מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס: תיאוריות בסיסיות במינהל החינוך

#3824

סיכום קורס תאוריות בסיסיות במנהל החינוך

נושאים

 • פגישה 1: תיאוריות ארגוניות ומנהל החינוך 1
 • תיאוריה 1
 • מקורות 2
 • תחום מנהל החינוך – 2
 • מנהל החינוך כתחום חקר אקדמי 2
 • מקורות 3
 • פגישה 2: הארגון הבירוקרטי ובית הספר 4
 • הבירוקרטיה 4
 • מקורות 5
 • הארגון הבית ספרי 5
 • יתרונותיו של המבנה הבירוקרטי בבית הספר 6
 • מקורות 6
 • פגישה 3: הארגון כמערכת פתוחה 6
 • תרשים המערכת הפתוחה 7
 • מקורות 8
 • ארגון אנטי שביר 8
 • פגישה 4 – התלות במצב והתלות במשאבים 8
 • תיאורית התלות במצב – Contingency Theory 8
 • רלוונטיות לארגוני חינוך 9
 • מקורות לתיאורית התלות במצב 9
 • תיאורית התלות במשאבים – Resource-Dependence Theory 10
 • רלוונטיות לארגוני חינוך 10
 • מקורות לתיאורית התלות במשאבים 11
 • פגישה 5: התיאוריה המוסדית 11
 • מושגים בתיאוריה המוסדית 11
 • מנגנוני התמודדות עם ציפיות הסביבה 12
 • מקורות 13
 • פגישה 6: רוטינות ארגוניות ובית הספר 13
 • מקורות 14
 • פגישה 7: תרבות ואקלים בבית הספר 15
 • היבטים גלויים וסמויים של תרבות ארגונית 16
 • מקורות 17
 • פגישה 8: מנהיגות כריזמטית וטרנספורמטיבית 17
 • תיאור סיבתי של הקשר בין פעולות המנהל להישגי התלמידים 18
 • מודל הטווח המלא של המנהיגות 19
 • מקורות 20
 • פגישה 9: מנהיגות מבוזרת, אכפתית ופדגוגית 20
 • מנהיגות מבוזרת Distributed Leadership 20
 • מנהיגות אכפתית Caring Leadership 21
 • מנהיגות פדגוגית Instructional Leadership, Pedagogical Leadership 21
 • פרקטיקות לתביעת מנהיגות 22
 • מקורות 22
 • פגישה 10: בית הספר כארגון לומד 23
 • הגדרות 23
 • איך נוצר ארגון שלא לומד? 23
 • מודל I של התיאוריה בשימוש 24
 • מודל II של התיאוריה בשימוש 25
 • מקורות 26
 • פגישה 11: מגדר בארגונים 26
 • מקורות 27
 • פגישה 12: בית הספר האפקטיבי 28
 • מקורות 29
 • תוספת: עוז לתמורה ואופק חדש 29
 • אופק חדש 29
 • עוז לתמורה 30

 

 

פגישה 1: תיאוריות ארגוניות ומנהל החינוך 

תיאוריה 

תיאוריה הינה מערכת לוגית של הנחות, שניתן להפיק מהן הסברים וניבויים לגבי המציאות אשר ניתן לאמת אותם באופן אמפירי. התאוריה היא העומדת בבסיסו של המדע הנבדל מסוגים אחרים של ידע. את ההבדלים בין סוגי הידע נמחיש בתרשים:

התיאוריה במדעי החברה  נועדה להסביר את המציאות החברתית. ההסברים שהיא מספקת נחלקים לשני סוגים:

• הסבר דדוקטיבי – …

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

לימודי הליבה בחינוך החרדי: אפשרויות לגישור המחלוקת בין העמדה הליברלית לבין עמדות חרדיות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

לימודי הליבה בחינוך החרדי: אפשרויות לגישור המחלוקת בין העמדה הליברלית לבין עמדות חרדיות | עבודת סמינריון | …

לפרטים נוספים

מצגת על חינוך אנתרופוסופי (חינוך ולדורף)

מצגת

מצגת בת 23 שקפים על חינוך אנתרופוסופי | שקף 1 - שער | שקף 2 - תפיסה …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 16 ביטחון סוציאלי (מטלת ספרייה)

ממ"ן 16

מטלת מנחה | ממן 16 - מטלת חובה | מטלת ספרייה - העבודה | הקורס: 10558 - …

לפרטים נוספים

תרבויות בארגון: שלוש פרספקטיבות / ג'ואן מרטין – סיכום

סיכום מאמר

תרבויות בארגון: שלוש פרספקטיבות / ג'ואן מרטין - סיכום | ג'ואן מרטין מחזירה אותנו להגדרה של מהי …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

לפרטים נוספים