מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס דיני ראיות

#4774
שם הקובץ:
‏‏סיכום-הקורס-דיני-ראיות.docx

להורדת הפריט

סיכום הקורס דיני ראיות
נושאים
ראיה ישירה, ראיה נסיבתית וראיה סטטיסטית ערומה 2
ראיה ישירה אל מול ראיה נסיבתית 2
ראיה סטטיסטית עירומה 4
מושגי יסוד: רלוונטיות, קבילות, משקל, מטריאליות 4
מבחן הרלוונטיות 4
מבחן הקבילות לעומת מבחן המשקל 5
מבחן הדיות 5
א.נטל ההוכחה/ נטל השכנוע 5
ב.מידת/ סטנדרט ההוכחה 9
עדות אל מול עדות סברה 9
מקורות לדיני הראיות בישראל 10
חזקות 10
שלושה סוגי חזקות 10
ידיעה שיפוטית, ידיעה פרטית, ניסיון החיים ושכל הישר 11
דוגמאות מהפסיקה לידיעות פרטיות שאי אפשר להסתמך עליהן בקביעת עובדות 13
התכלית של דיני הראיות 13
אמת או הסכם? 15
עיקרון כלל הראיה הטובה ביותר 17
כשרות להעיד 18
קרוב כעד במשפט הפלילי 19
קטין כעד ואמרות שנגבו על ידי חוקר ילדים 20
חולה נפש כעד 22
חיסיונות 22
חיסיון לטובת המדינה ולטובת הציבור 23
מבחנים להסרת החיסיון בהליך האזרחי והפלילי 23
חיסיון מפני הפללה עצמית 25
זכות השתיקה אל מול הזכות לאי הפללה עצמית 25
חיסיון עו"ד לקוח 27
חיסיון רופא לקוח 28
חיסיון מקורות עיתונאיים 29
חיסיון מסמכים משפטיים 29
חיסיון בנק לקוח 30
חיסיון מל"ב – "מבלי לפגוע בזכויות" 31
כללי פסילה 31
הכלל הפוסל עדות מפי השמוע וחריגיו 31
חוש השמיעה- האם עדות מפי השמועה? 32
ההבחנה בין עצם אמירת הדברים לבין תוכן הדברים 32
רס גסטא – סימולנטיות, סמיכות זמנים 33
אמרת חוץ של עד 36
גביה מוקדמת של עדות 39
הודאה פורמאלית והודאות חוץ בהליך האזרחי ובהליך הפלילי 39
המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין קבילות הודאת חוץ לפי סעיף 12 לפקודת הראיות: 42
הקווים המנחים להפעלת דוקטרינה הפסילה היחסית 44
משקל ראיות ותוספות ראייתיות 45
'דרישת סיוע' לראיה העיקריות 46
דוגמאות לסיוע 46
עדויות הטעונות סיוע 47
'דרישת החיזוק' 48
דוגמאות לחיזוק 49
עדויות הטעונות חיזוק 49
'דבר מה נוסף' 50
דוגמאות 'לדבר מה נוסף' 50
גורמים שאינם מהווים דבר מה נוסף 51
'דבר מה מוגבר' 51
דוגמאות לדבר מה מוגבר 51
הנמקה בהליך הפלילי 52

 

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

עבודה מסכמת

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה | תוכן עניינים | מבוא 1 | …

לפרטים נוספים

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

הדין המצוי והרצוי בסוגיית ההזנה בכפייה של אסירים ביטחוניים שובתי רעב

עבודה מסכמת

הדין המצוי והרצוי בסוגיית ההזנה בכפייה של אסירים ביטחוניים שובתי רעב |   | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?