מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום למבחן: האסלאם – מבוא להיסטוריה של הדת

#3226
שם הקובץ:
‏‏האסלאם-מבוא-להסטוריה-של-הדת-סיכום-למבחן.docx

להורדת הפריט

סיכום למבחן: האסלאם – מבוא להיסטוריה של הדת
רשימת נושאים:
יחידה 1 – לידתה של דת: נביא וקהילת מאמינים 2
התקופה הטרום-אסלאמית בחצי האי ערב – הג'אהליה 2
הנביא 3
המקורות ההיסטוריים 3
ראשית דרכו הנבואית של מוחמד 4
מוחמד במכה 4
המעבר לעיר מדינה (היג'רה) 5
קהילת המאמינים (האומה) 5
הסכם האומה – עהד אלאומה 6
המלחמה נגד מכה והפעולות נגד היהודים 6
התאסלמות של שבטי ערב 7
עולמו הדתי של מוחמד 7
הקוראן 7
עיקרני האמונה של האסלאם הקדום 8
מצוות היסוד של האסלאם (ארכאן) 8
לוח השנה האסלאמי וחגי האסלאם 8
יחידה 2 – הכיתות באסלאם: ירושת הנביא, בעיית הח'ליפות והפילוג באסלאם 9
ירושת הנביא 9
הטיעונים לירושת הנביא 9
ארבעת הח'ליפים הראשונים 9
הפילוג הראשון 10
הלם הפיתנה והתגבשות התפיסה הפוליטית הפרגמטית של הסונה 10
הח'ואריג' 10
אמונה וכפירה אצל החו'אריג' 11
אמונה וכפירה אצל המורג'יאה 11
השיעה – סיעתו של עלי 11
יורשו של הנביא 11
השיעה הקדומה 11
הדוקטרינה השיעית האימאמית 12
יחסה של השיעה לסונה ולקוראן 12
מאמינים, מוסלמים וכופרים 12
התקייה – היתר לנהוג כאנוסים 12
הלכה 13
תאולוגיה 13
היעלמות האמאם וראשית הציפיה המשיחית 13
השיעה האמאמית: מן המאה העשירית ועד למאה הארבע עשרה 14
יחידה 3 – מערביות לאסלאם: התאסלמות העמים הנכבשים ומשמעויותיה 14
התפשטות האסלאם 14
מערביות לאסלאם 14
עליונות הערבים באסלאם 15
בעיית המואלי 15
נוצרים ויהודים תחת שלטון האסלאם- מעמד חוקי וחברתי, המרת דת והתאסלמות בימי הביניים המוקדמים 16
מעמד חוקי 16
תנאי עומר 16
גילויים ראשונים של הכבדת יד על הלא מוסלמים 17
גורמי התאסלמות 17
הטפה להתאסלמות (דעוה) ומלחמת קודש (ג'האד) 18
יחידה 4 – התפתחות המשפט האסלאמי 18
השריעה – ההלכה של האסלאם 18
ההתפתחות ההיסטורית של החוק 18
החקיקה בקוראן 19
משפט הח'ליפה והקאדי 19
מהמסורת "החיה" למוסרת הנביא 19
אסכולת ההלכה המוקדמת 19
כישלון היוזמה להאחדת החוק האסלאמי 20
החדית' (מסורת הנביא) 20
ביקורת החדית' 20
החדית' בעיני הביקורת המודרנית 20
בעלי הדעה (אהל אלראי) ובעלי המסורת (אהל אלחדית') 20
אסכולת ההלכה 21
אבו חניפה והאסכולה החנפית 21
מאלכ אבן אנס והאסכולה המלאכית 21
אלשאפעי ועיצוב השיטה המשפטית 21
אבן חנבל והאסכולה החנבלית 22
סיכום 22
בין אידיאליזם לריאליזם 22
הקאדי 22
הקאדי וההליך המשפטי 22
ערכאות שיפוט אדמיניסטרטיבי 23
ראש המשטרה – צאחב אלשורטה 23
המפקח על השווקים ועל המוסר הציבורי – המוחתסב 23
שופט הקובלנות צאחב אלמטאלים. 23
משפט סיסטמתי (עיון בתחומי משפט אחדים) 23
דיני עונשין 23
סיר – חוק בינלאומי 24
דיני משפחה 24
וקף – ההקדש המוסלמי 24
פרשנות הקוראן לצורך לימוד ההלכה 25
יחידה 5 – שאלות תיאולוגיות והשלכותיהן הפוליטיות 25
התפתחות התיאולוגיה האסלאמית 25
התיאולוגיה האסלאמית המוקדמת 25
מפגש האסלאם עם חוכמת יוון 26
המועתזילה ומתנגדיה – אל אלחדית' 26
המועתזילה 26
המחלוקות התיאולוגיות 27
ההשלכות הפוליטיות של המחלוקות התיאולוגיות 27
האשעריה והתגבשות עיקרי האמונה של האסלאם הסוני 28
אחרית הדבר: ניצחון המסורת על הרציונליזם האסלאם הסוני 28
יחידה 6 – המיסטיקה האסלאמית 29
מבוא: מיסטיקה מהי? 29
התפתחות היסטורית ורעיונית 29
זוהד: חסידות 29
תצוף: תיאוריה מיסטית 29
מושגי יסוד: מערפה ומחבה 30
טריקה: הדרך המיסטית 30
מוריד ושיח' 30
היחסים בין המיסטיקנים לחכמי ההלכה 31
הגותו של אלעוזאלי 31
הגותו של אבן ערבי 32
זרמים קיצוניים: מלאמתיה ואבאחיה 32
יחידה 7 – בין עולמאא לשליטים בימי הביניים המאוחרים 32
התפוררות האימפריה העבאסית ואובדן הסמכות הפוליטית של הח'ליפים 32
המאה השיעית – חולשה פוליטית ופריחה כלכלית תרבותית 33
חזרה להגמוניה הסונית 33
המסגרת הפוליטית, החברתית והכלכלית של המעבר לימי הביניים המאוחרים 34
חל'יפה וסולטאן 34
דפוסי ארגון חדשים של חיי הכלכלה והחברה 34
תמורות במעמד העולמאא בימי הביניים המאוחרים 34
יחס העולמאא לשלטון 35
כל שלטון טוב מאנרכיה 35
העולמאא של המימסד 35
איבן תימיה – המורה הגדול של התנועות הפונדמנטליסטיות באסלאם 36
מעמד בני החבות בימי הביניים המאחורים 36
יחידה 8 – מיסוד האסלאם: משפט, חינוך ומיסטיקה 37
מיסוד המשפט 37
התמסדות אסכולות המשפט (המד'אהיב) 37
נעילת שערי האג'תהאד 38
התפשטות המד'האיב ותפוצתם 38
מיסוד החינוך 39
דחיית הפילוסופיה ושקיעת הלימוד של מדעי הקדמונים 40
התמסדות הצופיות 40
התפתחות האחוות – טורוק 40
הבית הצופי 41
טקסים ופולחן 41
טקסי חניכה 41
האחוות בזירה הציבורית: פעילות דתית, חברתית ופוליטית 41
האחוות ופולחן הקדושים 42
צופים ושליטים 42
האחוות ככוח פוליטי 42
יחידה 9 – התפשטות האסלאם באסיה ובאפריקה 43
התפשטות צבאית פוליטית והתאסלמות לאחר המאה ה11 43
האסלאם במפגש עם בני הדתות האחרות: עיון השוואתי 43
הדת הקדם אסלאמית 44
מוסדות אסלאמיים 44
המעמדות 45
הפקידות 45
סוכני ההתאסלמות: תרומתם של הסוחרים להתפשטות האסלאם 45
סוכני ההתאסלמות: קדושים ומיסטיקנים 45
צופים באנטוליה 45
דפוסי ההתאסלמות: מה בין אסלום של יחידים ואסלום קיבוצי 46
יחידה 10 – יסודות ההתחדשות (תג'דיד) הדתית באסלאם 47
עליית הסלפיה המסורתית ותרומתה להתחדשות 47
מגמות החדשות באסלאם במאה ה-17 48
יחידה 11 – מודרניזם אסלאמי וחילוניות 49
אבות המודרניזם האסלאמי במרכזי העולם העותמאני 49
ג'מאל אלדין אלאפעאני המאה ה19- 49
מוחמד עבדוה – סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20- 50
מוחמד רשיד רידא- 51
המודרניזם האסלאמי במבחן המעשה 51
חילון המשפט: 51
חילון החינוך: 52
דחיקת מוסדות הדת 52
יחידה 12 – מרי ומהפכה באסלאם המודרני 53
טהרנות דתית ופוליטיקה מודרנית 53
מחאה וסייגיה: "האחים המוסלמים" 53
אלימות כציווי נשגב: הארגונים הרדיקלים 54
עימות מזוין 54
השיעה מתעוררת 55
אסלאם בהגה השלטון 56
איראן 56
תורכיה 57
סיכום 58
אסלאם במאבק לאומי: הגנה על הדת, הגנה על המולדת 58
חזבאללה בלבנון 58
הג'האד האסלאמי וחמאס בפלסטין 58
הג'האד הגלובלי: אלקאעידה והצלבנות החדשה 59

