מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס תורת המשפט – מחברת קורס מלאה

#4852
שם הקובץ:
תורת-המשפט.docx

להורדת הפריט

סיכום קורס תורת המשפט

תוכן עניינים

שיעור 1 – מהו המשפט? 4
המשפט הטבעי 4
התיאוריה הטלאולוגית – ג'רמי בנת'ם 4
שיעור 2 – ניתוח נורמטיבי ופוזיטיבי 5
ניתוח פוזיטיבי 5
ניתוח נורמטיבי 5
ליברליזם 5
שיעור 3 – פונקציות המשפט 6
פונקציות ישירות של המשפט (מטרות המשפט) 6
הכוונת התנהגות 6
יישוב סכסוכים 7
שיעור 4 8
קניג נ' כהן 8
מתן כלים להתקשרות בין פרטים 9
ס' 30 לחוק החוזים 9
יצירת מוצרים ציבוריים 9
חלוקה מחדש של העושר בחברה 10
פונקציות עקיפות (משניות) 10
שיעור 5 – המשפט הטבעי 10
חוק מדעי 10
חוק מעשי/ משפטי 10
קיקרו 11
שיעור 6 – המשפט הטבעי 11
הדומיננטיות של הנצרות באירופה 12
תומס אקווינס 12
סתירה בין החוק אנושי לבין המשפט הטבעי 12
הוגו גרוטיוס 13
ג'ון לוק 13
ביקורת לתיאוריית המשפט הטבעי 13
הנפקויות של קבלת התיאוריה של המשפט הטבעי (מהקל לכבד) 14
פס"ד ירדור 14
שיעור 7 – המשפט הטבעי בישראל 15
האם תורת המשפט הטבעי היא תורת המשפט הישראלית? 15
פס"ד ירדור 15
פס"ד ניימן 16
הביקורת על המשפט הטבעי: 16
שיעור 8 – פוזיטיביזם ונון פוזיטיביזם 17
הוויכוח בין הפוזיטיביזם לנון-פוזיטיביזם 17
תיאוריות האמנה החברתית 17
תומס הובס 17
ג'ון לוק 18
ז'אן ז'אק רוסו 18
שיעור 9 – תועלתנות 18
התועלתנות ומקסום העושר 18
הוויכוח בין אבות החוקה האמריקאית 19
ג'רמי בנת'ם 20
הביקורת על הרעיון התועלתני 20
תורת הצדק של רולס 21
קטגוריות חלוקה 21
הביקורת על התיאוריה 22
נוזיק 22
שיעור 10 – מוסר ומשפט 23
אכיפת המוסר באמצעות המשפט 23
חובת הציות לחוק 24
שיעור 11 – המשפט הפוזיטיבי 26
הפוזיטיביזם המשפטי של ג'ון אוסטין 26
דורות הפוזיטיביזם המשפטי 26
תיאוריית הפקודה 26
הביקורות האפשריות על התיאוריה של אוסטין 27
שיעור 12 28
פס"ד רזינפלד נ' יעקובסון 28
שיעור 13 30
תיאוריית הפקודה של אוסטין ובנת'ם 30
התיאוריה הטהורה של המשפט- קלזן 30
שיעור 14 32
התיאוריה הטהורה של קלזן- המשך 32
פס"ד MURRA 34
פס"ד אלטשולר 34
פס"ד רוזנבלט 34
שיעור 15 35
ביקורת על התיאוריה של קלזן: 35
ה.ל.א הארט 35
ביקורת על התיאוריה של הארט 37
שיעור 16+17 – דבורקין 37
התיאוריה של דבורקין 37
הבעייתיות בביקורת של דבורקין 38
קו המתקפה הראשון 38
קו מתקפה שני 38
השלב האחרון של דבורקין 39
שיעור 18 39
דבורקין 40
פס"ד פלוני 40
מה ההבדל בין הגישה של המשפט הטבעי לבין הגישה הדבורקיאנית? 40
אהרון ברק 40
שיעור 19 41
פס"ד פלוני- המשך 41
דבורקין 42
ברק 42
השופט חשין: 43
שיעור 20 – הריאליזם המשפטי 44
פס"ד לוכטנר 44
התובנות המרכזיות של הריאליזם המשפטי 44
שיעור 21 – הריאליזם המשפטי המשך 45
הגישה הביקורתית למשפט 46
שיעור 22 47
טבלת הופלד 47
הענף הסטטי 47
פס"ד פודמסקי 48

 

שיעור 1 – מהו המשפט?

קיימות תיאוריות שונות. במקרה של בש, נשאלת השאלה האם ביהמ"ש הפעיל/ יישם את החוק או יצר אותו. ההבדל בין הגישות הוא ההגדרה של חוק. יש הבדל בין תקדימים שאינם מחילים הלכה אלא יוצרים הלכה. המשפט בקונטקסט הישראלי כולל נורמות שנוצרו ע"י המחוקק, נורמות שנוצרו ע"י ביהמ"ש העליון, היקשים (לפי חוק יסודות המשפט) ואולי מנהג.
יש גישות הטוענות שמקורו של המשפט הוא כוח, הנורמה מלווה בסנקציה ואם יש כוח ניתן להחיל אותה. תיאוריות אחרות אומרות שלא הכוח הוא המקור של המשפט, אלא הסכמה ומנהג- כולנו הסכמנו להקים אסיפה מכוננת. אם נסוג או נשנה את ההסכמה, אז הנורמה הבסיסית או המקור תהיה שונה. יש תיאוריות שאומרות שמקור המשפט הוא לא בידי האדם אלא בידי כוח עליון, אלוהים, המשפט הטבעי. תיאוריה זו הייתה התיאוריה הדומיננטית לאורך רוב ההיסטוריה האנושית. כיום, גם שופטים בביהמ"ש העליון מסתמכים על המשפט הטבעי, כמו פס"ד נחמני, ירדור.
האם נעשה צדק/ האם זה צודק להרשיע את מר בש? יש להגדיר ראשית מהו צדק…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס עבירות צווארון לבן

סיכום קורס

עבירות צווארון לבן | תוכן עניינים | פתיחה 1 | הגדרה 2 | עבירות צווארון לבן במאה …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך סתיו 2023א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10807 | שונות בחינוך | היבטים עיוניים ויישומיים | חוברת הקורס - סתיו א2023 …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן במשפט בינלאומי פומבי

פתרון מבחן/מבחן בית

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | פתרון טופס בחינה - מבוא למשפט בינלאומי פומבי ( 3נ"ז) | א. …

לפרטים נוספים

עבודת גמר בקורס מערכת המשפט למנהלים

עבודה מסכמת

הקריה האקדמית אונו | הפקולטה למנהל עסקים, תואר ראשון | שנת הלימודים תש"פ סמסטר א' | שם …

לפרטים נוספים

הקשרים בין מאפיינים דמוגרפיים לבין תפיסת הצורך בהסכם נישואין

עבודה סמינריונית כמותית

הקשרים בין מאפיינים דמוגרפיים לבין תפיסת הצורך בהסכם נישואין | תוכן עניינים: | מבוא: 3 | השערות …

לפרטים נוספים

מטלה במשפט מנהלי

מטלה

פתרון מטלת ניתוח אירוע בקורס משפט מינהלי |   | משפט מינהלי - מטלה | באירוע הנוכחי, …

לפרטים נוספים