מאגרי עבודות וסיכומים

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

#7798

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

תוכן עניינים

מבוא 1
השלכות השימוש במצלמות לצורך אכיפה עבירות חניה 2
אכיפת עבירות חניה והזכות לפרטיות: המצב המשפטי בישראל 3
דיון ביקורתי 5
משפט משווה 7
הדין הרצוי 8
דעה אישית 9
סיכום 9
ביבליוגרפיה 10

מבוא

"הבעיה המרכזית בשימוש במצלמות הרחוב נעוצה בכך שנאספים בהן פרטים רבים שאינם נדרשים כלל לשם אכיפת איסורי החניה. בראש ובראשונה, מצולמים בהן אנשים רבים שלא עברו כל עבירה, אלא עברו ברחוב כעוברי אורח. המצלמות מתעדות עם מי הסתובבו אותם עוברי אורח, מה לבשו, לאיזה עסק ברחוב נכנסו….. כל הפרטים הללו אינם עניינה של העירייה ונוגעים לצנעת חייהם של אותם עוברי אורח שנקלעו למקום ונקלטו בעינה של המצלמה".
בשנים האחרונות, החלו רשויות מקומיות לעשות שימוש במצלמות וידאו לצורך אכיפת עבירות חניה. דרך זו, מסייעת להן להתמודד עם עבריינות חנייה אשר עלולה להוביל לפגיעה חוזרת בסדר הציבורי בעיר, ליצירת הפרעה לתנועה וגם לנהגים, כמו למשל: חניה במעברי חצייה, חניה כפולה, נתיבי תחבורה ציבורית, מקומות חניה עבור נכים וכד'. על פניו, נראה שהשימוש במצלמות יכול להיות כלי יעיל ואפקטיבי לאכיפת עבירות חניה ולהבטחה שכלי רכב יחנו בבטחה ובהתאם לחוקים העירוניים. יחד עם זאת, הם יובילו לצמצום תאונות דרכים ויאפשרו להולכי רגל להתנהל בבטחה במעברי החציה ובמדרכות. אולם, אם נבחן זאת לעומק, השימוש במצלמות לאכיפת עבירות חניה יכול להיות נושא שנוי במחלוקת, היות והשימוש במצלמות יכול להיות פולשני מידי ולהוות הפרה של הזכות לפרטיות, שהינה זכות יסוד במדינת ישראל המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ושמוסדרת גם כן בחוק הגנת הפרטיות.
בעבודה זו אבקש לענות על השאלה: מהן ההשלכות המשפטיות והאתיות אשר נובעות משימוש במצלמות לצורך אכיפת עבירות חניה? וכיצד השלכות אלו משפיעות על זכותו של הפרט לפרטיות.
בחלק הראשון, אציג את הסוגייה באשר לאכיפת עבירות חניה באמצעות מצלמות ואת ההשלכות המשפטיות והאתיות שקיימות בתחום זה כיום. בחלק השני, אסקור את התפתחות הנושא מבחינת הדין הישראלי החוק והפסיקה. בחלק השלישי, אנתח את הסוגייה לאור היתרונות והחסרונות הפוטנציאליים של שימוש במצלמות לאכיפת עבירות חניה. בחלק הרביעי, אציג דין משווה של שיטות המשפט בבריטניה ובגרמניה. לבסוף, אציג את דעתי בנושא ואסכם את ממצאי מחקרי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מהי הפרשנות הראויה לחוק נכסי נפקדים לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

עבודה סמינריונית

עבודת סמינריון | הנושא: חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 | השאלה המשפטית: | כיצד יש לפרש את חוק …

לפרטים נוספים

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית | סמינר עיוני בקורס: | רפואה ומשפט …

לפרטים נוספים

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?