מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס שוק ההון

#4849
שם הקובץ:
סיכום-קורס-המערכת-הפיננסית-ושוק-ההון-13033.docx

להורדת הפריט

סיכום קורס המערכת הפיננסית ושוק ההון

תוכן עניינים

השווקים הפיננסיים 4
הגדרת מושגים: 4
שוק ראשוני (Primary Market) 4
שוק משני (Secondary Market) 4
Broker 4
Dealer 4
שוק ההון הבינלאומי(Foreign Bonds) 4
Eurobonds 4
Eurocurrencies 5
שוקי המניות הבינלאומיים 5
תפקיד המתווכים הפיננסיים 5
נכסים הנסחרים בבורסה 5
שיטת הרצף 5
בחירה לא רצויה (Adverse Selection) 6
סיכון מוסרי (Moral hazard) 6
Economies of scale 7
חלוקת סיכון Risk Sharing 7
שירותי נזילות (liquidity services) 7
מתווכים פיננסיים: 8
קרנות הון סיכון 8
המפקח על הבנקים 8
תיאוריית הציפיות הרציונאליות 9
תיאוריית השוק היעיל 9
תיאוריית השוק היעיל, הגרסה החזקה 9
אפקט ינואר 9
תגובת יתר 10
מבוא לשערי ריבית: 10
תיאוריית העדפת הנזילות(liquidity preference) 10
התפתחות שוק אג"ח החברות בישראל 10
הרפורמה בקרנות הפנסיה 10
מדוע שוק ההון הישראלי אינו משוכלל לגמרי 10
אפקט פישר 12
מח"מ- זמן החזר השקעה מהוון 12
בנקים וניהול מוסדות פיננסיים, ממדי החיסכון, נזילות תשואה וסיכון. 13
עקרונות בסיסיים לניהול בנקאי 14
התמודדות עם סיכוני שער ריבית: 16
מערכת הבנקאות – מבנה תחרות 16
מערכת הבנקאות האמריקאית 17
ישראל 17
תחרותיות ויציבות 17
מאפייני שוק הבנקאות הישראלי 17
פתרונות מוצעים 18
תקנות לדוגמא 18
חברות חסכון והלוואות(savings and loan association) – thrift 18
בנקים לחסכונות – mutual savings bank- 19
ארגוני אשראי(credit unions)- 19
מושגים 19
בנק מדינה 20
שוק ניירות ערך מסחריים(Commercial Paper Market) 20
תהליך ההמרה לניירות ערך (Securitization). 20
תגובת המערכת הפיננסית למגבלת הריבית 20
הרפורמות אותן מציע דו"ח ועדת בכר 20
רפורמת בכר 21
הסיבות 21
עיקרי רפורמת בכר 21
ניתוח כלכלי של הגבלות בנקאיות 22
קטוגוריות של קנות הבנקאיות 22
1913 – 1927 הקמת ה FEDERAL RESEVE 25
המשבר בבנקאות האמריקאית בשנות ה-80 25
מוסדות פיננסיים שאינם בנקים: 26
סוגי הפירמות הפיננסיות 26
מוסדות בטחון חוזי 26
חברות ביטוח 26
קרנות פנסיה 28
מוסדות בטחון חוזי לטווח בינוני וארוך 29
קרנות נאמנות 30
תעודות סל 31
בנקים להשקעות 31
חברות ברוקרים 32
חברות דילרים 32
תהליכים בשוק הפנסיה בישראל ובארה"ב 32
התקנות החדשות בקופות הגמל 33
תפקיד ומדיניות הבנק המרכזי 33
תפקידי הבנק המרכזי הם 33
הכלים שהבנק משתמש בהם הם: 34
מבנה מערכת הבנקים המרכזיים האמריקאית 34
השוואה בין ישראל לארה"ב: 34
הפונקציות אותן ממלא הבנק המרכזי 34
עצמאות הבנק 34
עצמאות הבנק המרכזי בארה"ב 35
בנק ישראל 36
הנגיד 36
מדיניות מוניטרית 37
הוועדה המוניטארית: 38
המועצה המנהלית: 38
משנה לנגיד בנק ישראל: 38
מדוע חשובה עצמאות הבנק המרכזי 39
הלוואות של הבנק המרכזי 39
משבר פיננסי 40
משבר קרנות הפנסיה בישראל 40
רקע 40
בשנת 1995 הרפורמה הראשונה בקרנות: 41
2003 41
הסדר קרנות הפנסיה, לפני ואחרי: 41
משבר השפל הגדול 42
משבר ויסות מניות הבנקים 43
משבר הסאב פריים 44
שינויים עיקריים בתחום הפנסיה ברפורמה של 2008: 45
סיכומי מאמרים 46
"סוגיית המבנה האופטימאלי של מערכת הבנקאות בישראל" 46
"מבנה אופטימאלי של מערכת הבנקאות בישראל- הלכה ומעשה": 47
סיכום מאמר משבר קרנות הפנסיה 47
"הממונה על שוק ההון 2004:.השינויים בענפי הביטוח השונים" 48
"הרפורמה בקרנות הפנסיה, ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1998-1995" 48
"הודעות מוניטאריות ותגובות שוק ההון" 49
"הרפורמה בשוק ההון, ניסיון העבר ויעדים לעתיד" 50

 

 

השווקים הפיננסיים

השווקים הפיננסיים מתחלקים לשוק הכסף (קצר טווח, פחות משנה) ושוק ההון(ארוך טווח, מניות ואג"ח.
הגדרת מושגים:
שוק ראשוני (PRIMARY MARKET)
שוק שבו ני"ע (אג"ח,מניות) נמכרים בפעם הראשונה.מתבצע בד"כ על ידי בנקים להשקעה.
שוק משני (SECONDARY MARKET)
שוק שבו ני"ע נמכרות מחדש.
BROKER
גוף שמארגן עסקאות בין קונה ומוכר, ומקבל עמלה כאשר העסקה יוצאת לפועל. ברוקר שפועל בנוסף גם כקונה או כמוכר נהפך לצד עיקרי לעסקה .תפקיד הברוקרים לחבר בין קונים ומוכרים
DEALER
כשליח של קונים ומוכרים. דילרים חשופים לסיכון הרבה יותר מברוקרים. דילרים במקומות שונים מוכרים וקונים נכסים פיננסיים שאינם נסחרים בבורסה.מדוע חברות רוצות להיסחר בבורסה: ככל שחברה גדולה יותר, ונסחרת במדד חשוב יותר היא זוכה לסיקור תקשורתי ואנליסטי רב יותר וכמו"כ ישנן קרנות נאמנות הנצמדות למדדים שונים (קרן מתמחה או קרן אינדקס), כאשר מנית החברה נכנסת למדד מסוים, מובטח לה שהקרנות הצמודות לאותו המדד יקנו אותה, מה שעשוי להעלות את שוויה…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס תורת המיקום

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת המיקום | תוכן עניינים | עלות השינוע - 3 - | Tug of war …

לפרטים נוספים

שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין הכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI)

פרויקט גמר

אוניברסיטת רייכמן | סמינר מדיניות כלכלית | שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין …

לפרטים נוספים

דרכים להגברת מכירות באתרי מסחר: השפעת מאפייני האתר וקידום המכירות על התנהגות הקנייה האימפולסיבית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

דרכים להגברת מכירות באתרי מסחר: השפעת מאפייני האתר וקידום המכירות על התנהגות הקנייה האימפולסיבית | מוגש ע"י: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות – 13038 | מספר השאלות: 7משקל המטלה: % …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5,4מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?