מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר – 10747

#5295
שם הקובץ:
הקומדיה-הרומנטית-סיכום-למבחן.docx

להורדת הפריט

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר – 10747 – סיכום הקורס

תוכן עניינים

ז'אנר- הגדרתו ודרכי המחקר שלו 7
הקדמה 7
ז'אנר 7
מטה ז'אנר 7
תת ז'אנר 7
מעגל או מחזור סרטים 7
השאלות הנחקרות בספרות ובקולנוע בתחום מחקר הז'אנר 8
הקולנוע ההוליוודי והתפתחות הז'אנרים 8
העיסוק המחקרי-תיאורטי בתופעת הז'אנר בשנות ה- 60-70 8
מהו הופך קבוצת סרטים לשייכת לז'אנרים מסוים? 8
המוסכמה 8
איקונוגרפיה 8
מוסכמה תמטית 9
משטרים ז'אנריים לייצוג מציאות / משטר ייצוג 9
ז'אנרים של סדר חברתי עפ"י שץ 9
ז'אנרים של אינטגרציה חברתית עפ"י שץ 9
הז'אנר כפרקטיקה של שיוך והשתתפות 9
שיוך 9
השתתפות 10
ניתוח סרטי ז'אנר על פי המודל הסינכרוני והמודל הדיאכרוני 10
המודל הסינכרוני- 10
המודל הדיאכרוני- 10
שלושת הגישות התיאורטיות המרכזיות בפענוח וניתוח ז'אנרים- הפונקציה החברתית-תרבותית של סרטי הז'אנר 10
1. הגישה הפסיכואנליטית 10
2. הגישה הסטרוקטורליסטית-מיתית 10
3. הגישה הניאו-מרקסיסטית, הגישה האידיאולוגית או הגישה הביקורתית 10
קטגוריות מיון של סרטים בנוגע לזיקתם האידיאולוגית 12
1. עמדה A 12
2. עמדה B 12
3. עמדה E 12
פוליסמיה 12
אידיאולוגיה כזירה שנויה במחלוקת (constant terrain) 12
CONTESTED TERRAIN- זירה במחלוקת 12
הקומדיה הרומנטית 12
התכונות המשותפות לסרטי תת-ז'אנר תחת הקטגוריה "קומדיה" 12
מוסכמות ז'אנר הקומדיה 12
a. איירון/טריקסטר 12
b. אלאזון 13
הקומדיה והטרגדיה כהפכים ז'אנרים 13
מאפייני הקומדיה הרומנטית 13
1. האפקט הרגשי 13
2. מבנה העלילה 13
3. תמות מרכזיות 13
4. אפיון דמויות 13
5. מלחמת המינים, מעוינות לאהבה 13
6. משולש אוהבים 14
7. Meet cute 14
8. הקרנבל 14
9. האהבה תנצח, היא תמיד אפשרית 14
הקומדיה היוונית החדשה 14
ההיסטוריה של הז'אנר 14
ספרות נפרדות 14
אהבה חצרונית 15
הקרנבל 15
מוסכמות יסוד של הקומדיה הרומנטית 15
עלילה 15
קומדיית הנישואין מחדש 15
קומדיות רומנטיות של מחויבות 15
קומדיות רומנטיות של אישור מחדש 15
עלילת מרדף 15
עלילת גאולה 15
דמויות 16
אקסצנטריות 16
התחזות 16
מרחב 16
"העולם הירוק" 16
מהומה רבה על לא דבר 17
הקומדיה המטורפת / הקומדיה הרומנטית הקלאסית 18
מאפייני הקומדיה המטורפת 18
גורמים משפיעים על הקומדיה המטורפת 18
שלושת הגרסאות של הקומדיה המטורפת 19
1. דומיננטה גברית ושיקום הסדר הפטריארכלי 19
2. דומיננטה נשית (הדגם האנרכיסטי) וערעור הסדר החברתי 19
3. שוויון מגדרי והבעייתיות שבאיחוד 19
הקומדיה המטורפת- דומיננטה גברית ושיקום הסדר הפטריארכלי- "זה קרה לילה אחד" 19
החומה 20
הסרט כסרט מסע לשיקום הפטריארכליות 20
עצמאותה של אלי 20
אנלוגיה בין פיטר וקינג וסלי 20
ההתחפשות 21
הפנטזיה והאיחוד 21
הקומדיה המטורפת- דומיננטה נשית וערעור הסדר הפטריארכלי 21
"לגדל את בייבי" 21
תמות מרכזיות החוזרות בסרט "לגדל את בייבי": 21
המפגש הראשון בין סוזן ודיוויד (סצנת הגולף ומועדון הלילה) 22
היחס לשפל הכלכלי בשנות ה-30 ומוטיב הנפילה 22
השינוי של דיוויד 22
מרחב 23
מיניות 23
משמעות עצם הדינוזאור 23
האיחוד 23
ההבדלים בין "אילוף הסוררת" ובין "היפיפה הנם" 24
הגרסה השלישית- המודל השוויוני 24
קומדיית הסקס בשנות החמישים והשישים 24
גורמים משפיעים על קומדיית הסקס 24
שלושת הגרסאות של קומדיית הסקס 25
a. הגבר כמצפן מוסרי 25
b. הרווק ההולל 25
2. דומיננטה נשית והתשוקה לנישואין 26
4. האופציה הלא-הטרוסקסואלית 26
