מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום מעולה של הקורס מדיניות ציבורית

#3415

סיכום מדיניות ציבורית 10723

תוכן עניינים
פרק 1 – המדינה הדמוקרטית וההצדקות הנורמטיביות למדיניות ציבורית 2
אידיאולוגיות: קפיטליזם, סוציאליזם וסוציאל-דמוקרטיה 3
הצדקות נורמטיביות למדיניות ציבורית 3
פרק 2 – גישות פוזיטיביסטיות למדיניות ציבורית 4
הגישה התהליכית 5
הגישה הרציונאלית 5
הגישה המוסדית 6
גישת שיווי המשקל 6
גישת האליטות 7
גישת הבחירה הציבורית 7
הגישה התוספתית 8
גישת הפוליטיקה הבירוקרטית ארגונית 8
גישת החלחול דיפוזיה 8
גישה משולבת לניתוח מדיניות ציבורית 9
פרק 3 – כלי מדיניות, סיווגי מדיניות ועידן המשילות 9
כלי מדיניות 9
סיווגי מדיניות ציבורית 10
ממדיניות ציבורית למשילות 10
עידן המשילות 11
פרק 4 – תהליך קביעת מדיניות ותרבות השלטון 11
קביעת מדיניות 11
שיטות ליישום מדיניות: הפרדה דיכוטומית/גישת הרצף 12
הערכת מדיניות 12
פרק 5 – המאפיינים החוקתיים של הממשל בישראל 14
שיטת בדר-עופר לחלוקת מושבים בכנסת ישראל 15
חוקי היסוד בישראל 16
הפרדת רשויות 17
פרק 6 – מוקדי סמכות ואחריות והשפעתם על מדיניות ציבורית 18
הכנסת 18
הממשלה 18
ראש הממשלה 19
ועדות שרים 19
משרד רוה״מ 19
המנהל הציבורי ויחידותיו 19
יחידות סמך 19
בית המשפט העליון 20
נשיא המדינה 20
השלטון המקומי 21
מפלגות 21
היועץ המשפטי לממשלה 21
נגיד בנק ישראל ומדיניות מוניטרית 22
מבקר המדינה 22
נציב שירות המדינה 23
ועדות חקירה ממלכתיות 23
פרק 7 – מדיניות ציבורית בישראל: קבוצות חוץ ממשלתיות, גלובליזציה ותרבות פוליטית 24
אליטות 24
אמצעי תקשורת 24
שדולה 24
ריכוזיות ממשל 25
מאפייני קבוצות אינטרס 25
קבוצות חוץ ממשלתיות 25
גלובליצזיה 26
שחיתות 26
השתתפות פוליטית 27
פרק 8 – סוגיות נבחרות במדיניות הציבורית בישראל 27
הניהול הציבורי החדש 27
ממדינת רווחה למשק תחרותי 28
מריכוזיות ובעלות צולבת להפרטה ותחרות 28
הפרטת ההשכלה הגבוהה 29
הלאמת והפרטת מערכת הפנסיה בישראל 30

פרק 1 – המדינה הדמוקרטית וההצדקות הנורמטיביות למדיניות ציבורית
גישת ההפרדה הדיכוטומית של וודרו ווילסון – מערכת יחסים של מעלה מטה בין פוליטיקה למנהל גישת הרצף המתמשך של סלף ואפבלי – הערעור על ההפרדה הדיכוטומית, שני הגופים שווים ונדרש דו-שיח ורצף מתמשך בין פוליטיקה ומנהל.
קבוצות חוץ ממשלתיות שמשפיעות על מדיניות – בירוקרטים, קבוצות אינטרס, בעלי הון, תקשורת. דוד איסטון על מדיניות ציבורית: הקצאה סמכותית של ערכים בחברה (הגדרה נורמטיבית). מרכיבי ההגדרה:
• הקצאה: חלוקה, הענקה, העברה מאחד לאחר.
• סמכותית: סמכות שניתנה כחוק, באופן פורמלי.
• ערכים: אתיקה, מכוון לכל מה שמצוי במחסור, גם ממשיים וגם סמליים.
• חברה: נורמטיבי, בחברה המתקיימת בגבולות מדינתם.

תנאי יסוד לשמירת מהות הדמוקרטיה:
– השתתפות אקטיבית של כלל היחידים………….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 – סמסטר אביב 2018 (2018ב')

שאלות / הנחיות

אל הסטודנט 1 | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס 3 | מאמרי חובה 3 | לוח זמנים …

לפרטים נוספים

סיכום וניתוח מאמר בתאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך

סיכום מאמר

סיכום וניתוח של המאמר Crossing the boundaries of educational discourse: Modernism, postmodernism and feminism | חציית גבולות …

לפרטים נוספים

סיכום לבחינה בקורס: מבוא לחשיבה חברתית – 10161

סיכום למבחן

מבוא לחשיבה חברתית - 10161 | נושאים: | ספר 1 פרק 1: מבוא - זהות 2 | …

לפרטים נוספים

תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית – סיכום הקורס

סיכום קורס

תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית | התפתחות הלאומיות הפלסטינית | תוכן עניינים | שיעור 1 – שורשי הזהות …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 12 רגולציה: מתיאוריה למעשה 2022ב'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות לשאלות 1 ו-2. | הקורס: רגולציה: מתיאוריה למעשה 10957 | משקל …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן