מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס תרבות חברה ודת: יהודי פולין – 600 שנות היסטוריה

#4386
שם הקובץ:
תרבות-חברה-ודת-יהודי-פולין-600-שנות-היסטוריה-10265.docx

להורדת הפריט

10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה

תוכן

יהודי פולין – שיעור 1 עמ' 4

מקורות: מונחים ושיטות: 4
צמיחתו של הישוב היהודי בפולין: 5
מה הביאו איתם יהודי אשכנז לפולין? 6
מה גרם ליהודים לעבור לפולין? 6
יהודי "האוצר" ויהודי המאגנטים (היהודים הפרטיים): 7
התבססות היישוב היהודי במזרח פולין – והיהודים ה"פרטיים" 8
קריאת מסמך לדוגמא 9
עוד מסמך לדוגמא: 10
קווים מאפיינים ליישוב היהודי; דמוגרפיה 10
אופי ההתיישבות היהודית 11
הסיבות לצמיחה הדמוגרפית: 11
בוגדן חמיילנצקי ופרעות ת"ח-ת"ת: 12

יהדות פולין – שיעור 2 עמ' 15

היהודים בכלכלת פולין: 15
הלוואה בריבית: 15
מסחר: 16
חכירה: 17
בעיות החכירה: 18
חכירת המוזגנות וייצור היי"ש והבירה ושמירת השבת: 18
אומנויות: 19
תחרות קנאה והדימוי האנטישמי: 19
מלאכות בתור הקהילה עצמה: 19
ועד ארבע הארצות: 20
בחירות ועד הקהילה: 20
חברי הקהל ותחומי אחריותם: 21
חברות – ח"ק (חברא קדישא): 22
אמצעי הקהל לשליטה בקהילה: 22
הקהל והשלטונות הפולניים: 22
תפקיד הנהלת הקהילה – הקהל: 23
ועד ארבע הארצות: 23
מבנה וועד המדינה וועד ארבע הארצות: 24
דוגמאות לתקנות הועד: 24
פירוקו של ועד ארבע הארצות: 25
בין הקהל לוועדי הארצות 26
תחומי פעילות של ועדי הארצות 26
ירידת כוחו של וועד הארצות: גורמים חיצוניים ופנימיים 26
ועדי הארצות כביטוי לשיא האוטונומיה 26

יהדות פולין – שיעור 3 עמ' 27

ממ"ן 12 מעבר על השאלות: 27
יחידה 7 – לשון, חינוך והשכלה: 27
התאמות לשוניות של היהודים –אימוצן של השפות המקומיות: 27
יידיש מערב אירופאית ויידיש מזרחית 28
חינוך והשכלה: 29
החדר ותלמוד התורה: 29
שיטות ההוראה: 29
הביקורת על שיטת הלימוד בחדר: 30
הבעייתיות של לימוד פירוש המילים: 32
חינוך הבנות: 32
מגוון הספרות ביידיש: 35

יהדות פולין – שיעור 4 עמ' 36

עולם התורה בפולין וליטא: 36
ראשית המרכז הרוחני בפולין: 37
עולם התורה בפולין המאות הט"ז-י"ז: 38
ר' שלום שכנא (1495~1558) 39
הדפסת ה"שולחן ערוך" והשפעתו על היצירה בפולין: 40
מהרש"ל – ר' שלמה לוריא (1510 ~1573) 40
הרמ"א – ר' משה איסרליש (1525~1572) 41
הפולמוסים בענייני פילוסופיה: 42
הישיבות בפולין: 42
סדרי הלימוד בישיבה: 43
הדפוס העברי בפולין: 44
הסכמות לספרים: 44
שערי הספרים: 45

יהדות פולין – שיעור 5 עמ' 45

עולם התורה בפולין וליטא: 45
כתבים המעידים על לימוד התורה בפולין: 46
המצאת הדפוס: 49
הישיבות בפולין: 50
קטע מתוך יוון מצולה של נטע הנובר: 51
מתוך פנקס ועד מדינת ליטא, שנת תי"ב: 52
סדרי היום בישיבה: 52
הביקורת על פלפול החילוקים: 54
מתוך ספר "אורחות צדיקים" 55
הדפוס העברי בפולין: 56
בקרקוב: 56
בלובלין: 56

יהודי פולין – שיעור 6 עמ' 57

תנועת החסידות: 57
התפיסות השונות במחקר המודרני: 57
רבי ישראל בן אליעזר בעל שם טוב: 58
מה אנחנו יודעים בוודאות על הבעש"ט? 58
ספר שבחי הבעש"ט: 59
התפילה של הבעש"ט וחוגו: 59
כוונות התפילה של החסידים, גישות שונות במחקר: 60
העלאת מחשבות זרות: 61
בית המדרש של המגיד ממעזריטש וממשיכי הבעש"ט: 61
עדויות שלמה מיימון: 62
ספרי החסידים: 62

יהדות פולין – שיעור 7 עמ' 62

חלוקות פולין 63
היהודים: 64
דמוגרפיה: 64
יהודים ברוסיה: 64
גליציה – 65
התקופה שבין החלוקה הראשונה לשלישית: 65
מרד קושצ'ושקו: 65
הועדה של אלכסנדר: 65
מפנה ביחסי יהודים – פולנים לאחר המרד של 1863: 66

 

יהודי פולין – שיעור 1

עד שואת היהודים במלחמת העולם השניה, בפולין התקיים אחד מהריכוזים הגדולים ביותר, ולרוב הגדול ביותר, של יהודים.

מקורות: מונחים ושיטות

מה הם המקורות מהם אנו יכולים ללמוד על תרבותם, חברתם וחיי הדת של קהילות יהודי פולין? לרשותנו עומדים מקורות ראשוניים – היינו תעודות וממצאים היסטוריים; ומקורות משניים – שהם תיעודים כתובים של היסטוריונים, אשר עשויים להיות מגמתיים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס

סיכום קורס

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס | תוכן העניינים | מפגש 1 1 | שנות …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עולם במלחמה

סיכום קורס

עולם במלחמה – 1900-1945 (10482) | תוכן עניינים | רקע היסטורי: מאפייני הפוליטיקה הבין לאומית במפנה המאה …

לפרטים נוספים

הדומה והשונה בפולמוס ההשכלה נגד החסידות ופולמוס ההשכלה נגד הכנסיה על פי השוואה בין כתביו ופועלו של יוסף פרל וכתביו ופועלו של וולטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | הפקולטה ללימודי התרבות העברית | בין רציונליזם למיסטיקה – המערכה בין המשכילים לחסידים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?