מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני‏ – 10578

#3931

סיכום הקורס הקולנוע הפלסטיני‏ – 10578

נושאים:

 • התקופה השלישית של הקולנוע הפלשתיני, 1967-1980/82 4
 • מאפייני התקופה השלישית בקולנוע הפלשתיני 4
 • בניית אחדות לאומית באמצעות הקולנוע 5
 • יצירת רטוריקה של השתייכות 5
 • המבנה הטיפוסי של התקופה השלישית 6
 • לגבי ממן 11 בקשר לסרט 6
 • המבנה הטיפוסי של הקולנוע הפלשתיני כמבנה טראומתי 7
 • הקולנוע של מישל חלייפי 7
 • ניתוח הסרט זיכרונות פוריים (1980) מישל חלייפי 7
 • השוואה בין התקופות 7
 • תיאור הסרט והרחבה על נקודות ההשוואה 8
 • הטרוגניות(ריבוי- גיוון) בסרט: 8
 • מאיזה בחינה יש גם כאן (בכל זאת) סיפור של הכלל (הקולקטיב)? 9
 • איפה יש ביטוי ל"אדמה הממשית"? 9
 • גן העדן האבוד" בסרט "זיכרונות פורים" 9
 • השוואה בין הסרט לקולנוע של התקופה השלישית 10
 • ניתוח הסרט חתונה בגליל (1987) מישל חלייפי: 11
 • העיסוק של הסרט בגבולות ומרחב 11
 • הזמנים האחרים בסרט 12
 • החברה הפלסטינית בסרט 12
 • שבירת הבינאריות המגדרית בסרט 12
 • המרחב השלישי בסרט 13
 • גבריות מול לאומיות 13
 • ניתוח הסרט "אגדת שלושת היהלומים" (1994) מישל חליפי 14
 • מוטיב הגבולות בסרט 14
 • ארבעת המעמדות בסרט 15
 • ייצוג הישראלים בסרט 15
 • הזיכרון שאחרי הזיכרוןPostmemory 15
 • מרחב שלישי 16
 • שוטה הכפר 16
 • דור האבות והבנים 16
 • הקולנוע של ראשיד משארווי 16
 • השוואה בין סרטיו של חליפי לסרטיו של מאשראווי 17
 • ניתוח הסרט "עוצר" (1993) ראשיד משארווי 17
 • מבנה של התמוטטויות והתדרדרויות 17
 • הצטמצמות המרחב 18
 • ייצוג הישראלים בסרט 18
 • המרחב הנשי 18
 • דור הבנים מול דור האבות 19
 • ייצוג העבר בסרט 19
 • תפקיד הבית 19
 • ניתוח הסרט מקלובה (2002) ראשיד משארווי 20
 • ייצוג העבר בסרט 20
 • הסמלים 20
 • ניתוח הסרט חיפה (1995) משראווי 21
 • המתח בין האב לבן 21
 • מרחב שלישי 21
 • התמוטטויות והתדרדרויות 21
 • התנועה בסרט 22
 • מפות ומרחבים 22
 • ייצוג העבר בסרט 22
 • דור האבות: השוואה בין אבו ראגי (בסרט עוצר) ואבו סעיד (חיפה) 23
 • מרחבים המזוהים עם החלומות וצמצום המרחבים 23
 • סצינת הסיום 24
 • מענה על שאלה לדוגמא 24
 • תארו את דרכי הצילום בחיפה והשוו לצילום בעוצר. כיצד מדגישה המצלמה את המרחב החסום? 24
 • הקולנוע של עלי נאסר 25
 • ניתוח הסרט שביל החלב (1997) עלי נאסר 25
 • תיאור הסרט 26
 • שוטה הכפר 26
 • הקשר בין שוטי הכפר מברוכ וגמילה 26
 • הפלאשבק של שוטה הכפר מברוכ 26
 • גמילה שוטה הכפר 27
 • התפקיד של שוטי הכפר 27
 • הישראליים בסרט 27
 • תפקיד הנשים בסרט 27
 • הגבריות בסרט 28
 • מענה על שאלות לדוגמא 28
 • ציינו את נק' הדמיון בין חיפה למברוכ, כיצד הם משחזרים את העבר האבוד ומובילים ממנו לעתיד? 28
 • צפו בסצינה שבה מספר אביה של ג'מילה למחמוד על טראומת העבר הרודפת אותה. מדוע נקרא הסרט שביל החלב? מה מסמל שביל זה? 29
 • כיצד הבית המוצג בסרטיו של מישל ח'לייפי הופך למקום של גלות בסרטיו של עלי נסאר? 29
 • ניתוח הסרט בחודש התשיעי (2002) עלי נאסר 29
 • הבית והחוץ 30
 • הצטמצמות המרחב – השוואה בין סרטים 30
 • הנשים בסרט 31
 • גבריות 31
 • אחדות האדם עם הלאום והאדמה ואחדות האדם עם משפחתו 31
 • סרטי המחסומים 32
 • המאפיינים של סרטי המחסומים 32
 • המרחב בסרטי המחסומים 32
 • מושגים של סרטי המחסומים 33
 • מחאה לאומית 33
 • הבמאי סובחה א זוביידי 33
 • ניתוח הסרט "המפה הפרטית שלי" (1998) סובחה אזוביידי 33
 • הקטנת השקף 33
 • המחסום בסרט 34
 • רבדים של זיכרון 34
 • ניתוח הסרט "פזילה" (2001) סובחה א זוביידי 35
 • השתקה ישראלית של הקול הפלסטיני 35
 • תיאור הסרט 35
 • מוסא- שוטה הכפר 36
  המחסום בסרט 36
 • ניתוח סרט מחכים לצלאח א-דין (2001) תאופיק אבו וואא'ל 37
 • מענה על שאלות בעקבות צפייה בסרט 37
 • .1צפו ב"מחכים לצלאח א-דין" והסבירו כיצד מוקפא היום-יום בסרט? 37
 • .3כיצד הסרט מנסה לפרוץ מצב ה"מצור"? האם מצליח? השוו לניסיונות פריצה קודמים בקולנוע הפלסטיני 38
 • .4סרטי התקופה ניסו לגשר על המרחק בין הפלסטינים הפרודים בין חלקי הארץ. צפו בסצינות הפתיחה והסיום של מחכים לצלאח א-דין. כיצד מגשר הסרט בין המרחקים? כיצד הוא מקשר בין הסיפורים הנפרדים? 38
 • .5כיצד מסבירים הכותבים את הקטנת השקף, את ההתמקדות בפרטים הקטנים המרכיבים את היום-יום? 39
 • הקולנוע של אליה סולימאן – "בין גלות למולדת" 39
 • הצטמצמות המרחב 40
 • תפקידה של הדמות ES 40
 • המרחב בסרטים של אליה סולימאן 41
 • הפוסט מודרניזם 41
 • הסרט "סייבר פלסטיין" 42
 • הסרט כרוניקה של העלמות "1996" איליה סולימאן 43
 • ריבוי קולות 44
 • תקיעות, סטטיות 44
 • אי תקשורת עם הקהל והצופה 44
 • החלק השני של הסרט כרוניקה של העלמות 44
 • ההעלמות 45
 • האקטיביזם הנשי 45
 • הייצוג של הישראלי 46
 • ניתוח הסרט התערבות אלוהית 2002 46
 • השוואה בין כרוניקה של העלמות לבין התערבות אלוהית" 46
 • 3 סצנות חשובות בסרט 47
 • מענה על שאלות לדוגמא 49
 • השוו בין סצינת טרטור השוטרים בכרוניקה של היעלמות לבין סצינת הנינג'ה ומגדל השמירה בהתערבות שמיימית. מהו ההבדל העיקרי בין הסצינות? כיצד תסבירו את השוני הזה בין הסרטים? 49
 • כדי לבצע את הבלתי אפשרי ולפרוץ את הגבולות החוסמים הקולנוע הפלסטיני פונה אל החלום והפנטסיה. כיצד מתרחשת הפריצה בהתערבות שמיימית? השוו לפריצת המחסומים בסרטיו של ח'לייפי. 49
 • כיצד מוצג הישראלים בסרטי הקורס? (תשובה סכמטית לדוגמא) 49

