מאגרי עבודות וסיכומים

מקורות ההשפעה של שירת הבקשות של יהודי מרוקו

#7172
שם הקובץ:
סמינריון-שירת-הבקשות.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / חוג]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

מקורות ההשפעה של שירת הבקשות של יהודי מרוקו

מגיש:
ת.ז.
המרצה:

תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 3
שירת הבקשות ומקורותיה 3
השפעות מקורות יהודיים על שירת הבקשות של יהודי מרוקו 7
השפעות מקורות לא יהודיים על שירת הבקשות של יהודי מרוקו 11
דיון וסיכום 14
ביבליוגרפיה 17

 

מבוא

שירת הבקשות היא מסורת של שירה ליטגורית, הכוללת בקשות שכתובות בפיוט או בשירה. המסורת של שירת מזמורי הבקשות בליל השבת מתחילה כבר בימי המקובלים הצפתיים של המאה ה-16. שירי הבקשות של יהדות מרוקו מרוכזים בקובץ הפיוטים 'שיר ידידות' המכיל בתוכו 550 פיוטים שונים. מקבץ קנוני זה מכיל כתבים ממספר מקורות יהודיים שספגו השפעות מהסביבה הקרובה והרחוקה (אמזלג, 1987). אך למרות שקיימים מספר מחקרים הבוחנים את שירת הבקשות באופן כללי, אין בנמצא מחקר המתמקד במקורות שהשפיעו על שירת הבקשות של יהודי מרוקו בפרט. לכן, השאלה המניעה עבודה זו היא מה הם מקורות ההשפעה על שירת הבקשות המרוקאית. לאור שאלה זו, מטרת העבודה היא לבחון את ההשפעות של המקורות השונים, הן הזרים והן המרוקאים על שירת הבקשות.
בשל רוחב היריעה של שירי הידידות, שיטת המחקר שנבחרה לעבודה זאת היא בחינה ביקורתית של הספרות המחקרית העוסקת בנושא זה. כדי להציג נושא זה כראוי סקירת הספרות של העבודה תיפתח בהצגת שירת הבקשות באופן כללי, מאפייניה ומקרותיה. בפרק השני של סקירת הספרות תיבחן השפעת הגורמים מן המסורת היהודית על שירת הבקשות המרוקאית. בפרק השלישי ייסקרו מקורות השפעה שאינם מן המסורת היהודית, ולסוף, הפרק האחרון של העבודה יידון בממצאי הפרקים הקודמים לנוכח שאלת המחקר, ויסכם אותם.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

הדיבוק של אנ-סקי: הקול הנשי

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת חיפה | החוג לתיאטרון | עבודה סמינריונית בקורס: | הדיבוק הלך בשדות | בנושא: | הדיבוק …

לפרטים נוספים

מחול בשירתו של חזי לסקלי

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | מחול …

לפרטים נוספים

זיקנה בשירה: הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" מאת ט. כרמי ו"חיי המתים" מאת חנוך לוין

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | [פקולטה] | [תאריך] | הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" / ט. כרמי ו"חיי המתים" …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?