יחידה 1 – לידתה של דת: נביא וקהילת מאמינים
התקופה הטרום-אסלאמית בחצי האי ערב – הג'אהליה
האיסלאם החל להתהוות מתוך חברה שבטית בצפון חצי האי ערב. היתה זו חברה פאגאנית ברובה, ללא התארגנות פוליטת או מסגרת מדינית מאחדת, אף על פי שהתושבים חלקו מוצא אתני ואת שפת השירה הערבית. במהלך ההיסטוריה, קמו בחצי אי ערב רק מדינות בסמוך לחופים, בחסות מעצמות מחוץ שהגנו עליהן מפני פלישות שבטים, ונהנו מיתרונות המסחר של מיקומן.
קבוצת ההתייחסות הגדולה ביותר בחברה הערבית במדבר הייתה השבט, אך תחושת הזיקה החזקה יותר הייתה ליחידות קטנות יותר בתוך השבט. מנהיג השבט היה הסיד או השייח מקרב אחת המשפחות החזקות בשבט. הסיד שימש בורר בסכסוכים של בני השבט. בין יחידות שבטיות ובין שבטים שררו לעתים תכופות עוינות ותחרות. העברת התפקיד לא עברה בשושלת אלא לפי כושר הנהגה מופגן.
פשיטות של ביזה והתקפות נגד אפיינו את החיים בערב. היה צורך בהסדרים שיאפשרו לקיים מפגשים בין קבוצות יריבות. זה היה התפקיד של החרם- שטח מוגדר סביב קבר או מקדש, שם בני השבטים יכלו להיפגש לשם תיווך, בוררות, כריתת הסכמים ועוד בלא חש לשפיכת דמים. קדושתו של החרם הייתה מוסכמת בקרב שבטי הסביבה והלחימה בו הייתה אסורה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממן 12 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזה"ת בין מלחמות העולם – 10425 – סמסטר סתיו 2021 (2021א')

שאלות / הנחיות

תוכן העניינים | אל הסטודנטים א | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ב | כללי כתיבה אקדמית …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 13 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 13

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 12 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן