מאגרי עבודות וסיכומים

סביבה, חברה, נחלת הכלל: השוואת נחלת הכלל בהגות חז"ל לנחלת הכלל בהגות הרומית

#6496
שם הקובץ:
רפרט-נחלת-הכלל.docx

להורדת הפריט

סביבה, חברה, נחלת הכלל: השוואת נחלת הכלל בהגות חז"ל לנחלת הכלל בהגות הרומית

 

תוכן העניינים

מבוא 2
נחלת הכלל בהגות חז"ל 3
נחלת הכלל בהגות הרומית 7
דיון וסיכום 10
רשימת מקורות 12
מאמרים וספרים 12
מקורות ראשוניים 12

מבוא

לתפיסת נחלת הכלל בהגות הרומית הקדומה ישנה השפעה רבה על התפיסה המשפטית של נחלת הכלל כיום. גם אם השפעה זו איננה ישירה והתפיסה כיום שונה באופן מהותי מהתפיסה הרומית הקדומה, במובנים רבים ניתן לומר שהתפיסה הרומית שימשה כנקודת מוצא, ממנה חלו שינויים מעת לעת (Rose, 2003). אך בתקופה מקבילה פחות או יותר לתקופה הרומית, היו התייחסויות לנושא נחלת הכלל גם במשפט העברי, כלומר בהגות חז"ל (שלג, 2005). ברצוני לנתח מקורות אלו, על מנת לבדוק במה דומה ובמה שונה היחס לנחלת הכלל בין המשפט העברי ובהגות חז"ל לבין התפיסה הרומית, אליה ישנן התייחסויות רבות יותר במחקר האקדמי כיום (Rose, 2003; Mishori, 2010). העובדה ששתי פילוסופיות אלה התקיימו בתקופה מקבילה פחות או יותר מהווה ציר טוב להשוואה ביניהן. שאלת המחקר היא: במה דומה ובמה שונה היחס לנחלת הכלל בהגות חז"ל לעומת התפיסה הרומית?
לצורך מענה על שאלת המחקר אסקור את ההתייחסויות העיקריות לנושא נחלת הכלל בהגות חז"ל, ולאחר מכן את ההתייחסויות המרכזיות לנושא נחלת הכלל בהגות הרומית. לבסוף אשווה בין הגישות על מנת לזהות את קווי הדמיון והשוני ביניהן.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?