מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום לבחינה בקורס: מבוא לחשיבה חברתית – 10161

#3703

מבוא לחשיבה חברתית – 10161

נושאים:
ספר 1 פרק 1: מבוא – זהות 2
כיצד נוצרות זהויות? 3
מיד 3
פרויד 3
גופמן 3
האם יש לנו שליטה על עיצוב הזהויות? 3
ספר 1 פרק 2: מין ומגדר 4
הבחנה בין מין ומגדר 4
סיווג עצמי 4
התפתחות מגדרית 4
הישגיים בלימודים 5
ספר 1 פרק 3: תאוריית המעמדות 5
מרקס ווובר 5
ספר 2 פרק 1: מבוא – הטבע והחברה 6
היחסים בין החברה האנושית לטבע 6
הטבע האנושי 6
התפתחות הילדים 7
ספר 2 פרק 2: רפואה וחברה 7
נורמות חברתיות 7
מחלות נפש 7
רפואה אלטרנטיבית 7
ספר 2 פרק 3: הרס הטבע 8
משאבית משותפים 8
התאוריה הנאו קלאסית 8
ספר 2 פרק 4: סביבה וחברה 9
ספר 3 פרק 1: מבוא – מוסדות חברתיים 10
ספר 3 פרק 2: משפחה 11
טיעונים פמיניסטים אידאולוגיים: 11
טענות של ובר ופוקו לגבי המשפחה: 11
ספר 3 פרק 3: עבודה ומשאבים חברתיים 12
ספר 3 פרק 4: רווחה 13
ספר 4 פרק 1: מבוא – גלובליזציה 13
שלושת הזרמים בגלובליזציה 14
1) גלובליסטים: 14
2) טרדיציונליסטים: 14
3) טרנספורמציונליסטים: 14
ספר 4 פרק 2: גלובליזציה של תרבות 14
ספר 4 פרק 3: כלכלה גלובלית 15
ספר 4 פרק 4: הגלובליזציה הפוליטית 16
ספר 5 פרק 1: מבוא – ידע 16
ידע רפואי: 16
ידע מדעי: 17
ידע תרבותי: 17
ספר 5 פרק 2: דתיות וחילוניות 17
ספר 5 פרק 3: ידע וסביבה 18
אידאולוגיות פוליטיות בהקשר של צמיחה כלכלית לעומת שמירת הסביבה- 18
ספר 5 פרק 4: פוסט מודרניזם 18
קריטריונים לבחינת תיאוריות במדעי החברה: 19

 

ספר 1 פרק 1: מבוא – זהות
מרגע הולדתו של האדם נולדות עמו זהויות רבות כגון צבע עור ומוצא אתני, שם המשפחה, מין ביולוגי ועוד. לאורך שנותיו, חלק מזהויות אלה יתחלפו באחרות וחלק ישארו. כל אדם תמיד נושא ריבוי זהויות. הזהות היא בסופו של דבר התשובה לשאלה "מי אני?".
תעודה מזהה כגון דרכון היא המחשה טובה למצב ריבוי הזהויות. מופיעים בה גם זהויות קבועות כמו צבע עור ומקום הלידה, וגם זהויות שיכולות להיות זמניות – כמו שם משפחה ומצב משפחתי.
יתכן שאדם ירצה להסתיר זהויות מסויימות ולהבליט אחרות. לעתים ישנן זהויות מסויימות הנתפסות בחברה כבעלות ערך ויוקרה – למשל תואר או מקצוע כאלה או אחרים – ואנשים רבים ישקיעו מאמצים רבים ברכישת זהויות אלה. אולם, למרות מאמציו, החברה עשויה להתעלם מזהויות "יוקרתיות" של אדם ולהתפס לזהויות "נחותות" יותר, ואין לו כל שליטה על כך.

כיצד נוצרות זהויות?
מיד
לטענת מיד, הזהות…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 תאטרון בחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10738 תאטרון בחברה | חומר הלימוד למטלה: אינטר-טקסטואליות (פרק 6), טקסט: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 תאטרון בחברה

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10738 תיאטרון בחברה | חומר הלימוד למטלה: מבוא (פרקים 1-2), רפרטואר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תאטרון בחברה – 10738 – סמסטר קיץ 2020 (2020ג')

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס, כוללת את השאלות וההנחיות של ממנים 11, 12 ו-13. | …

לפרטים נוספים

סיכום וניתוח מאמר בתאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך

סיכום מאמר

סיכום וניתוח של המאמר Crossing the boundaries of educational discourse: Modernism, postmodernism and feminism | חציית גבולות …

לפרטים נוספים

מבוא למנהל ציבורי – סיכום הקורס

סיכום קורס

מבוא למנהל ציבורי – סיכום הקורס | נושאים: | מבוא למנהל ציבורי - שיעור 1 | מהו …

לפרטים נוספים

סיכום מעולה של הקורס מדיניות ציבורית

סיכום קורס

סיכום מדיניות ציבורית 10723 | תוכן עניינים | פרק 1 – המדינה הדמוקרטית וההצדקות הנורמטיביות למדיניות ציבורית …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן