מאגרי עבודות וסיכומים

סיכומי שיעור מצויינים בקורס שיטות מחקר. מחברת מלאה

#6378
שם הקובץ:
שיטות-מחקר-סיכום.docx

להורדת הפריט

שיטות מחקר-סיכום

תוכן העניינים

שיעור 1 2
השיטה המדעית 2
תפקיד המדע ומטרותיו 3
מטרות ההסבר המדעי 4
שיעור 2 4
מאפייני החקירה המדעית 4
מנין באים הרעיונות לחקירה מדעית? 4
תאוריה 5
סוגי שאלות מחקר 5
שלבים בחקירה המדעית 5
משתנים 5
הדרישה לאמפיריות 6
שיעור 3 6
בעיות של מחקר כמותי בסיעוד 6
מחקר איכותני הגדרה 7
מחקר איכותני כמשלים למחקר כמותי 7
מחקר איכותני כדרך היחידה 7
ניסוי 8
קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת 8
מחקר דמוי ניסוי 8
שיעור 4 8
מחקר חתך 8
מחקר אורך 8
מערך מחקר תוך נבדקי ובין נבדקי 9
שיעור 5 9
אוכלוסיה 9
מדגם 9
שיטות דגימה 9
שיעור 6 10
שיטות לאיסוף נתונים 10
שיעור 7 11
סולמות מדידה 11
סולמות מדידה וניתוחים סטטיסטים 12
שיעור 8 12
מהימנות ותוקף 12
מהימנות 12
שגיאה אקראית 13
שגיאה שיטתית 13
מהם מדדים מהימנים 13
מהימנות כאקווילנטיות 13
מהימנות כעקיבות פנימית 13
תוקף 14
תוקף ניבוי – קריטריון 14
תוקף תוכן 14
תוקף מבנה 14
תוקף חיצוני 15
שיעור 9 15
אתיקה במחקר 15
עקרונות אתיים בתכנון מחקר 15
שיעור 10 16
מבנה דו"ח מחקרי 16

שיעור 1

ארבע דרכים לרכישת ידע (צ'ארלס פירס)
• שיטת הדבקות
• שיטת הסמכות
• השיטה האינטואיטיבית
• גישה מדעית
שיטת הדבקות- האדם דבק בדעותיו מבלי להטיל בהן ספק ומבלי לבחון מידע נוסף. אין הוא מכיר בכך שיש לו בעיה או שאלה שמצריכה איסוף מידע, כי לדעתו כל המידע הנחוץ לו מצוי בידו.
דוגמא: מדוע כבה האור בחדר? נלך לבדוק את המפסק, מי צייר את הציור? נבדוק בתחתית הציור.
שיטת ההסמכות- הסתמכות על אותם אנשים המוגדרים חברתית או פוליטית כיצרני ידע.
דוגמא: הילד הפונה בשאלה לאביו, החולה שמבקש מידע מהרופא, התלמיד שמבקש עזרה מהמורה.
שיטת האינטואיטיביות- ידע שמקורו בתת מודע והוא נוצר ללא שימוש בחשיבה מסדר גבוה. על פי שיטה זו בני אדם דבקים באמיתות (בתשובות לשאלות) אם הן נראות להן מתקבלות על הדעת או מתאימות לשכל הישר.
דוגמא: האם בעיניך הטענה: בבית ספר פתוח הילד חופשי לפעול ולהתפתח על פי נטיותיו ולא על פי כללים שנקבעו כמתאימים לרוב בני גילו", היא הגיונית, כי אז תאמין ותשתכנע שבית ספר פתוח עדיף על בית ספר רגיל. אותו טיעון ששיכנע אותך, לא ישכנע אדם אחר כיוון שהוא לא נראה הגיוני בעיניו.
השיטה המדעית
ב 1964 בניו יורק נערה ששבה מעבודתה בשעה 3 לפנות בוקר עונתה למשך 30 דקות ע"י מטורף ובסוף נדקרה למוות. 38 איש לפחות היו עדים לאירוע, איש לא ניגש לעזור או להזעיק עזרה!
בעקבות האירוע, שני החוקרים לאטאנה ורודין שאלו את עצמם מתי בני אדם נוטים יותר לעזור לזולתם הנתון בצרה, כאשר הם בחברת אנשים אחרים או כאשר הם לבד?
בניסוי שערכו דרלי ולאטאנה 1968, הוזמנו נחקרים למעבדה חלקם בקבוצות וחלקם בנפרד. משהופיעו הנחקרים, קיבלה את פניהם חוקרת, וביקשה מהם לענות על שאלון. אחר כך נכנסה החוקרת לחדר סמוך, מבעד למחיצת בד שהפרידה בין החדרים, בהבטיחה לשוב לאחר מספר דקות. לפתע שמעו הנחקרים אישה עולה על כיסא מועדת ואחר כך צעקה וקולות של כאב.
תוצאות המחקר היו שכשאר ישבו בזוגות רק 20% מהנבדקים קמו לעזור, לעומת 70% מהנבדקים שישבו לבד וקמו לעזור. למעשה המחקר מראה כיצד מעכבת נוכחותם של אחרים את העזרה לזולת.

לגישה המדעית שתי תכונות המייחדות אותה מהגישות הקודמות: אוביקטיביות ואמפיריות.
אובייקטיביות – לא תלויה בחוקר, משוחררת מהעדפות, רצונות, שיפוטים ערכיים וכיו"ב. בשחזור מושלם נקבל אותה תוצאה.
"החשיבה המדעית חייבת להיות אוביקטיבית ובמובן זה שהיא משוחררת משיפוטים ערכיים ומהעדפות סובייקטיביות של מצד החוקר, כך שאין תלות בין תהליך המחקר ומסקנותיו לבין זהותו האישית של המדען."
אמפיריות – מושא המחקר ניתן לחקירה ניסויית (אמפירית) מבוסס על נתונים ומציאות. להבדיל למשל מדת, מפילוסופיה, או ממתמטיקה…..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?