מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס עבירות צווארון לבן

#5527

עבירות צווארון לבן

תוכן עניינים

פתיחה 1
הגדרה 2
עבירות צווארון לבן במאה ה-20 ועד ימינו 3
תיאוריות ההתחברות הדיפרנציאלית 3
הגדרת האב טיפוס של סאתרלנד 4
הגדרה מודרנית 5
אפיונים נוספים של עבירות צווראון לבן לפי קנת מן 6
פס"ד לארי 10
הגדרות שונות של חוקרי עבירות צווארון לבן 11
קריירת פשע 12
עבירות צווארון לבן לעומת פשעי רחוב 13
מעמד סוציואקונומי של עברייני הצווארון הלבן 14
הסברים תיאורטיים לעבריינות צווארון לבן 15
מאמר – סיבות מבניות 18
מאמר מאפיינים אישיותיים 20
מרמה והפרת אמונים 20
הפרת אמונים 22
קבלת דבר מה במרמה 23

פתיחה

עבירות צווארון לבן נקראות כך משום שהמנהלים היו לובשים חולצות עם צווארון לבן ובעצם מדובר בעבירות של אנשים בכירים. כיום, אין בהכרח את אותו קוד לבוש. זהו כינוי לא פורמלי של אנשים ממעמד בינוני – גבוה שמבצעים עבירות מסוימות. הנזקים בשל עבירות צווארון לבן בישראל בלבד מוערכים בכ-1.7 מיליארד דולר מדי שנה. למרות זאת, כמות המחקרים והתיאוריות, במיוחד התיאוריות ההתפתחותיות שיכולות להסביר את תופעת עבירות צווארון לבן, הינם מועטים. הדבר נובע מהעובדה שעברייני צווארון לבן נחשבו לעבריינים "חד פעמיים" ומתוך הנחה מוטעית שבזמן שעברייני הצווארון הלבן נתפסים, באים במגע עם רשויות החוק ומשלמים חובם לחברה, הם אינם שבים לבצע פשעים נוספים. בפועל, זה לא נכון ויש רצידיביזם.
עבירות צווארון לבן הן בעלות השפעה חברתיות, כלכליות ומוסריות. מדובר במושג סוציולוגי ולא מושג משפטי. זוהי עבירה שקשה לעלות עליה כי כביכול אין קורבן ישיר, זאת בניגוד לעבירות צווארון כחול……….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

היסודות הפיזיולוגיים של ההתנהגות: מחברת קורס מלאה. כל סיכומי השיעור, כולל תרשימים מהמצגות

סיכום קורס

היסודות הפיזיולוגיים של ההתנהגות - סיכום מלא | תוכן עניינים | שיעור 1 3 | הקדמה 3 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 דיני חוזים (2023ג')

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10800דיני חוזים | חומר הלימוד למטלה: יחידות 9-11 | מספר …

לפרטים נוספים

מצגת מעולה ומקיפה על התעללות בקשישים

מצגת

התעללות בקשישים – התופעה, גורמיה ודרכי טיפול | מצגת בת 55 שקפים על התעללות בקשישים, כוללת התייחסות …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית במשפטים: מיסוי בינלאומי של עסקאות באינטרנט

עבודה סמינריונית

מיסוי בינלאומי של עסקאות באינטרנט | בהנחיית: | מגיש: | תוכן עניינים | מיסוי בינלאומי של עסקאות …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 יסודות השלטון המקומי (2024א')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) - 13 חובה | הקורס: – 10459 השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי סתיו 2024א'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10459 | יסודות השלטון המקומי | חוברת הקורס - סתיו 2024א' | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?