מאגרי עבודות וסיכומים

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי – רשת מלונות דן

#7393
שם הקובץ:
ניתוח-דוחות-כספיים-והערכת-שווי-–-רשת-מלונות-דן.docx

להורדת הפריט

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי – רשת מלונות דן

תוכן עניינים

1. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית 2
א. ניתוח אופקי 2
ב. ניתוח אנכי 3
ג. יחסים פיננסיים מאזניים 3
ד. השוואה למתחרה 4
2. ניתוח דו"חות רווח והפסד 6
א. ניתוח אופקי 6
ב. ניתוח אנכי 6
ג. יחסים פיננסיים מעורבים 7
ד. השוואה למתחרה 7
3. ניתוח דו"ח תזרים מזומנים 9
4. סיכום הניתוח הפיננסי 10
5. הערכת שווי של החברה 11
א. הסבר קצר על שיטת הערכת השווי 11
ב. תחזית של דו"ח רווח והפסד 11
ג. חישוב שער ההיוון 13
ד. ניתוחי רגישות 13
6. סיכום ומסקנות 14

1. ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית

א. ניתוח אופקי

מהניתוח האופקי ניתן לראות עליה עקבית בנכסים השוטפים לאורך השנים. עם זאת, העלייה אינה מגיעה מעלייה במזומנים ושווי מזומנים, אלא דווקא מגיעה מעלייה במלאי, שהוא הרכיב הנזיל פחות מבין רכיבי הנכסים השוטפים. העלייה בנכסים השוטפים מלווה בעלייה מינורית אך עקבית גם בנכסים הקבועים.
אך במקביל לעלייה בנכסים, חלה……….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?