מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום מלא ומסודר של הקורס כלכלת בריאות

#4893

להורדת הפריט

סיכום קורס כלכלת בריאות

תוכן עניינים

שיעור 1 – מבוא: כלכלה וכלכלת בריאות, מה הם? 4
אז למה כלכלת בריאות? 4
הנפח הכלכלי של מערכת הבריאות 4
כשלי שוק 4
התפיסה הנורמטיבית 4
מורכבות המערכת 5
מהי כלכלה? 5
הנחות היסוד של כלכלה 5
הנחת המחסור 5
כלכלה פוזיטיבית מה לייצר ולצרוך? 5
איך לייצר ולצרוך? 6
כלכלה נורמטיבית: שאלת ה"כיצד לייצר"? 6
הנחת הרציונליות 6
ע"ב הנחות אלו התפתחו תיאוריות כלכליות: 7
שוק חופשי 7
שוק ריכוזי 7
חזרה לכלכלת שוק 8
מנגנון שוק לעומת התערבות המדינה מבחינה כלכלית 9
נושאים שנלמד בקורס 9
שיעור 2 – תופעת המחסור ואפשרויות הייצור בבריאות 10
תופעת המחסור 11
שלושת מנועי הצמיחה 12
עקומת התמורה בבריאות 12
שאלות יסוד 14
האם ההוצאה על בריאות נחשבת כהשקעה או הוצאה 16
משמעות התנהגות השחקנים לאור התקופה הפוסט-רומנטית 17
שיעור 3 – ההתנהגות הכלכלית של צרכן שירותי הבריאות 18
מי הוא צרכן שירותי הבריאות? 19
ביקוש 20
צריכה, צורך וביקוש 23
חופש הבחירה של הצרכן בבריאות 24
מצב קיצון 1 – בחירה ללא הגבלה 25
מצב קיצון 2- אין חופש בחירה 26
שיעור 4 – ההתנהגות הכלכלית של יצרן שירותי הבריאות 27
טווח קצר וטווח ארוך 28
התנהגות היצרן 29
שתי תכונות ייחודיות במערכת הבריאות: 30
התנהגות היצרן במערכת הבריאות 32
קיומם של תורים במערכת הבריאות: 33
בעיות נוספות בתהליכי הייצור בבריאות 34
שיעור 5 – תפוקות מערכת הבריאות ומדידת יעילותה 34
תהליכי הייצור במערכת הבריאות 35
הוצאה קבועה והוצאה משתנה 37
תפוקות בבריאות 37
יעילות בבריאות 38
תמריצים לספקי השירותים 40
תמריצים לקופות החולים 40
תמריצים לעובדים במערכת הבריאות 40
תמריצים לכל האוכלוסייה 40
שיעור 6 – ההצדקה בהתערבות המדינה במערכת הבריאות 41
השגת יעדים מאקרו כלכליים 41
שוויוניות בבריאות 43
כשלי שוק בענף הבריאות 43
שיעור 7 – תשומות מרכזיות במערכת הבריאות: כח אדם 46
הסיבות לעיסוק בתכנון תשומות כוח אדם במערכת הבריאות 46
כשלי שוק בענף כוח האדם הרפואי 47
קשיים בתכנון כוח אדם 48
גורמים משפיעים על תכנון כ"א רפואי מצד הביקוש: 49
גורמים משפיעים על תכנון כ"א רפואי מצד ההיצע: 49
שיטות תגמול לעובדים במערכת הבריאות 51
שיעור 8 – תשומות מרכזיות במערכת הבריאות: מיטות אשפוז וטכנולוגיה 52
מאפיינים כלליים של בתי החולים 53
מדדי פעילות של בית החולים 53
טכנולוגיה 55
שיעור 9 – דפוסי התחשבנות ותשלום 55
אופני התשלום השונים 55
למה דווקא בענף הרפואי יש מבטח? 56
מקום הסיכון 57
שיטות התשלום / התימרוץ 58
COST +: עלות + 58
מחיר יום אשפוז ממוצע אחיד 59
תעריפים דיפרנציאליים – PRG 59
תעריפים לפי אבחנות – D.R.G 60
תקרת צריכה – CAPPING 60
שיטות התשלום הגלובאלי 61
שיעור 10 – ביטוחי בריאות 63
הסיבות לקיומו של שחקן שלישי, המבטח 64
שיטה לקביעת הפרמיה 64
ביטוח בריאות 65
ההצדקות להתערבות המדינה בענף ביטוחי הבריאות 65
כשלי שוק בענף הביטוח 65
ריסון ההוצאה הלאומית לבריאות 68
שלושה רבדים של ביטוחי בריאות בישראל 69
המהפכה השקטה בענף ביטוחי הבריאות הפרטי בישראל 69
השפעות התרחבות הביטוחים הפרטיים על המערכת 70
שיעור 11 – ההוצאה הלאומית לבריאות 72
ספקי השירותים במערכת הבריאות 72
מקורות המימון למערכת הבריאות 73
הרבה או מעט / צריך יותר או פחות 74
מגמות בתוצאי הבריאות 76
שיעור 12 – שיעור מסכם 77
הסיבה לקיומה של כלכלת בריאות היא 77
מה איך וכיצד 78
התנהגות כלכלית של צרכנים ויצרנים 78
תשומות ותפוקות 80
התערבות המדינה במערכת הבריאות 81
כלי ההתערבות של המדינה 82
ביטוח בריאות 82
התחשבנות 84
ההוצאה הלאומית לבריאות 85
הסיכום של הסיכום 85

