מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים

#4971

להורדת הפריט

סיכום קורס מבחנים פסיכולוגיים

תוכן עניינים

הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים 3
מטרות המבחן הפסיכולוגי 3
סוגים של מבחנים 4
מאפיינים של מבחנים פסיכולוגיים 4
ציוני דרך בתולדות מבחני המשכל 6
פראנסיס גאלטון (1822-1911) 6
ג'יימס מקין קאטל (1869-1944) 6
מבחן בינה סימון (1905) 6
מבחנים יחידניים 6
מבחן סטנפורד בינה (1916) 7
דוד וקסלר (1896-1981) 7
וקסלר לילדי גן (הרחבה במדריך עמ' 31) 8
מבחני קבוצה 8
מבחני משכל קבוצתיים 9
מבחן MAB: המערכת הרב ממדית של מבחני הכושר 9
התמודדות עם חסרונות של מבחנים קבוצתיים: 9
מבחן SAT: מבחן ההערכה האקדמית 9
מבחני קבוצה מול מבחנים יחידניים 9
סוגיות אתיות במבחנים פסיכולוגיים 11
חקר מקרים 12
הקוד אתי – 4 עקרונות מנחים 13
אתיקה מקצועית במבחנים פסיכולוגיים 14
נורמות ופירוש ציוני המבחן 16
נורמות התפתחות 16
נורמות תוך קבוצתיות 17
1. מאונים (יסומן P) 17
2. ציוני תקן 19
3. ציוני תקן מנורמלים (z') 20
4. נורמות הבנויות כטרנספורמציה ליניארית נוספת של ציוני תקן: 21
מנת משכל של סטייה (IQ) 22
מבחנים תלויי נורמה ומבחנים תלויי קריטריון 24
שלבים בבניית מבחן תלוי קריטריון 24
היחסיות של הנורמות והשוואת ציונים נורמטיביים 26
מהימנות 27
ציוני מצרף ותכונותיהם (הקדמה) 27
חישוב מדדי ציון המצרף 28
שאלות מעשיות לגבי בנית מבחנים 29
המודל הקלאסי למדידה 31
טעויות מדידה 31
המודל הקלאסי למדידה של ספירמן 31
מדדים למהימנות (תיאורטיים) 32
שיטות מעשיות לאמידת מהימנות 34
אמידת מהימנות המבוססות על נוסחים מקבילים: 34
אמידת מהימנות המבוססות על נוסח יחיד 34
מתאם ומתאם פירסון 34
מהימנות מבחן חוזר 35
מהימנות נוסח מקביל 35
מהימנות בין מעריכים / בין שופטים 36
מהימנות מבחן חצוי 36
עקיבות פנימית בין פריטים (אלפא קרונבך) 37
מהימנות של מבחני מהירות 39
מבחני מהירות לעומת מבחני עוצמה 39
איך מזהים מבחן מהירות? 40
גורמים המשפיעים על ערכו של מקדם המהימנות 40
טעות התקן של המדידה (SEM) 41
טעות התקן של ההבדל (SEDiff) 44
הסבר תיאורטי ל- SEDIFF 44
תוקף ויישומיו 46
סוגי תוקף 46
תוקף תוכן = תוקף תלוי תוכן 46
יישומים: מתי מתאים לערוך תיקוף תלוי תוכן? 47
תוקף נראה – תכונה רצויה ולא תוקף מדעי אובייקטיבי 48
תוקף תלוי קריטריון 48
סוגים של תוקף תלוי קריטריון 48
מדדי קריטריון נפוצים 49
גורמים המשפיעים על גודלו של מקדם התוקף 49
תוקף מבנה 51
הכוללנות של תוקף מבנה 55
ניבוי ציונו של היחיד 56
תכונות הרגרסיה 56
טעות התקן של האומדן (SEest) 56
שלבים בחישוב טווח סביב הציון המנובא 57
שילוב מידע ממספר מקורות 59
חיזוי סטטיסטי / שיטות סטטיסטיות לשילוב מידע 59
תיקוף צולב 61
איך עושים תיקוף צולב? 61
חיזוי סטטיסטי לעומת חיזוי קליני (השוואה) 62
המחקר של דוז 62
קבלת החלטות 64
שיטת טיילור ראסל 64
תועלת צפויה 65
ניתוח פריטים 66
מדדי קושי הפריט 67
שיעור המשיבים נכונה (P) 67
סולם רווחים (Z) 67
סולם דלתא () 67
מדד כללי: התפלגות ציוני המבחן 68
קשר בין קושי הפריט לבין מטרת המבחן 68
מדדי הבחנה 68
1. מדד D 68
2. מתאם פי 70
3. מתאם ביסריאלי (rbis) 70
ניתוח מסיחים 71
שלבים בניתוח מסיחים 71

