מאגרי עבודות וסיכומים

מערכת החינוך בישראל מנקודת מבט נאו-מרקסיסטית

#6821
שם הקובץ:
ניתוח-ניאו-מרקסיסטי.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

[שם הפקולטה / מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

מערכת החינוך בישראל מנקודת מבט נאו-מרקסיסטית

מגיש:
ת.ז.

המרצה:

תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
נאו-מרקסיזם 4
מרקסיזם 4
נאו-מרקסיזם 5
המדינה הקפיטליסטית 7
שלושה זרמים של נאו-מרקסיזם 7
מערכת החינוך בישראל 10
רכישת השכלה מול רכישת תעודה 10
הפרטת החינוך ומעורבות המדינה בחינוך 11
צדק חברתי מול חינוך שמטפח רק את השכבה העשירה 12
ניתוח מערכת החינוך בישראל על רקע הנאו-מרקסיזם 13
שיטת המחקר 13
ניתוח 13
מערכת החינוך כשופר של הממשלה 13
מערכת חינוך שלא מחנכת את תלמידיה לחשוב 15
מערכת החינוך יוצרת אשליה של שוויון 16
מערכת החינוך משמרת אי שוויון 17
דיון 19
רשימת מקורות 22

מבוא

הגישה הנאו-מרקסיסטית, בניגוד לגישה המרקסיסטית, נותנת דגש גדול יותר לתפקידה של התרבות, ולא רק הכלכלה, בעיצוב המציאות הנצלנית של הקפיטליזם. הוגים נאו-מרקסיסטיים מקבלים את הניתוח החברתי של מרקס, לפיו הכוחות המניעים את החברה הם כוחות הייצור ובעקבותיהם יחסי הייצור, כאשר שאר ההיבטים של החברה, כמו מוסדות התרבות, הם בגדר מבנה שנועד לשמר כוחות אלה (Burris, 1987).
מכוון שהגישה הנאו-מרקסיסטית נותנת ביטוי לתפקיד התרבות בעיצוב המציאות החברתית, היא מאפשרת נקודת מבט רחבה יותר על מוקדי כוח בחברה הישראלית, שאינם קשורים ישירות לכלכלה. מתוך כך, הגישה הנאו-מרקסיסטית מאפשרת לבחון כיצד מוקדים שונים של תרבות והשפעה מאפשרים, ואף מנציחים, מציאות חברתית קפיטליסטית שמשמרת את המעמדות החברתיים, ולא מאפשרת מוביליות חברתית של השכבות החלשות כלפי מעלה.
מטרת עבודה זו היא לבחון באופן ספציפי את מערכת החינוך הישראלית כמוקד כוח בחברה הישראלית, ולראות האם וכיצד מערכת זו משמשת ככלי בידי השלטון לשמירת המעמדות החברתיים. שאלת המחקר הנגזרת מתוך מטרה זו היא האם מערכת החינוך בארץ משמרת את הקפיטליזם ואת המעמדות, ואם כן, כיצד?
חשיבות המחקר נעוצה בכך שהאזרח הממוצע מבלה 15 שנים במערכת החינוך, במסגרת הגן, בית הספר והלימודים התיכוניים. מכאן שמערכת החינוך היא אחת מהמערכות המשפיעות ביותר על חיינו. העובדה שמערכת החינוך מתקיימת בחסות הממשלה, מחייבת אותנו כחוקרים לבחון אותה תחת משקפיים ביקורתיות.
עבודה זו תסקור את הזרמים המרכזיים בגישה הניאו מרקסיסטית, לאחר מכן תוצג מערכת החינוך הישראלית על הסוגיות המרכזיות שהיא מעלה. סוגיות אלה יבחנו לאור הגישה הניאו מרקסיסטית ויובילו לדיון ולמענה על שאלת המחקר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?