 

התקופה השלישית של הקולנוע הפלשתיני, 1967-1980/82

מאפייני התקופה השלישית בקולנוע הפלשתיני

הקולנוע הפלשתיני נוצר ברובו בגלות, על ידי במאים שחיו בגלות. רוב הסרטים הינם תיעודיים ונעשו בחסות של ארגונים פלשתינים או נוצרו על ידיהם (מלבד הסרט השיבה לחיפה).
קולנוע זה נוצר בגלות, של במאים פלסטינים אשר חיו בגלות. רובו של הקולנוע נוצר ע"י הארגונים הפלסטינים או תחת חסותם, והם גם דמוקרטים (תיעודיים), חוץ מהשיבה לחיפה. שמות הארגונים מופיעיםפ פעמים רבות בסרטים, מה שמקנה להם אופי ממסדי ומגוייס, ומדגיש את היותם יזומים. הקולנוע הזה ממש שונה הקולנוע האינדיוידואלי והעצמאי שנוצר על ידי במאים שמימנו את עצמם והחילטו לעצמם על תכני הסרטים. המטרה והאידיאולוגיה של הסרטים הללו הייתה…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

העיסוק בטוב ורע בסרט ממזרים חסרי כבוד

עבודה מסכמת

העיסוק בטוב ורע בסרט ממזרים חסרי כבוד | עבודת סיכום קורס - יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה בין …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרק 7)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 7: הקולנוע של איליה סולימן |   | נושאים | …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרק 6)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 6: סרטי המחסומים |   | נושאים | סרטי מחסומים …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרק 5)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 5: הקולנוע של עלי נאסר |   | נושאים | …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרק 4)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 4 - בלא מקום, בלא זמן: הקולנוע של רשיד משהראווי | …

לפרטים נוספים

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרק 3)

סיכום הרצאה

הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 3 - על המקום והזמן: הקולנוע של מישל ח'לייפי |   …

לפרטים נוספים