מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

#7660

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה

תוכן עניינים

מבוא 1
פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר תולדותיה 6
מאמר 1- בוחן את ההתרחשויות בסוף המאה ה־ 18 בתחומי הפסיכולוגיה המדעית 8
פרק 2 – עברה הארוך של הפסיכולוגיה 14
פרק 3 – המעבר מפסיכולוגיה של אֵלים לפסיכולוגיה של נפש 21
מאמר 3- עוסק בתקופה היוונית בעידן טרום האוריינות 21
פרק 4 – 200 שנה לפני הספירה: הנחת היסודות לפסיכולוגיה המודרנית 33
פרק 5 – הפסיכולוגיה בין הרנסנס לנאורות, חלק א 49
פרק 6 – הפסיכולוגיה בין הרנסנס לנאורות, חלק ב 61
פרק 7 – פורצי הדרך שחוללו את נס הפסיכולוגיה המדעית במאה ה-19 73
מאמר 4- עוסק בחיפוש אחר השורשים ההיסטוריים לרעיונות ולתיאוריות בפסיכולוגיה 80
פרק 8 – הולדתה של הפסיכולוגיה המודרנית בלייפציג בשנת 1879 83
וילהלם ווּנְדט 83
הפסיכולוגיה של טיצ'נר 88
מאמר 5- מציג את מעמדו המיוחד של טיטשנר בפסיכולוגיה האמריקאית החדשה 89
אבינגהאוס והפסיכולוגיה של הזיכרון 92
פרנץ ברנטנו והפסיכולוגיה של הפנומנולוגיה 92
פרק 9 – צמיחתה של הפסיכולוגיה ב"עולם החדש" 95
פרק 10 – הפסיכולוגיה של הביהביוריזם 108
פרק 11 – הפסיכולוגיה של הגשטלט 121
פרק 12 – זיגמונד פרויד והפסיכואנליזה 130
מאמר 7- להציג את הניגוד בין הגיון לבין אינסטינקט 138
פרק 13 – צללים בתולדות הפסיכולוגיה 140
פרק 14 – הפסיכולוגיה בתחילת האלף השלישי: שלטון מדעי הקוגניציה 152
מאמר 10- תיאוריות מרכזיות שעוסקות בניסיון להבין את מקורות הרוע האנושי 159
נקודות הדמיון והשוני בין שני החוקרים המוזכרות על ידי הכותב 161
הדמיון והשוני באופן שבו תופסים מילגרם ובקר את הרוע האנושי 165

מבוא

שלוש חלוקות של דילמות בלימוד ההיסטוריה של הפסיכולוגיה

2 גישות רווחות בלימוד תולדות הפסיכולוגיה לפי הבחנתו אדווין בורינג:
1. גישת "האיש הדגול"- פריצות דרך חשובות במדע נעשות בידי יחידי סגולה אשר בגאוניותם מסוגלים להצביע על הבעיות החשובות ולספק להן פתרונות; כגון, וונדט, פרוייד, סקינר וסטיבנס. כלומר, מספרים את ההיסטוריה של הפסיכולוגיה דרך האנשים הדגולים שהובילו אותה.
2. גישת "רוח העתים" / "רוח הזמן"- גישה ההפוכה מגישת "האיש הדגול". גישה המדגישה את הדינאמיקה שמאורעות יוצרים בזמן נתון, עד שבני אדם מוכנים לקבל רעיונות מסוימים. אבי גישה זו הוא הפילוסוף הגרמני הגל ( Hegel, W.E 1831-1770). לדעתו של הגל, נשלטת ההיסטוריה על ידי כוחות חבויים – הרוח המוחלטת – אשר קובעים את מהלכה.
– תלמידו, קרל מרקס, הפך את הרוח של הגל לחומריות כלכלית, וראה בהיסטוריה האנושית את התחלפות הצורות של ייצור כלכלי.
– גישת "רוח הזמן" מפחיתה את הדגש על היחיד.
כלומר, אילו אף לא איש יחיד סגולה היה ממציא תיאוריה מסוימת, ייתכן זה אדם אחר שהיה מגיע לאותו הישג, משום שהאנושות, התרבות הייתה בשלה לתיאוריה / המצאה הזו.

חלוקה נוספת של שתי גישות בלימוד תולדות הפסיכולוגיה:
1. "הגישה ההיסטורית"- הגישה ההיסטורית מנסה להבין כל תקופה במונחיה היא. משום שהמונחים המודרניים אינם רלוונטיים לפירוש תיאוריות היסטוריות. קרי, להבין ולפרש את העבר מתוך רשת המושגים שהיה קיים בעבר.
2. גישת "כאן ועכשיו"- הגישה מנסה להשתמש בידיעת ההווה כדי להבין את העבר. כלומר, מביאה את האמונות, הפרדיגמות, התיזה ואת צורת החשיבה שלנו (עכשווים מודרניים) על העבר, מתוך הבנה שאנו הפסגה בהתקדמות בחקר הפסיכולוגיה ואנו ננתח את העבר מתוך תפיסות מודרניות. למשל, כפסיכולוגים, אנו מפרשים את המטופל מתוך המושגים שלנו ומאוד קשה להבין את האדם מתוך עצמו, "להיכנס לתוך נעליו".
– בשל הדגש שהיא שמה על ההווה, גישה זו מאופיינת לרוב בהנחה הסמויה כי הפסיכולוגיה בהווה הגיעה לשיא התפתחותה, היא משוכללת יותר מכפי שהייתה אי פעם בעבר.
– לפיכך, מאופיינת גישה זו בסלקטיביות: היא מתעניינת רק בתולדותיהם………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?