, להסירם? נמקו את התשובה בהתבסס על חומר הלימוד בפרק זה. 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מהי חירות על פי חנה ארנדט

מצגת

מצגת בת 15 שקפים על תפיסתה של ארנדט לגבי חירות. | המצגת כוללת ציטוטים ממאמריה/ספריה של ארנדט, …

לפרטים נוספים

סיכום מעולה של הקורס "מבוא למחשבה מדינית"

סיכום קורס

ליאו שטראוס 1 | אפלטון 2 | משל האותיות הקטנות והגדולות – 3 | אריסטו 5 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי 2022ב'

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי (10459) 2022ב' | כוללת את השאלות לממנים 11, 12, 13, ו-14. | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן