מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס קהילות מתבדלות בארץ ובעולם

#4248

סיכום קורס קהילות מתבדלות בארץ ובעולם

נושאים
מהי קבוצה? 3
ארבעת התנאים לקיומה של קבוצה: 3
סטייה ופיקוח חברתי בקבוצה: 3
מהי קהילה? 4
קהילות גיאוגרפיות – הגדרות שונות 4
סוגים של קהילות גיאוגרפיות: 4
קהילות מגודרות מחולקות ל2 : 4
קהילות ספונטניות 5
קהילות דתיות- 5
סוגים של התארגנות דתית: 5
התבדלות מרחבית 5
הנטייה להתבדל – תפקיד המרחב הנבדל 6
בוייל מגדיר 4 פרמטרים לנטייה להתבדל: 6
סוגי מרחבים נבדלים – 2 סוגים עיקריים: 6
מנגנוני הקמה של מרחב נבדל: 7
מאפיינים פיזיים של התבדלות במרחב: 7
סגרגציה טריטוריאלית (התבדלות מרחבית) – יתרונות וחסרונות 8
התבדלות במרחב הישראלי 8
התבדלות מרחבית – יחסי גומלין בין קהילות: 8
קומונות מתבדלות דתיות 9
עקרונות היסוד במסגרת הקומונה: 9
המבנה הכלכלי הבסיסי של הקומונות: 13
מערכת היחסים עם העולם החיצון 14
הקהילה המנוניטית 14
מי הם המנוניטים? 15
פיזור המנוניטים בצפון אמריקה ובעולם: 15
אורחות החיים 15
המנוניטים – מאפיינים 17
קהילת האיימיש 17
קהילת האיימיש- 17
דמוגרפיה ופיזור קהילות האיימיש בצפון אמריקה- 18
האיימיש- מאפיינים- החיים הדתיים: 18
קהילת האיימיש- מאפיינים: 19
קהילת האיימיש– המבנה החברתי ומנגנוני הפיקוח: 20
קהילת האיימיש- חינוך וחיברות: 20
הקהילה ההוטרית  21
מי הם ההוטרים? 21
ממורביה לאמריקה – מסעות המושבות ההוטרית 21
המסגרת הארגוניות של המושבה ההוטרית 22
הארגון המרחבי של המושבה בקהילה ההוטרית: 22
התפצלות המושבות: 23
הדת והמסורת בחיי היום יום 23
כלכלת המושבות ההוטריות: 24
להישגיות הכלכלית יש השפעות שליליות: 25
מערכת החינוך במושבות ההוטריות 25
הפנאי במושבות ההוטריות ומחוצה להן 26
הנשים במושבות ההוטריות 26
עזיבה של הקהילה ההוטרית 27
שינויים בקהילה הוטרית והשפעת הגלובליזציה 27
קהילות מתבדלות בישראל 27
הקהילה החרדית בישראל 27
2 התהליכים המשמעותיים : 28
חברת הלומדים 28
מיהו חרדי 29
קבוצות בחברה החרדית 29
המרחב החרדי "הגטו החרדי" 30
הדגם החברתי של האוכלוסיה החרדית מבוסס על שלושת מרכיבים אלו : 30
מגמת הפרוור בציבור החרדי 30
פריסת האוכלוסיה החרדית בישראל – 31
דיון במשמעות בחיים לחוד וביחד, קבוצה מתבדלת במרחב הכללי 31
החברה החרדית – מאפיינים של חברה מתבדלת 32
חידושים מהסיכום 34
קהילת הכושים העבריים 35
היסטוריה – הגעת הקהילה לישראל והיחס כלפיה: 35
מאפיינים ואורחות חיים 37
מבנה ארגוני 37
הקיבוץ כמרחב וקהילה-בין עבר להווה 38
מהו קיבוץ? 38
היסטוריה של ההתיישבות הקיבוצית 39
סוגי הקיבוצים כיום: 42
שכונת העובדים הזרים 43
מהו עובד זר / מהגר עבודה? 43
טיפוסים של עובדים זרים ודפוסי קהילות 45
קליטת העובדים הזרים בישראל 46
התחרות העובדים הזרים על המרחבים עם שלוש אוכלוסיות שונות: 47

 

מהי קבוצה?
• אסופת אנשים המקושרים ומאוגדים יחד על ידי מערך ייחודי של יחסים חברתיים
• קבוצה חברתית היא התארגנות של אנשים המקיימים יחסי גומלין ביניהם. התארגנות גרידא ללא יחסים איננה קבוצה.
• קיומם של מאפיינים משותפים לחברי הקבוצה – כגון תלות הדדית, מטרות משותפות, הזדהות קבוצתית – הם מה שהופך אותם לקבוצה ומהווים תנאי יסודי להתפתחותה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

ראשית הקמת הטלוויזיה הישראלית ע"י כנסת ישראל / אורן פרסיקו

סיכום מאמר

סיכום של המאמר "מדוע החליטה כנסת ישראל להקים את הטלוויזיה הישראלית" מאת אורן פרסיקו. | ראשית הקמת …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס תורת הענישה א'

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת הענישה א' | תוכן עניינים | פנולוגיה - תורת הענישה 1 | מאפייני הענישה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 5-4 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-2 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים