מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום מעולה של הקורס דיני עבודה באוניברסיטה הפתוחה

#3893
שם הקובץ:
דיני-עבודה-סיכום-השיעורים.docx

להורדת הפריט

סיכום קורס דיני עבודה – 10354

תוכן עניינים
שיעור 1 3
עזרי הלימוד בקורס 3
כללי ציטוט אחיד – חובה בעבדות אקדמיות 3
היחס בין חוק לתקנות 4
פסקי דין 4
ממ"ן 17 הצעה לעבודת פרה-סמינריונית 5
ממ"ן 16 עבודה פרה סמינריונית 6
שיעור 2 6
משפט העבודה – מבוא 6
1. תכלית משפט העבודה 6
2. התפתחות היסטורית של משפט העבודה 7
3. מקורות משפט העבודה 9
אמנות עבודה בינלאומיות 9
חוקי יסוד 10
חקיקה ראשית 10
חקיקה משנית 10
צווי הרחבה 10
תקנונים של ארגונים 11
חוזה עבודה אישי 11
נוהג ומנהג 11
פסיקה 11
4. חלוקה ומיון: 11
שיעור 3 12
התקשרויות לביצוע עבודה – יחסי עובד ומעביד ותבניות העסקה גמישות ולא שגרתיות 12
הפן החיובי 14
הפן השלילי 16
שיעור 4 19
העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם 19
חוזה העבודה האישי – מאפיינים, תכנים וסעדים 19
מאפיינים של חוזה העבודה האישי 19
תוכנו והמקורות לעיצובו של חוזה העבודה האישי 22
איך חוקי המגן מעצבים את התוכן של חוזה העבודה האישי? 23
השלמת חוזה העבודה באמצעות פרשנות מכוח פסיקה 24
שיעור 5 25
חוזה העבודה האישי – מאפיינים, תכנים וסעדים 25
שינוי של חוזה העבודה 28
סיום יחסי עובד ומעביד: אכיפה, הודעה מוקדמת, פיצויים ופיצויי פיטורין 29
פיצויי פיטורים 30
שיעור 6 31
זכות היסוד לחופש התארגנות – ארגוני עובדים וארגוני מעבידים 31
הזכות לחופש ההתארגנות 31
הזכות לחופש התארגנות (ארגוני עובדים וארגוני מעבידים) 32
חופש ניהול מו"מ קיבוצי לקראת כריתתו של הסכם קיבוצי 32
זכות השביתה 32
מהי התארגנות 33
הזכות לחופש ההתארגנות כזכות אדם וכזכות יסוד – מעמדה ויחסיותה 33
מקור הזכות לחופש התארגנות כזכות יסוד במשפט הישראלי 33
התנגשות חוץ-ארגונית 35
התנגשות פנימית 35
הסדרי ביטחון ארגוניים 35
גביית דמי טיפול 36
שיעור 7 37
סימני היכר לארגון עובדים 37
זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי – הסכמים והסדרים קיבוציים 37
הסכם קיבוצי – התפתחותו ומהותו הרב-ממדית 38
התפתחותו של ההסכם הקיבוצי 38
השינויים בדרך ניהול המשא ומתן והסדרת תנאי העבודה 38
זכות או חופש ניהול משא ומתן קיבוצי 39
צורות הביטוי של הזכות/החופש לניהול משא ומתן קיבוצי 39
שיעור 8 42
זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי – הסכמים והסדרים קיבוציים 42
יציגות ויחידת מיקוח 42
יציגות 42
ארגון עובדים יציג 42
דו ממדיות ההסכם הקיבוצי 46
מושגים חשובים 47
שיעור 9 48
זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי – הסכמים והסדרים קיבוציים 48
תנאים צורניים שקיומם מהותי להכרה בהסכם קיבוצי 48
תחרות בין מקורות וכללי ברירת הדין 49
טובת העובד 50
צו הרחבה 50
הסדרים קיבוציים 51
שיעור 10 53
שביתות והשבתות 53
השביתה – דוקטרינה, מהות והגדרה 53
האם לארגון עובדים יש זכות או חירות לשבות? 55
הגבלות על החירות לשבות 56
שביתה כדין ושביתה שלא כדין 57
שיעור 11 58
שביתות והשבתות 58
הדו ממדיות של השביתה 58
הגדרת השביתה 59
השבתה 61
מתי ניתן להשבית עובדים? 62

שיעור 1
עזרי הלימוד בקורס
ספר הקורס מכיל:
א. טקסט-בוק (ספר עיון) הסברים בשפה פשוטה ומובנת.
ב. מקורות (מופיעים על רקע אפור):
• חקיקה – 2 סוגים:
o חקיקה ראשית – חוקים שמחוקקת הכנסת – רשות מחוקקת.
o חקיקה משנית – תקנות (וגם חוקי עזר עירוניים וכו' אבל פחות רלוונטי) – הממשלה מתקנת (בתחום שלנו זה שר הכלכלה) – רשות מבצעת.
• פסקי דין – על ידי בתי המשפט – רשות שופטת.
• ספרות משפטית ומאמרים משפטיים מכתבי עט אקדמיים – כותבים משפטנים ואנשי האקדמיה.
חוברת הקורס – מכילה פסקי דין עדכניים…………………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תרבויות בארגון: שלוש פרספקטיבות / ג'ואן מרטין – סיכום

סיכום מאמר

תרבויות בארגון: שלוש פרספקטיבות / ג'ואן מרטין - סיכום | ג'ואן מרטין מחזירה אותנו להגדרה של מהי …

לפרטים נוספים

מצגת ניהול תוכניות נאמנות – תת מועדון לקוחות של שופרסל בריאות

מצגת

מצגת ניהול תוכניות נאמנות | מועדון הלקוחות של שופרסל בריאות/טבעונות - Green | 22 שקפים |   …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס דיני קניין

סיכום קורס

סיכום קורס דיני קניין | תוכן עניינים | שיעור מס' 1 4 | 3 שאלות בנושא זכות …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס סטייה חברתית

סיכום קורס

סיכום קורס סטייה חברתית | תוכן עניינים | שיעור 1- מהי סטייה 3 | הגדרת הסטייה 5 …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס דיני תאגידים

סיכום קורס

סיכום קורס דיני תאגידים | תוכן עניינים | הקדמה 3 | סוגי תאגידים מוכרים 3 | עמותות …

לפרטים נוספים

פתרון תרגיל מסכם: תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה

תרגיל

תרגיל מסכם: תמחיר ספיגה תרומה | חברת "מאפים מתוקים" בע"מ (להלן: "החברה") הוקמה ביום ,1.1.11 | להלן …

לפרטים נוספים