מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס כימיה אורגנית

#4512

להורדת הפריט

סיכום הקורס כימיה אורגנית

תוכן העניינים

מבוא לתרכובות אורגניות , עמוד 3
כימיה אורגנית , עמוד 3
שיטות לייצוג מולקולות, עמוד 3
איזומרים, עמוד 4
כוחות בין מולקולריים, עמוד 5
סוגי קשרים, עמוד 5
תכונות פיזיות , עמוד 6
7, עמוד Alkanes – אלקאנים
7, עמוד (Alkanes)אלקאנים
ריאקציות של אלקנים, עמוד 8
נומקלטורה , עמוד 9
כללים, עמוד , עמוד 9
מתמירים , עמוד 10
אלקיל הלידים , עמוד 11
קבוצות פונקציונאליות , עמוד 11
סיווג פחמנים , עמוד 11
סטריאוכימיה, עמוד 12
הגדרות בסיסיות, עמוד 12
היטל ניומן, עמוד 12
היטל סוס , עמוד 13
היטל טריז , עמוד 14
השוואה בין היטלים , עמוד 14
כיראליות ואננטיומרים, עמוד 15
כיראליות , עמוד 15
אננטיומרים ופעילות אופטית, עמוד 15
פחמנים כירליים , עמוד 16
ריבוי פחמנים כיראליים ומזו-תרכובות , עמוד 17
חשיבות סטריואכימיה בביולוגיה , עמוד 18
תגובות התמרה (אלקילהלידים) , עמוד 19
אלקילהלידים , עמוד 19
תגובות התמרה , עמוד 19
התמרת 20, עמוד SN2
התמרת 22, עמוד SN1
תגובות סיפוח (25, עמוד )Alkenes
25, עמוד )Alkenes( אלקנים
איזומרים של אלקנים , עמוד 26
ריאקציות סיפוח, עמוד 2
סיפוח הידרוהלוגן (28, עמוד )HBr/HCl
סיפוח מים (29, עמוד )H2O
סיפוח מולקולות סימטריות (30, עמוד )Br2 / H2
תגובות אלימינציה , עמוד 33
תגובת 33, עמוד E2
תגובת 35, עמוד E1
סטריאוכימיה של 36, עמוד E2
השוואה בין אלימינציה והתמרה , עמוד 37
כוהלים ושות' , עמוד 38
ריאקציות כוהלים , עמוד 38
תיולים , עמוד 38
דגשים לריאקציות , עמוד 40
רזוננס , עמוד 42
צורות רזוננס וההיבריד, עמוד 42
אנרגיית רזוננס, עמוד 43
דיאנים , עמוד 45
ארומטיות, עמוד 47
ארומטיות ככוח מייצב , עמוד 47
התמרה אלקטרופילית ארומטית, עמוד 49
ריאקציות של בנזן מותמר , עמוד 52
תרכובות קרבונליות , עמוד 56
אלדיהידים וקטונים, עמוד 56
תגובות סיפוח נוקליאופילי , עמוד 57
תגובות בפחמן אלפא , עמוד 59
תגובות חמצון חיזור, עמוד 61
חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן , עמוד 63
חומצה קרבוקסילית, עמוד 63
נגזרות ח, עמוד קרבוקסילית, עמוד 63
אסטרים , עמוד 65
דגשים כלליים, עמוד 66
אמינים, עמוד 67
אמינים , עמוד 67
ריאקציות של אמינים, עמוד 67
ארומטיות של אמינים , עמוד 67

 

מבוא לתרכובות אורגניות

כימיה אורגנית
כימיה אורגנית עוסקת בתרכובות פחמן אורגניות. מולקולות אורגניות הן מולקולות בעלות שלד פחמני הקשור למימנים
ולקבוצות נוספות.
הסיבה להיווצרות המולקולות האורגניות סביב שלד פחמני היא יכולת הפחמן ליצור קשרים קוולנטים אך לא קשרים יונים
(לפחות על פי מה שלמדנו עד כה), מה שיוצר מולקולות ארוכות ואינסופיות. אופן יצירת הקשרים של פחמן היא 4קשרים במקסימום. על אף
המגוון הגדול במולקולות, כל המולקולות שנעסוק בהן בקורס מורכבות ממספר מצומצם של יסודות…………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שאלות לתרגול בתרמודינמיקה (תרגילים בתרמודינמיקה)

תרגיל

תרגילים בתרמודינמיקה |   | נתונה הריאקציה: H2(g)  +  I2(g)              2HI(g).  לתוך כלי  סגור בטמפרטורה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ביוכימיה – מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

סיכום הקורס ביוכימיה | תוכן עניינים | מבוא 2 | חלבונים 2 | חומצות אמינו – המונומר …

לפרטים נוספים

תפקוד חלבונים – סיכום פרק 5 מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry

סיכום מאמר

סיכום בעברית של הפרק: Protein function (תפקוד חלבונים) מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry. | תפקוד …

לפרטים נוספים