מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס ביטחון סוציאלי

#5157

סיכום קורס ביטחון סוציאלי

 

תוכן עניינים

הגדרת הביטחון הסוציאלי 3
הסדרים בינלאומיים 3
גישות להגדרת הבטחון הסוציאלי 5
גישת הפרשנות הצרה 5
גישת הפרשנות הרחבה 5
הגנה מפני סיכונים חברתיים 6
צידוקים 7
מדינת רווחה 10
מאפייני מדינת רווחה 10
מטרות מדינת הרווחה 11
דגמים של מדינת רווחה 12
מאמר: "נימוקים למדינת רווחה" / איאן גוף 12
יסוד האמצעים 13
מי מספק את הביטחון הסוציאלי 13
סוגי הקצבאות 14
מאמר / ון-אורשוט 15
מאמר: "מגמות השינוי של משטר הרווחה בישראל" / אברהם דורון 16
מקורות המימון 17
מערכת הביטחון הסוציאלי במרחב משתנה 19
לחץ לצמצום עלויות 21
בעד ונגד ההפרטה 22
מעמד משפטי בישראל 23
חוק הביטוח הלאומי, 1954 23
פסקת ההגבלה 24
יחסי גומלין בין המשפחה לבין מערכת הביטחון הסוציאלי 24
השפעת כניסת נשים לשוק העבודה 26
הרחבת המשפחה – היריון ולידה 28
בין אחריות משפחתית לתפקוד בעבודה 40
מאמר / דפנה יזרעאלי 42
הסדרים בישראל 42
יחסי גומלין בין עבודה לבין ביטחון סוציאלי 45
דמי אבטלה 46
הבטחת הכנסה 50
תוכנית ויסקונסין 53
מגמות דמוגרפיות – הזדקנות האוכלוסייה 54
בעד ונגד העלאת גיל הפרישה 55
ביטחון סוציאלי לאזרחים וותיקים 57
קצבת זקנה 58
קרן פנסיה 59

הגדרת הביטחון הסוציאלי

1. אין הגדרה ברורה
2. למרות שאין הגדרה ברורה – שיטת הביטחון הסוציאלי מופעלת במדינות מתועשות ובמרבית המדינות המתפתחות
3. למרות שאין הגדרה אוניברסאלית – המושג ביטחון סוציאלי נמצא בחוקות רבות
בשל הקושי בהגדרה ניתן להגדיר ביטחון סוציאלי כאיתור המכנה המשותף ע"י השוואת שיטות ביטחון סוציאלי
בהשוואת השיטות נמצא כי בכל אותם שיטות והסדרים המושג ביטחון סוציאלי משמש לתיאור שני היסודות הבאים:
1. יסוד התכלית – מה מטרתו של הביטחון הסוציאלי
2. יסוד האמצעים – קובע את טיבם של האמצעים שמשמים ליישום התכלית
שני היסודות הללו אינם חופפים כי אם משלימים, מכיוון שהאמצעים שיש לנקוט הם פועל יוצא מהתכלית של הביטחון הסוציאלי שאותה רוצים להגשים.

הסדרים בינלאומיים
תוכנית בוורידג'
תכלית צרה – (מאמר של אברהם דורון)
התכלית של התוכנית היא מלחמה בעוני – פרשנות צרה
עיקרי התוכנית
o המטרה האסטרטגית הכללית – להביא לחיסול המחסור , להבטיח לכל אדם סכום רצפה לקיום.
o הנחת היסוד – מערכת הביטחון הסוציאלי תיהיה רק חלק ממדיניות חברתית מקיפה ומכוונת של קידום חברתי…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מצגת מעולה ומקיפה על התעללות בקשישים

מצגת

התעללות בקשישים – התופעה, גורמיה ודרכי טיפול | מצגת בת 55 שקפים על התעללות בקשישים, כוללת התייחסות …

לפרטים נוספים

התעללות בקשישים: התופעה וגורמיה

התעללות בקשישים: התופעה וגורמיה | תוכן העניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | התעללות בקשישים …

לפרטים נוספים

תרומתה של פעילות ספורטיבית לבני נוער בסיכון בחינוך הבדואי בישראל

עבודה סמינריונית איכותנית, פרויקט גמר

תרומתה של פעילות ספורטיבית לבני נוער בסיכון בחינוך הבדואי בישראל | תוכן עניינים | מבוא 3 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית (2024א')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

דף למבחן במיקרוכלכלה

דף נוסחאות

עיקרי החומר והנוסחאות דחוסים לשני דפים מרוכזים (ניתן להדפיס על דף אחד דו-צדדי שניתן להכניס למבחן). | …

לפרטים נוספים

הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל

עבודה סמינריונית

הערכת השפעות רגולציה: השוואה בין ארגון OECD, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל | תוכן העניינים | מבוא 2 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?