 

הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים

מבחן פסיכולוגי הוא שיטה לאיסוף מידע על אדם והערכת התנהגותו.

מטרות המבחן הפסיכולוגי

1. ניבוי
2. אבחון
בניגוד לשיטות אחרות לניבוי, מבחנים פסיכולוגיים מבוססים על שיטות שיטות כמותיות למדידת תכונות פסיכולוגיות (תוקף, מהימנות, ניתוח פריטים).

סוגים של מבחנים

1. מבחן אישיות:
a. מבחני השלכה (רורשך, TAT)
b. מבחן אישיות מובנה (MMPI שאלון לדיווח עצמי)
2. מבחני משכל (סטנפורד בינה, וקסלר)
3. מבחני הישג (מבחן בסוף הקורס) – באים לבדוק ידע מתוך תוכן מסויים.
4. מבחני כושר – מודדים תכונה, באים לנבא הצלחה (פסיכומטרי)

מאפיינים של מבחנים פסיכולוגיים

מבחן הוא מדד אובייקטיבי, מתוקנן של מדגם התנהגות
1. מבחנים מודדים התנהגות
המדידה היא מדידה עקיפה. כדי למדוד את התכונה חברתיות בוחנים התנהגויות חברתיות של אדם (כמה חברים יש לו, כמה שעות הוא מבלה ביום עם אחרים). מתוך ההתנהגויות מכלילים אל התכונה הנבדקת.
2. מבחן הוא מדגם
למשל מבחן וקסלר יש בו חלק של בדיקת אוצר מלים. אי אפשר לבדוק את כל המלים בעולם, אז מודדים מתוך מדגם מסוים של מלים, ומשם מסיקים בכללי. למדגם הזה נדרשות 2 תכונות:
• מייצג – מייצג נכונה את התכונה הנחקרת
• גדול מספיק – לא נשאל רק 2 שאלות ומהן נסיק, אלא מספר מספק של שאלות.
מדידה של מדגם מייצג וגדול מספיק היא מדידה יציבה שתאפשר לנו לקבל ערכים טובים של מהימנות ותוקף…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון מבחן בפסיכופתולוגיה

פתרון מבחן/מבחן בית

להלן השאלות, הקובץ מכיל את סימון התשובות הנכונות. | על פי מהדורתו הרביעית של ה- DSM, התנהגויות …

לפרטים נוספים

תרגיל ניתוח מאמר

תרגיל

קורס שיטות מחקר | תרגיל ניתוח מאמר | ענו על 10 השאלות הבאות לגבי המאמר שקיבלתן: | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 14

ממן 14 פסיכולוגיה בחינוך | מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | …

לפרטים נוספים

פתרון תרגיל בשיטות מחקר, סטטיסטיקה ו-SPSS

תרגיל

תרגיל שיטות מחקר, סטטיסטיקה ו-SPSS: סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מרכז ופיזור | ג'ונתן הוא סטודנט לרפואה באוניברסיטת שיקגו. ג'ונתן …

לפרטים נוספים