דומיננטה גברית- הגבר כמצפן מוסרי ("הדירה") 26
הפרוטגוניסט והתאגיד הקפיטליסטי 26
הגבר משול לנשים 26
דמותה של פראן 26
השינוי 27
הממד המלודרמטי 27
ביטוי לחרדה המציאותית (היבטים פוליטיים) 27
הביקורת על הקפיטליזם בתקופה של חרדה קומוניסטית 27
דומיננטה גברית- הרווק ההולל ("דו שיח בחדר המיטות") 27
סצנת הפתיחה ופס הקול הנשי 28
ג'אן, היחס לרווקות ודוריס דיי 28
בראד ופס הקול הגברי 28
הניגוד בין הפרוטגוניסטים 28
האיבה והמסך המפוצל 28
תחבולת ההתחזות 29
השימוש במונולוג פנימי 29
הנקמה 29
דומיננטה נשית והתשוקה לנישואין 29
האישה השמרנית 29
האישה החמדנית (גולד-דיגרית) 30
מוסד הנישואין כבית כלא 30
האופציה הלא הטרוסקסואלית ("חמים וטעים") 31
ההתחזות לנשים 31
תת-טקסט הומוסקסואלי 31
סצנת הפיתוי ביאכטה וסצנת הריקוד במועדון 31
תכנון הנישואין של ג'רי ואוזגוד 31
סצנת הסיום 32
חטא על סך ביתך, בילי וויילדר, 1955 32
ההבדלים בין הקומדיה המטורפת וקומדיית הסקס 33
הקומדיות הרומנטיות העצבניות של שנות ה-70 33
מאפייני הקומדיה הרומנטית העצבנית 33
הגורמים המשפיעים על הקומדיה הרומנטית העצבנית 34
השפעות פוליטיות 34
השפעות תרבותיות וחברתיות 34
עידן ה"אני" 34
הגל השני של הפמיניזם 35
המהפכה המינית 35
השפעות פנים קולנועיות 36
הוליווד החדשה והתרופפות קוד הצנזורה 36
הקולנוע המודרני האירופאי 36
הסרטים של וודי אלן 36
מאפייני הקומדיה הרומנטית של וודי אלן 36
"הרומן שלי עם אנני"- הגרסה הנוירוטית של פיגמליון 37
המבנה הנרטיבי 37
הסיבה לפרידה 37
גיבור-מספר שאינו מהימן 37
סצנת הפתיחה 38
אלבי ואנני בבית הקולנוע 38
הטיפול הפסיכולוגי 38
הנרקיסיזם 38
השפה 38
סיום הסרט 39
מנהטן- רומנטיקה במרחב העירוני 39
מונולוג הפתיחה 39
העיר כמרחב אוטופי 39
המפגש בין אייק ומרי 39
טרייסי ומרי כממשיכות דמותה של אנני 39
מערכות היחסים של אייק עם נשים 40
הקומדיה הרומנטית החדשה- שנות ה- 80-90 40
גורמים משפיעים על הקומדיה הרומנטית החדשה: 40
1. הקשרים פוליטיים וכלכליים 40
2. הקשרים חברתיים 40
3. הקשרים פנים-קולנועיים 41
המאפיינים העיקריים של הקומדיה הרומנטית החדשה 41
1. אקסצנטריות 41
2. שימוש שכיח באינטר-טקסטואליות 41
3. איחוד הטרוסקסואלי 41
4. המסגרת הביתית-משפחתית והאיחוד הרומנטי במסגרת פסטורלית 41
5. העיסוק במין 41
6. היברידיות ז'אנרית 41
7. נוכחות של דמויות הומוסקסואליות 41
8. האופציה הלא-הטרוסקסואלית 42
9. יחסי הכוחות בין המינים 42
דומיננטיות גברית שבין ילד לגבר- "אישה יפה" 42
הפרוטגוניסטים- מימוש הפנטזיה הגברית 42
ייצוג הנשים והגברים 42
סיקוונס הפתיחה: האלגוריות ותמת גוף האישה 42
אדוארד 43
ה- Meet cute והבדלי המעמדות 43
אדוארד "מעצב" את ויויאן 43
האיחוד 43
שוויון בין המינים- נורה אפרון והסרט "כשהארי פגש את סאלי" 44
השוואה לקומדיה המטורפת ומודל הנישואין מחדש 44
נורה אפרון כאנטי תזה לוודי אלן 44
הסרט כמשקף את השינויים שחלו בשנות ה-80 בארה"ב 44
השוואה בין "הרומן שלי עם אנני" ובין "כשהארי פגש את סאלי" 44
ג'סי ומרי- מודל אידיאלי לזוגיות 45
סצנת זיוף האורגזמה 45
סצנות חוץ-דיאגטיות 46
שוויון בין המינים- "נדודי שינה בסיאטל" 46
ההפרדה הגיאוגרפית 46
רפלקסיביות ומודעות 46
ההתאהבות בפנטזיה 46
אינטר-טקסטואליות 46
סצנת עליית הגג ובן הזוג השגוי 46
ההפרדה בין נשים וגברים 47
ויקטוריה כבת הזוג השגויה 47
ג'ונה 47
האופציה הלא-הטרוסקסואלית "החתונה של החבר שלי" 47
סצנת הפתיחה 47
מודל חלופי לאיחוד הטרוסקסואלי 48
שימוש בתחבולות המזוהות עם הז'אנר 48
ג'וליאן כבת הזוג השגויה 48
תהליך הלמידה של ג'וליאן 49
דמותו של ג'ורג' 49

ז'אנר- הגדרתו ודרכי המחקר שלו

הקדמה
בחינת ההיסטוריה של הקומדיה הרומנטית מאפשרת לנו להבחין במוסכמות של התת הז'אנר, לעמוד על הסיבות לשינויים ולתמורות (הן מבחינה סגנונית והן מבחינה תמטית). ניתוח דיאכרוני (היסטורי) וניתוח סינכרוני (סטטי / נקודתי) יכולים לחשוף בפנינו את הגבולות של מחזורי הסרטים של תת הז'אנר וכן להעיד על המוסכמות השונות לכל מחזור סרטים. באופן זה נוכל לעמוד גם על הקשר הישיר ההיסטורי ועל השפעותיו על הקומדיה הרומנטית.

לקומדיה הרומנטית ארבעה מחזורי סרטים מובהקים:
1. הקומדיה המטורפת- שנות השלושים והארבעים
2. קומדיית הסקס- שנות החמישים והשישים
3. הקומדיה העצבנית- שנות השישים והשבעים
4. והקומדיה הרומנטית החדשה- שנות השמונים ואילך

ז'אנר הוא סוג אומנותי, מילה צרפתית במקור והכוונה היא לסוג, דגם או טיפוס. ניתן להגדירו כצורת קטלוג או מיון אחת מתוך כמה אופנים בתחום הקולנוע, כאשר הקטלוג לא נעלה על בסיס איכות אלא על בסיס סוג וארגון ה"תופעה" בתחום אומנותי מסוים- כך לדברי אריסטו. הז'אנר מספק "מסגרת עבודה" המבוססת על מוסכמות ליצירת סרט קולנוע המשתייך לז'אנר מסוים. לכל ז'אנר מוסכמות קבועות, שעשויות להשתנות………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב"הצהרת אמונים לשפה שלנו" לגרשום שלום לבין "גלוי וכסוי בלשון" לביאליק

מטלה

השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב"הצהרת אמונים לשפה שלנו" לגרשום שלום לבין "גלוי …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

עבודה סמינריונית איכותנית

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. …

לפרטים נוספים

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית? | תוכן עניינים | מבוא 3 | מין, …

לפרטים נוספים

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים

עבודה סמינריונית

מחאה, ממסד ותקשורת פוליטית: | תפקיד התקשורת הישראלית במחאה הערבית נגד הריסת בתים | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2023ב')

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: פרקים …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מוסיקה פופולרית בישראל – 2023ב'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10785 | מוסיקה פופולרית בישראל | חוברת הקורס – אביב 2023ב | חוברת הקורס, …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?