מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס: תכנון לימודים, הוראה והערכה

#4121

סיכום הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה

תוכן
יחידה – 1המורכבות 3
על ה"מה" ו"האיך" 3
צמיחת התיאוריות של תכנון לימודים 3
תכנון לימודים כתחום התמחות עצמאי 4
רבגוניות הלומדים 6
ריבוי תיאוריות וגישות 8
התפוצצות הידע – על ה"מה" ועל "האיך" בתכנון לימודים 13
יחידה – 2מטרות 17
מטרות במערכות חינוך ולמידה 17
ביקורת על מטרות התנהגותיות 18
הטקסונומיה של בלום – בתחום ההכרתי 19
הטקסונומיה של קראתוול – בתחום הריגושי 21
המודל של טיילר לקביעת מטרות 22
יחידה – 3 פיתוח והטמעה 24
פיתוח תוכנית לימודים – בין מרכוז לביזור 24
הגישה הביזורית 25
תפקיד המורה בפיתוח תוכניות לימודים 27
מודלים של פיתוח והפעלה של תוכנית לימודים 29
המודל הרציונלי של טיילר 29
המודל הנטורליסטי (הטבעי) של ווקר 30
המודל האמנותי – אייזנר 31
מודל ההבנה של ווג'ינס 32
שיקולים קוריקולאריים בתכנון תוכניות לימודים 32
הטמעת תוכניות לימודים 35
יחידה – 4שיטות הוראה-למידה 37
תיאוריות הוראה-למידה 37
התיאוריה ההתנהגותית (ביהביוריסטית) 38
התיאוריה הקוגניטיבית 38
התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית (הבנייתית) 39
קבוצת שיטות הוראה-למידה ממוקדות מורה 40
קבוצת שיטות הוראה-למידה ממוקדת תלמיד 43
קבוצות שיטות ברצף שבין הוראה ממוקדת מורה לבין הוראה ממוקדת תלמיד 46
יחידה – 5טכנולוגיות דיגיטליות 49
טכנולוגיות בחינוך 49
מאפייני טכנולוגיות דיגיטליות ותקשורת מקוונת 50
מאפייני התקשורת המקוונת: 50
גישות תיאורטיות של טכנולוגיות למידה ותקשורת מקוונת 51
גישות תיאורטיות לתקשורת מקוונת 52
הוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות 53
שינוי בתפקיד המורה בעידן הדיגיטלי: 53
– TPACK מודל 53
תפקיד הלומד בעידן הטכנולוגי 54
מודל אוריינות דיגיטלית 54
תכנון לימודים בסביבות טכנולוגיות 56
מודל הכיתה ההפוכה 56
ספרי לימוד דיגיטליים 57
תכנון לימודים משולב טכנולוגיות בבתי הספר 58
תכנון לימודים משולב טכנולוגיות בהשכלה גבוהה 59
סוגיות בהטמעת טכנולוגיות במערכות למידה 59
קצב ההטמעה 60
היקף ההטמעה 60
פרדוקסים בהטמעת טכנולוגיות 61
יחידה – 6הערכת תוכניות לימודים 61
סוגי הערכה 63
תפקידי הערכה: 63
שותפי ההערכה במערכת הבית-ספרית 65
גישות להערכת תוכניות לימודים 65
מודל ה-:CIPP 66
הערכת תוכניות על פי סטנדרטים 67
הערכה פרשנית והערכה מגיבה 68
פרק – 7הערכת הישגים 70
תפקידיה של הערכת הישגים 70
הערכת הישגים פנימית וחיצונית 71
אמות מידה להערכת הישגים 71
כלי הערכה 72

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מצגת על חינוך אנתרופוסופי (חינוך ולדורף)

מצגת

מצגת בת 23 שקפים על חינוך אנתרופוסופי | שקף 1 - שער | שקף 2 - תפיסה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

סיכום קורס

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך |   | תוכן עניינים | יחידה 1 הגדרות 4 | מוקדי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 שונות בחינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 2022א

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס שונות בחינוך - 10807 סמסטר סתיו 2022 (2022א') | תוכן העניינים | התנאים לקבלת נקודות …

לפרטים נוספים