מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום מלא של הקורס דיני קניין

#5062

סיכום קורס דיני קניין

תוכן עניינים

שיעור מס' 1 4
3 שאלות בנושא זכות קניינית 4
מאפיינים מרכזיים של זכות קניינית 5
אילו זכויות ניתן להוציא מהקניין? 5
שיעור מס' 2 6
מקרקעין 6
מיטלטלין 6
זכויות 6
הזכות למוניטין 7
שיעור מס' 3 8
אילו נכסים וזכויות מתאימים לזכות הקניין? 8
ההצדקות התיאורטיות לקיומה של הזכות הקניינית 10
שיעור מס' 4 12
הזכות הקניינית כזכות חוקתית 12
זכות אישית וזכות מותנית 12
מהי פגיעה בקניין? 13
שיעור מס' 5 14
ניתוח חדשני לקביעת פגיעה בקניין (דוידיאן והורוויץ) 14
שיעור מס' 6 16
הפקעות 16
הצורך הציבורי 16
שיהוי 17
שינוי 17
שיעור מס' 7 18
שאלת ההפקעה 18
פיצוי בגין הפקעה 19
רציונל לביצוע הפחתה 20
שיעור מס' 8 21
זכות הבעלות 21
היקף הזכות/כלל האחדות 21
ס' 11 לחוק המקרקעין – מתחת לשטח הקרקע וחלל הרום 21
ס' 2 לחוק העתיקות: בעלות המדינה בעתיקות 22
בניה ונטיעה 22
שיעור מס' 9 24
ס' 13 לחוק המקרקעין- כלל האחדות 24
בעלות מול חכירה 25
שיעור מס' 10 26
סעיף 14 לחוק הקניין 26
הגבלת זכויות הקנין 27
הגנה על החזקה והבעלות 28
שיעור מס' 11 29
עשיית דין עצמית 29
חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) 30
שיעור מס' 12 31
ערבוב קנייני 31
בעלות משותפת במקרקעין 33
שיעור מס' 13 34
זכויות בחשבון הבנק 34
המעגל ההסכמי באמצעות הסכם שיתוף 35
שיעור מס' 14 36
הסכם השיתוף 36
המעגל הרובני 37
המעגל היחידני 37
שיעור מס' 15 38
פירוק שיתוף 39
שיעור מס' 16 41
בעלות משותפת ומשכון 41
תרגול 42
בתים משותפים 42
שיעור מס' 17 43
דיון כללי בבית משותף 44
שיעור מס' 18 45
ניהול הבית המשותף 45
תקנת השוק במקרקעין 45
שיעור מס' 19 47
תקנת שוק במקרקעין – מרשם המקרקעין 47
שיעור מס' 20 48
דיני תחרות 48
הערת אזהרה 49
עסקאות נוגדות 50
שיעור מס' 21 51
עסקאות נוגדות המשך 51
שיעור מס' 22 53
ס' 12 לחוק המיטלטלין 53
תחרות בין בעל זכות לנושה 54
הילכת בוקר 54
שיעור מס' 23 56
שיעור עם ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר 56
משטר המקרקעין בישראל 57
גאוגרפיה משפטית 57

 

שיעור מס' 1

3 שאלות בנושא זכות קניינית
1- מהי זכות קניינית?
(א) האם יש זכויות שבשם מאפייניהם נוכל להצביע עליהם שזו זכות קניינית?
(ב) האם שנאמר שזו זכות קניינית אז בוודאי מקיים בה כך וכך וכך…
2- אלו נכסים ראוי שיהיו נשוא לזכות קניינית?
3- אילו תיאוריות מצדיקות את קיומו של המוסד הקנייני?
ננסה להבין למה חשוב לדעת אם יש או אין זכות קניינית.

מקרה 1- זכות העקיבה
שמעון וראובן הולכים ברחוב. ראובן אומר לשמעון: "שמעון אתה זוכר שאתה חייב לי 20 ₪? אז תלך לקנות לי פלאפל ואז אני אמחל לך על החוב". שמעון הולך לקנות פלאפל לשמעון אך לוי לוקח את הפלאפל בטרם הוא מביא את הפלאפל לראובן. האם שמעון עדיין חייב לשמעון 20 ₪?
תשובה- צריך לדעת מה אופי הזכויות של ראובן בפיתה בזמן שבין רכישת הפיתה על ידי שמעון לבין גזל הפיתה בידי לוי.
שתי אפשרויות:
א- ראובן הופך לבעל הפלאפל מיד שכן שמעון הוא השליח של ראובן.
ב- שמעון הוא הבעלים של הפיתה והבעלות תעבור לראובן רק במועד המסירה.
זוהי סוגיית העקיבה- הקניין עוקב אחרי הנכס. אם יש לראובן זכות קניינית על הפיתה אז זה לא משנה מי מחזיק בה.
הבעלות הקניינית של ראובן נוצרה או במועד רכישת הפלאפל או במועד המסירה.
אם היא נוצרה בעת הרכישה- שמעון לא חייב 20 ₪ לראובן. אבל אם הזכות הקניינית נוצרת רק ברגע ההעברה אז שמעון כן חייב לראובן 20 ₪. הסיווג של הזכות הקניינית קובע האם לראובן יש זכות של 20 ₪ או שלא…

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס סטייה חברתית

סיכום קורס

סיכום קורס סטייה חברתית | תוכן עניינים | שיעור 1- מהי סטייה 3 | הגדרת הסטייה 5 …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס דיני תאגידים

סיכום קורס

סיכום קורס דיני תאגידים | תוכן עניינים | הקדמה 3 | סוגי תאגידים מוכרים 3 | עמותות …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס תורת המשפט – מחברת קורס מלאה

סיכום קורס

סיכום קורס תורת המשפט | תוכן עניינים | שיעור 1 - מהו המשפט? 4 | המשפט הטבעי …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס שוק ההון

סיכום קורס

סיכום קורס המערכת הפיננסית ושוק ההון | תוכן עניינים | השווקים הפיננסיים 4 | הגדרת מושגים: 4 …

לפרטים נוספים

סיכום קורס דיני ראיות

סיכום קורס

סיכום הקורס דיני ראיות | נושאים | ראיה ישירה, ראיה נסיבתית וראיה סטטיסטית ערומה 2 | ראיה …

לפרטים נוספים

תרגיל הכנה למבחן בקורס סדר דין פלילי

תרגיל

תרגיל הכנה למבחן בסדר דין פלילי | יש לענות על כל השאלות | שאלה מס' 1 | …

לפרטים נוספים