מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס התפתחות שפה – מחברת קורס מלאה ומדוגמת

#4968

להורדת הפריט

סיכום קורס התפתחות שפה

תוכן עניינים

שיעור 1 – מבוא 1

מהי שפה? 1
מאפייני שפת אנוש 1
תנאים מתאימים להתפתחות שפה 2
התפתחות היכולת התקשורתית 3
גישות שונות של התפתחות השפה 3

שיעור 2 – הפונולוגיה והתפתחותה 5

מהי פונולוגיה 5
פונטיקה – תורת ההיגוי 5
פונטיקה\פונולוגיה 6
תנאים מקדימים להתפתחות – פונולוגיה 6
התפתחות פונולוגית מודל השלבים 6

שיעור 3 – ליקויים בהתפתחות: ליקויים בשפה – פונולוגיה 9

הבחנה בין לקויות דיבור, תקשורת ושפה 9
ליקויים בשפה –פונולוגיה 9
פונולוגיה והשפעה על הזיכרון, בדלי, 2000 10
ליקויים בזיכרון עבודה פונולוגי 11
מודל לשליפת מילה מהזיכרון (Ellis&young, 88) 11
פיתוח מודעות פונולוגית 11
השפעה של התפתחות המודעות על הלמידה 12

שיעור 4 – הלקסיקון המנטלי 12

קישור בין הפונולוגיה ללקסיקון 12
מהו הלקסיקון המנטלי? 12
תכונות המילון המנטלי 13
מבנה המילון המנטלי – מילות תוכן 13
תנאים מקדימים להתפתחות הלקסיקון 14
הבדלים בין ילדים בהתפתחות המילון המנטלי 14
ויכוח סביב תורשה 14
התפתחות הלקסיקון המוקדם 15
סיכום עקרונות רכישה בשלב החד מילי 15

שיעור 5 – התפתחות תקינה של המורפולוגיה של הגזירה 16

מהי מורפולוגיה? 16
האתגר ההתפתחותי אצל פעוטות 16
מודל הפאזות – קרמילוף סמית' 16
תחדישים – יצירת מילים חדשות באמצעות מורפמות להרחבת הלקסיקון 17
פאזות בהתפתחות – פעלים 18
תארים 18

שיעור 6 – ליקויים בהתפתחות המורפולוגית והסמנטית 19

תיאור מקרה 19
קשיים סמנטיים 20
ביטוי התנהגותי מילולי של ילדים עם ליקויים סמנטיים 21
קושי בשליפה סמנטית 21
ליקוי התנהגותי מילולי של ליקויים סמנטיים 21
השפעת ליקויים בפונולוגיה וסמנטיקה על התפתחות המורפולוגיה 22
השפעת התפתחות המורפולוגיה על הלקסיקון הסמנטי 22
התפתחות סמנטית בגיל הגן 22
המאמר של רונית לוי וגלית אביבי בן צבי, 2009 23

שיעור 7 – התפתחות תקינה של המורפולוגיה של הנטייה והתחביר 24

הרחבת משמעות של מילים באמצעות מורפמות של נטייה 24
האתגר ההתפתחותי המורפולוגי 25
התפתחות לפי מודל הפאזות 25
עקרונות הרכישה של ההטיה 25
שאלות תרגיל במורפולוגיה 26
התפתחות הדקדוק המוקדם – מורפולוגיה של נטייה 27

שיעור 8 – סיכום תחומי השפה והשפעתם זה על זה, התפתחות לקויה של התחביר 28

סיכום ההתפתחות התחבירית 29
מוזל הפאזות (קרמילוף סמית') 29
המודל ההתפתחותי של ברמן 29
סימנים קליניים של התפתחות לקויה של התחביר 29
מודלים של ליקויי שפה 30
פרופילים של ליקויי שפה 30

שיעור 1 מבוא

 ממנים: חובה להגיש 2 מתוך 3. ממן 11 חובה.
במפגש הנוכחי נדבר על:
1
. מהי שפה אנושית ומה מאפייניה?
2
. מהם התנאים המקדימים שדרושים להתפתחות תקינה של שפה )ובתוך זה נדון במונח "כוונות
תקשורתיות" והתפתחותן(
3
. תיאוריות שעוסקות בהתפתחות שפה הסכמות וחילוקי דעות בין תאורטיקנים של שפה –
4
. מודלים התפתחותיים
כוונות תקשורתיות? כשאנחנו נמצאים באיזושהי מסגרת תקשורתית, אנחנו רוצים להעביר מסרים. אנחנו
רוצים לומר לאנשים שאיתם אנחנו נמצאים בקשר, למה בעצם אנחנו מתכוונים, על איזה מחשבות אנחנו… על
איזה רעיונות אנחנו חושבים, מה רצונות שלנו, מה השאיפות שלנו וכדומה

מהי שפה?

שפה היא מערכת מוסכמת של ייצוגים שבאמצעותה ניתן להביע כוונות תקשורתיות. לכל שפה מערכת
ייחודית של סמלים וחוקים הידועים לחברי הקבוצה.
שפת אנוש יכולה להיות:
 מילולית מילים מייצגות תוכן. התהליך התקשורתי הוא תהליך של גישור של הפער בין הייצוגים שיש –
לנו בקוגניציה באמצעות סימנים, לבין מה שאנחנו רוצים להגיד, התוכן. אנחנו באמצעות הסימנים
האלה מתקשרים אחד עם השני.
 קולית\הגויה )כמו בדיבור( זהו המימוש הנפוץ ביותר של השפה –
 בלתי נהגית למשל שפת סימנים…

 

 

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תזה: תרומת האיורים בסיפורי ילדים להבנת הטקסט באמצעות שחזור הסיפור על ידי הילדים

תזה

[שם המוסד האקדמי] | [שם המסלול] | תרומת האיורים בסיפורי ילדים להבנת הטקסט באמצעות שחזור הסיפור על …

לפרטים נוספים

סיכומים מלאים בפסיכולוגיה התפתחותית – סיכומי כל השיעורים בקורס (13 שיעורים)

סיכום קורס

פסיכולוגיה התפתחותית – סיכום כל השיעורים | שיעור 1 | הגדרת התפתחות- המושג התפתחות שמאפיין את התחום …

לפרטים נוספים

תפקידי הילד השומע במשפחה בה ההורים לקויי שמיעה

עבודה מסכמת

תפקידי הילד השומע במשפחה בה ההורים לקויי שמיעה | תוכן העניינים | חברת ותרבות לקויי שמיעה 2 …

לפרטים נוספים

הגורמים ללקויות שמיעה

עבודה מסכמת

הגורמים ללקויות שמיעה | תוכן העניינים | הגורמים ללקויות שמיעה 1 | משקל לידה נמוך 1 | …

לפרטים נוספים

הקשר בין מודעות מורפולוגית בערבית ללקויות למידה

עבודה מסכמת

ליקויי למידה ומורפולוגיה בערבית: החשיבות של מודעות מורפולוגית | תוכן העניינים | 1. מודעות מורפולוגית 1 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?