מאגרי עבודות וסיכומים

מנהל החינוך ומנהיגות: אמון, מערכות יחסים בבית הספר, וריבוי בעלי עניין

#7109
שם הקובץ:
ראיון-עם-מנהל-בית-ספר.docx

להורדת הפריט

מנהל החינוך ומנהיגות: אמון, מערכות יחסים בבית הספר, וריבוי בעלי עניין

תוכן העניינים

הקדמה 1
תיאור הספרות 2
אמון 2
יחסים בין המורים לבין המנהל 3
ריבוי בעלי עניין 3
פרטים על המרואיין ושיטת המחקר 4
פרטים על בית הספר ועל המרואיין 4
כלי המחקר 4
ניתוח הנתונים 4
הליך המחקר 5
תיאור התמה המרכזית ותת הקטגוריות 6
אמון 6
מערכות יחסים 8
ריבוי בעלי עניין 10
סיכום 13
רשימת מקורות 15
נספחים 17
נספח א' – תמלול ראיון 1 17
נספח ב' – תמלול ראיון 2 23
נספח ג' – דוגמא לניתוח תוכן 25

הקדמה

בקורס למדנו על אספקטים רבים בתחום המנהיגות החינוכית. על מנת לבדוק כיצד תחומים אלה באים לידי ביטוי בניהול בפועל, ערכתי ראיונות עם מנהל בית הספר שבו אני עובדת. מניתוח הראיונות עלו שלוש תמות מרכזיות שחזרו על עצמן בשאלות רבות בראיון, לצד נושאים נוספים שהוזכרו רק בקצרה. שלוש התמות המרכזיות הן: האמון – שבא לידי ביטוי באמון בין המורים לבין המנהל וגם בין המנהל לבין המורים, מערכות היחסים בבית הספר וחשיבותן להצלחתו של בית הספר, וריבוי בעלי העניין בבית הספר (כגון מנהל, מורים, תלמידים, הורים, מפקחים ועוד) והשפעת ריבוי זה על הקשיים בתפקיד המנהל.
המסקנות המרכזיות הן שהמנהל נוקט בסגנון מנהיגות מכוון מערכות יחסים, תופס את בית הספר כמערכת שלמה, ולכן מתמקד בניהולו בקידום האמון ומערכות היחסים בין בעלי העניין השונים, בינו לבין המורים, ובין המורים לבין עצמם. למרות שהמנהל משתדל להיות אובייקטיבי בתיאוריו, מכיוון שמוצגת בעבודה רק נקודת מבט אחת, התמונה עדיין חד-צדדית ומעט אידילית.
אפתח בתיאור הספרות העוסקת בתמות המרכזיות שעלו מניתוח הראיונות. לאחר מכן אציג את הממצאים שעלו מן הניתוח על פי התמות ותת-קטגוריות בכל תמה. לבסוף אסכם את הממצאים ואחבר אותם לספרות, באופן שיקשור גם בין התמות השונות ויציג את תפיסת המנהיגות של המנהל אותו ראיינתי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

המרכז ללימודים אקדמיים | התמחות משאבי אנוש | פרויקט בנושא: | תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?