מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס תורת המשפט – מחברת קורס מלאה

#4852
שם הקובץ:
תורת-המשפט.docx

להורדת הפריט

סיכום קורס תורת המשפט

תוכן עניינים

שיעור 1 – מהו המשפט? 4
המשפט הטבעי 4
התיאוריה הטלאולוגית – ג'רמי בנת'ם 4
שיעור 2 – ניתוח נורמטיבי ופוזיטיבי 5
ניתוח פוזיטיבי 5
ניתוח נורמטיבי 5
ליברליזם 5
שיעור 3 – פונקציות המשפט 6
פונקציות ישירות של המשפט (מטרות המשפט) 6
הכוונת התנהגות 6
יישוב סכסוכים 7
שיעור 4 8
קניג נ' כהן 8
מתן כלים להתקשרות בין פרטים 9
ס' 30 לחוק החוזים 9
יצירת מוצרים ציבוריים 9
חלוקה מחדש של העושר בחברה 10
פונקציות עקיפות (משניות) 10
שיעור 5 – המשפט הטבעי 10
חוק מדעי 10
חוק מעשי/ משפטי 10
קיקרו 11
שיעור 6 – המשפט הטבעי 11
הדומיננטיות של הנצרות באירופה 12
תומס אקווינס 12
סתירה בין החוק אנושי לבין המשפט הטבעי 12
הוגו גרוטיוס 13
ג'ון לוק 13
ביקורת לתיאוריית המשפט הטבעי 13
הנפקויות של קבלת התיאוריה של המשפט הטבעי (מהקל לכבד) 14
פס"ד ירדור 14
שיעור 7 – המשפט הטבעי בישראל 15
האם תורת המשפט הטבעי היא תורת המשפט הישראלית? 15
פס"ד ירדור 15
פס"ד ניימן 16
הביקורת על המשפט הטבעי: 16
שיעור 8 – פוזיטיביזם ונון פוזיטיביזם 17
הוויכוח בין הפוזיטיביזם לנון-פוזיטיביזם 17
תיאוריות האמנה החברתית 17
תומס הובס 17
ג'ון לוק 18
ז'אן ז'אק רוסו 18
שיעור 9 – תועלתנות 18
התועלתנות ומקסום העושר 18
הוויכוח בין אבות החוקה האמריקאית 19
ג'רמי בנת'ם 20
הביקורת על הרעיון התועלתני 20
תורת הצדק של רולס 21
קטגוריות חלוקה 21
הביקורת על התיאוריה 22
נוזיק 22
שיעור 10 – מוסר ומשפט 23
אכיפת המוסר באמצעות המשפט 23
חובת הציות לחוק 24
שיעור 11 – המשפט הפוזיטיבי 26
הפוזיטיביזם המשפטי של ג'ון אוסטין 26
דורות הפוזיטיביזם המשפטי 26
תיאוריית הפקודה 26
הביקורות האפשריות על התיאוריה של אוסטין 27
שיעור 12 28
פס"ד רזינפלד נ' יעקובסון 28
שיעור 13 30
תיאוריית הפקודה של אוסטין ובנת'ם 30
התיאוריה הטהורה של המשפט- קלזן 30
שיעור 14 32
התיאוריה הטהורה של קלזן- המשך 32
פס"ד MURRA 34
פס"ד אלטשולר 34
פס"ד רוזנבלט 34
שיעור 15 35
ביקורת על התיאוריה של קלזן: 35
ה.ל.א הארט 35
ביקורת על התיאוריה של הארט 37
שיעור 16+17 – דבורקין 37
התיאוריה של דבורקין 37
הבעייתיות בביקורת של דבורקין 38
קו המתקפה הראשון 38
קו מתקפה שני 38
השלב האחרון של דבורקין 39
שיעור 18 39
דבורקין 40
פס"ד פלוני 40
מה ההבדל בין הגישה של המשפט הטבעי לבין הגישה הדבורקיאנית? 40
אהרון ברק 40
שיעור 19 41
פס"ד פלוני- המשך 41
דבורקין 42
ברק 42
השופט חשין: 43
שיעור 20 – הריאליזם המשפטי 44
פס"ד לוכטנר 44
התובנות המרכזיות של הריאליזם המשפטי 44
שיעור 21 – הריאליזם המשפטי המשך 45
הגישה הביקורתית למשפט 46
שיעור 22 47
טבלת הופלד 47
הענף הסטטי 47
פס"ד פודמסקי 48

 

שיעור 1 – מהו המשפט?

קיימות תיאוריות שונות. במקרה של בש, נשאלת השאלה האם ביהמ"ש הפעיל/ יישם את החוק או יצר אותו. ההבדל בין הגישות הוא ההגדרה של חוק. יש הבדל בין תקדימים שאינם מחילים הלכה אלא יוצרים הלכה. המשפט בקונטקסט הישראלי כולל נורמות שנוצרו ע"י המחוקק, נורמות שנוצרו ע"י ביהמ"ש העליון, היקשים (לפי חוק יסודות המשפט) ואולי מנהג.
יש גישות הטוענות שמקורו של המשפט הוא כוח, הנורמה מלווה בסנקציה ואם יש כוח ניתן להחיל אותה. תיאוריות אחרות אומרות שלא הכוח הוא המקור של המשפט, אלא הסכמה ומנהג- כולנו הסכמנו להקים אסיפה מכוננת. אם נסוג או נשנה את ההסכמה, אז הנורמה הבסיסית או המקור תהיה שונה. יש תיאוריות שאומרות שמקור המשפט הוא לא בידי האדם אלא בידי כוח עליון, אלוהים, המשפט הטבעי. תיאוריה זו הייתה התיאוריה הדומיננטית לאורך רוב ההיסטוריה האנושית. כיום, גם שופטים בביהמ"ש העליון מסתמכים על המשפט הטבעי, כמו פס"ד נחמני, ירדור.
האם נעשה צדק/ האם זה צודק להרשיע את מר בש? יש להגדיר ראשית מהו צדק…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס דיני קניין

סיכום קורס

סיכום קורס דיני קניין | תוכן עניינים | שיעור מס' 1 4 | 3 שאלות בנושא זכות …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס סטייה חברתית

סיכום קורס

סיכום קורס סטייה חברתית | תוכן עניינים | שיעור 1- מהי סטייה 3 | הגדרת הסטייה 5 …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס דיני תאגידים

סיכום קורס

סיכום קורס דיני תאגידים | תוכן עניינים | הקדמה 3 | סוגי תאגידים מוכרים 3 | עמותות …

לפרטים נוספים

סיכום קורס דיני ראיות

סיכום קורס

סיכום הקורס דיני ראיות | נושאים | ראיה ישירה, ראיה נסיבתית וראיה סטטיסטית ערומה 2 | ראיה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 שונות בחינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 2022א

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס שונות בחינוך - 10807 סמסטר סתיו 2022 (2022א') | תוכן העניינים | התנאים לקבלת נקודות …

לפרטים נוספים