מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום קורס: תכנון לימודים, הוראה והערכה

#4121

סיכום הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה

תוכן
יחידה – 1המורכבות 3
על ה"מה" ו"האיך" 3
צמיחת התיאוריות של תכנון לימודים 3
תכנון לימודים כתחום התמחות עצמאי 4
רבגוניות הלומדים 6
ריבוי תיאוריות וגישות 8
התפוצצות הידע – על ה"מה" ועל "האיך" בתכנון לימודים 13
יחידה – 2מטרות 17
מטרות במערכות חינוך ולמידה 17
ביקורת על מטרות התנהגותיות 18
הטקסונומיה של בלום – בתחום ההכרתי 19
הטקסונומיה של קראתוול – בתחום הריגושי 21
המודל של טיילר לקביעת מטרות 22
יחידה – 3 פיתוח והטמעה 24
פיתוח תוכנית לימודים – בין מרכוז לביזור 24
הגישה הביזורית 25
תפקיד המורה בפיתוח תוכניות לימודים 27
מודלים של פיתוח והפעלה של תוכנית לימודים 29
המודל הרציונלי של טיילר 29
המודל הנטורליסטי (הטבעי) של ווקר 30
המודל האמנותי – אייזנר 31
מודל ההבנה של ווג'ינס 32
שיקולים קוריקולאריים בתכנון תוכניות לימודים 32
הטמעת תוכניות לימודים 35
יחידה – 4שיטות הוראה-למידה 37
תיאוריות הוראה-למידה 37
התיאוריה ההתנהגותית (ביהביוריסטית) 38
התיאוריה הקוגניטיבית 38
התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית (הבנייתית) 39
קבוצת שיטות הוראה-למידה ממוקדות מורה 40
קבוצת שיטות הוראה-למידה ממוקדת תלמיד 43
קבוצות שיטות ברצף שבין הוראה ממוקדת מורה לבין הוראה ממוקדת תלמיד 46
יחידה – 5טכנולוגיות דיגיטליות 49
טכנולוגיות בחינוך 49
מאפייני טכנולוגיות דיגיטליות ותקשורת מקוונת 50
מאפייני התקשורת המקוונת: 50
גישות תיאורטיות של טכנולוגיות למידה ותקשורת מקוונת 51
גישות תיאורטיות לתקשורת מקוונת 52
הוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות 53
שינוי בתפקיד המורה בעידן הדיגיטלי: 53
– TPACK מודל 53
תפקיד הלומד בעידן הטכנולוגי 54
מודל אוריינות דיגיטלית 54
תכנון לימודים בסביבות טכנולוגיות 56
מודל הכיתה ההפוכה 56
ספרי לימוד דיגיטליים 57
תכנון לימודים משולב טכנולוגיות בבתי הספר 58
תכנון לימודים משולב טכנולוגיות בהשכלה גבוהה 59
סוגיות בהטמעת טכנולוגיות במערכות למידה 59
קצב ההטמעה 60
היקף ההטמעה 60
פרדוקסים בהטמעת טכנולוגיות 61
יחידה – 6הערכת תוכניות לימודים 61
סוגי הערכה 63
תפקידי הערכה: 63
שותפי ההערכה במערכת הבית-ספרית 65
גישות להערכת תוכניות לימודים 65
מודל ה-:CIPP 66
הערכת תוכניות על פי סטנדרטים 67
הערכה פרשנית והערכה מגיבה 68
פרק – 7הערכת הישגים 70
תפקידיה של הערכת הישגים 70
הערכת הישגים פנימית וחיצונית 71
אמות מידה להערכת הישגים 71
כלי הערכה 72

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים / שייפר ומקדרמוט

סיכום מאמר

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים | שייפר ומקדרמוט, 1999 | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

סיכום מאמר: הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר

סיכום מאמר

הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר | תוכן עניינים | מבוא 1 | הסיבות לאי למידה …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי

סיכום מאמר

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | מספר …

לפרטים נוספים