 

שיעור 1 – מבוא: כלכלה וכלכלת בריאות, מה הם?

החיבור של כלכלה וכלכלת בריאות הוא לא טבעי ויחסית בתיאוריה הכלכלית תחום כלכלת הבריאות הוא תחום מאוד צעיר.

אז למה כלכלת בריאות?

הנפח הכלכלי של מערכת הבריאות

מי שמסתכל על מערכת הבריאות מגלה שההוצאה הלאומית לבריאות, שהכוונה היא שכל שקל שיוצא וקשור למערכת הבריאות עומד על 90.2 מיליארד והמדד השכיח הם הוצאה לנפש שעומדת על 2700 דולר לשנה, כמובן שמדד זה הוא ממוצע. מדד נוסף, הוא ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג, שעומד על 7.41%. אלו הם מדדים יחסיים שניתן להשוות אותו למדינות אחרות. במערכת הבריאות ישנם כ- 200 אלף מועסקים, שמלבד מטפלים וסגלי רפואה, כוללים גם אנשי לוגיסטיקה. במערכת הבריאות יש 46 אלף מטפלים סיעודיים, רופאים כלליים ועוד. במבט על הנתונים, יש כאן נפח כלכלי שניתן וצריך לבחון אותו ולכן צריך כלכלת בריאות…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 16 ביטחון סוציאלי (מטלת ספרייה)

ממ"ן 16

מטלת מנחה | ממן 16 - מטלת חובה | מטלת ספרייה - העבודה | הקורס: 10558 - …

לפרטים נוספים

מצגת ניהול תוכניות נאמנות – תת מועדון לקוחות של שופרסל בריאות

מצגת

מצגת ניהול תוכניות נאמנות | מועדון הלקוחות של שופרסל בריאות/טבעונות - Green | 22 שקפים |   …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס תורת המשחקים

סיכום קורס

סיכום קורס תורת המשחקים | תוכן עניינים | מצגת 1 - מבוא 3 | מהי תורת המשחקים …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס שוק ההון

סיכום קורס

סיכום קורס המערכת הפיננסית ושוק ההון | תוכן עניינים | השווקים הפיננסיים 4 | הגדרת מושגים: 4 …

לפרטים נוספים

פתרון מטלה 1 בקורס "תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין"- הפוליטיקה של האוכל

מטלה

מטלה 1 בקורס "תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין"- הפוליטיקה של האוכל | הנחיות המטלה | אוכל הוא עניין …

לפרטים נוספים