מאגרי עבודות וסיכומים

משמעות הסלוגן "ישראלי אמיתי לא משתמט" על רקע פוסט-ציוני

#7318
שם הקובץ:
משמעות-הסלוגן-ישראלי-אמיתי-לא-משתמט-על-רקע-פוסט-ציוני.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת חיפה
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

עבודה סמינריונית בקורס:
מלחמות ישראל בפרספקטיבה סוציולוגית

בנושא:

משמעות הסלוגן "ישראלי אמיתי לא משתמט" על רקע פוסט-ציוני

מגיש:

ת.ז.

המרצה:

תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. מודל אומה במדים 4
2.2. מודל אומה במדים בישראל: משמעויות והשלכות 5
2.3. תהליכים שהשפיעו על היחס לגיוס לצה"ל 9
גורמים חיצוניים 10
גורמים פנימיים 11
סיכום 18
2.4. יחסי צבא-חברה בישראל 19
3. ניתוח הסלוגן "ישראלי אמיתי לא משתמט" 27
3.1. מי הוא ישראלי אמיתי? 27
3.2. משמעות ההשתמטות 28
3.3. ההקשר 29
4. סיכום 30
5. בבליוגרפיה 31

1. מבוא

עד שנות השמונים של המאה הקודמת צה"ל נחשב לצבא-עם (סואן, 2008), וכמעט כל אזרחי המדינה היהודים החייבים בגיוס התגייסו לשירות הצבאי (אלחאג' ובן-אליעזר, 2003). בשנות השמונים התעצם הסדק, שאולי נוצר קודם לכן, בקדושתו של הצבא ובקדושת הגיוס (אלמוג, 2004). באמצע שנות התשעים הפכה ההשתמטות משירות הבטחון (סדיר ומילואים) לתופעה חברתית שלא ניתן להתעלם ממנה. כתוצאה מכך נשמעו בחברה הישראלית קולות התומכים בהמנעות משירות הבטחון וכן קולות המתנגדים להמנעות זו, מטיעונים שונים (בן-אליעזר, 2007). נראה כי תופעת ההמנעות משירות בצבא גם יוצרת וגם משקפת שסעים בחברה הישראלית. על רקע זה נוצר בשנת 2007 הסלוגן "ישראלי אמיתי לא משתמט" (בר, 2007), המנסה להחזיר את הגלגל לאחור ולשחזר את קדושת השירות בצה"ל (בן-אליעזר, 2003).
בעבודה זו מטרתי לבחון לעומק את תופעת ההמנעות משירות הבטחון וכן את ההתנגדות הריאקטיבית שהיא יוצרת, באמצעות ניתוח משמעות הסלוגן על רקע התהליכים הרבים והמורכבים המתרחשים בחברה הישראלית ונוגעים למעמד הצבא והשירות בו. אחת הטענות היא כי עצם הדיון הציבורי בשאלת ההמנעות משירות הבטחון התאפשר בשל הירידה בממלכתיות, או במלים אחרות בתחילתו של העידן הפוסט-הגמוני בישראל (בן-אליעזר, 2003). העבודה תתמקד בניתוח משמעות הסלוגן "ישראלי אמיתי לא משתמט" על רקע פוסט-הגמוני.
בחינת משמעות זו תאפשר מבט נוסף על המצב המורכב בו נמצאת החברה הישראלית בסוף העשור הראשון של המאה ה21. לצורך הניתוח אפתח בתיאור המודל הקודם מבחינה היסטורית, מודל האומה במדים, המהווה את הרקע ולכן גם את הבסיס למצב כיום. לאחר מכן אדון בתהליכים שהתרחשו בחברה הישראלית והביאו לשינוי במודל זה, כאשר חלק מהתהליכים נובעים מארועים פנימיים לחברה הישראלית וחלקם מגיעים ממקורות חיצוניים לה. הדיון יסתיים בהצגת האופן בו השפיעו תהליכים אלה על השינוי במודל אומה במדים, על הירידה בשיעורי הגיוס ועל המוטיבציה לשירות בצה"ל. לאחר מכן אציג מודלים שונים לבנת מורכבות היחס לגיוס לצה"ל בחברה הישראלית כיום. על רקע סקירת הספרות אנתח את הסלוגן תוך התייחסות למרכיביו ולהקשרו, וזאת במטרה להשקיף דרך הסלוגן ודרך הקשרו החברתי-תרבותי על מורכבות היחסים בין השסעים השונים בחברה הישראלית, וביניהם לבין מוסד השירות הצבאי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?